1. Sâd. Bu şanlı şerefli Kur’ân hakkı için: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Kâfirler) Bu Kur’ân’ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allah’a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkâr ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz onlardan önce nice nesilleri silip süpürdük. O zaman ne çığlıklar, ne feryatlar kopardılar! Ama kurtuluş zamanı çoktan geçmişti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) İçlerinden kendilerini uyarıp irşad edecek birinin gelmesine her nedense şaşırdılar ve o kâfirler: "Bu bir sihirbaz, bir yalancı! İşte tutmuş bunca ilahı bir tek ilah yapmış! Bu gerçekten şaşılacak, çok tuhaf bir şey!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) İçlerinden kendilerini uyarıp irşad edecek birinin gelmesine her nedense şaşırdılar ve o kâfirler: "Bu bir sihirbaz, bir yalancı! İşte tutmuş bunca ilahı bir tek ilah yapmış! Bu gerçekten şaşılacak, çok tuhaf bir şey!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İçlerinden önde gelen eşraf takımı derhal harekete geçip "Hâla mı duruyorsunuz, kalkın yürüyüp gösteri yapın ve ilahlarınız konusunda direnip dayanacağınızı ilan edin! Bu, cidden yapılması gereken bir şeydir!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Doğrusu biz bu tevhid inancını son dinde de görmedik. Bu sırf bir uydurma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Biz bu kadar eşraf dururken, kitap gönderilecek bir o mu kalmış!" Hayır, hayır! Onlar Benim buyruklarım hakkında tam bir şüphe içindedirler, doğrusu onlar azabımı henüz tatmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O mutlak galip, her nimeti ve özellikle peygamberliği dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri yoksa onların mı yanında? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında olan varlıkların hakimiyet ve yönetimi onlara mı ait? Haydi, ellerinden geliyorsa sebep ve vasıtalarını temin etsinler de göğe çıksınlar (âlemi oradan yönetsin, vahyi de isteklerine göre indirsinler!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunu yapmaları şöyle dursun, onlar birtakım döküntü bölüklerden oluşup buracıkta bozguna uğratılacak bozuk bir ordu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Onlardan önce Nûh, Âd toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da Peygamberleri yalancı saydılar. Semûd ve Lût toplumları, Eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar, peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Onlardan önce Nûh, Âd toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da Peygamberleri yalancı saydılar. Semûd ve Lût toplumları, Eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar, peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bunların her biri peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını hak etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onların kabirlerden dirilmeleri sadece bir tek çağrıya bakar. Ses yayılır yayılmaz hemen kalkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bir de o kâfirler alayla şöyle dediler: "Ey bizim Rabbimiz, bizim azap payımızı hesap günü gelmeden çabuklaştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlar ne derlerse desinler sen sabret ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud’u hatırla. Çünkü o daima Allah’a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-19) Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun âhengine katılır, beraber zikrederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-19) Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun âhengine katılır, beraber zikrederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Biz onun hakimiyetini güçlendirdik, ona hikmet, nübüvvet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) O mahkemeleşen hasımların olayından haberin oldu mu? Onlar mâbedin duvarına tırmanıp Davud’un yanına birden girince o, onlardan ürktü. Onlar da "Korkma! dediler, biz sadece birbirimize hakkı geçen iki dâvalıyız. Senden dileğimiz: Aramızda adaletle hükmet, haktan uzaklaşma ve bize tam doğruyu göster." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) O mahkemeleşen hasımların olayından haberin oldu mu? Onlar mâbedin duvarına tırmanıp Davud’un yanına birden girince o, onlardan ürktü. Onlar da "Korkma! dediler, biz sadece birbirimize hakkı geçen iki dâvalıyız. Senden dileğimiz: Aramızda adaletle hükmet, haktan uzaklaşma ve bize tam doğruyu göster." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Benim şu (din) kardeşimin doksan dokuz koyunu var, benimse bir tek koyunum! Böyle iken "onu da bana bırak!" dedi ve çenesiyle beni bastırdı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dâvud: "Doğrusu, senin tek koyununu, kendi koyunlarına katmak istemekle o sana haksızlık etmiştir. Zaten malda ortak olanların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak gerçekten iman edip makbul ve güzel davranışlarda bulunanlar böyle yapmazlar. Onlar da o kadar azdır ki!" Davud kendisini imtihan ettiğimizi anladı, derhal Rabbinden mağfiret diledi, eğilip secdeye kapandı ve Allah’a yöneldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onun bu hatasını bağışladık. Muhakkak ki onun Bize yakınlığı ve güzel bir âkıbeti vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Davud! Biz seni ülkede hükümdar yaptık, sen de insanlar arasında adaletle hükmet, keyfine uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın." Allah yolundan sapanlara hesap gününü unuttukları için, şiddetli bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları gayesiz, boşuna yaratmadık. Bu sadece kâfirlerin bir zannı ve iddiasıdır. Artık o ateşten vay haline o kâfirlerin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Biz hiç, iman edip makbul ve güzel iş yapanlara, ülkede fesat çıkararak nizamı bozanlarla aynı muameleleri yapar mıyız? Yahut Allah’ı sayıp kötülüklerden sakınanları, yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki insanlar onun âyetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Bunları belirttikten sonra tekrar Davud’un kıssasına dönelim:) Davud’a evlat olarak Süleyman’ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu! Hep Allah’a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Hani bir gün ikindi vakti ona, durduğunda sakin, koştuğu zaman ise süratli safkan koşu atları gösterilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-33) Onlarla ilgilenip "Ben Rabbimi hatırlattıkları için güzel şeyleri severim." dedi ve onlar gözden kayboluncaya dek onları seyredip durdu. Sonra: "Onları tekrar bana getirin!" deyip bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-33) Onlarla ilgilenip "Ben Rabbimi hatırlattıkları için güzel şeyleri severim." dedi ve onlar gözden kayboluncaya dek onları seyredip durdu. Sonra: "Onları tekrar bana getirin!" deyip bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz Süleyman’ı denemeye tâbi tuttuk ve tahtının üzerine bir cesed bıraktık. Sonra o, Allah’a sığınıp tekrar tahtına döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Ya Rabbî!" dedi, "affet beni ve bana, benden sonra hiç kimseye nasib olmayacak bir hakimiyet lutfet. Çünkü Sen, lütufları son derece bol olan vehhabsın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Biz rüzgârı onun emrine verdik. Rüzgâr, onun emriyle istediği yere tatlı tatlı eserdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-38) Bina yapan, dalgıçlık yapan her şeytanı, bukağılarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-38) Bina yapan, dalgıçlık yapan her şeytanı, bukağılarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Buyurduk: "Süleyman! İşte bu, sana ihsanımızdır. İster dağıt, ister yanında tut, bu hesapsızdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhakkak ki onun Bize yakınlığı ve güzel bir âkıbeti vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kulumuz Eyyûb’u da hatırla! Hani o Rabbine: "Ya Rabbî, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu." diye yalvarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Eyyûb’a: "Ayağını yere vur! dedik, İşte sana kullanıp yıkanacağın ve içeceğin soğuk bir su!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Nezdimizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olmak üzere ona; ailesini, çevresini ve onların bir mislini lütfettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bir de ona: "Eline bir demet sap al, onunla vur! Yemininden dönen durumuna düşme!" dedik. Doğrusu Biz onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o! O, gerçekten Allah’a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Ey Resulüm) Kuvvetli ve basiretli olan o zatları; kullarımız İbrâhim, İshak ve Yâkub’u da an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Biz onları özellikle âhiret yurdunu düşünen ihlâslı kişiler kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Üstelik onlar Bizim yanımızda seçkin ve hayırlı zatlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İsmâil, Elyasa ve Zülkifl’i de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İşte bu bir zikirdir, bir hatırlatmadır. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir âkıbet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O güzel yer: Kapıları yalnız kendilerine açılmış olan Adn cennetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlar orada kanepelere dayanarak birçok meyveler ve içecekler isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onların beraberinde, gözleri kocalarından başkasını görmeyen yumuşak bakışlı, aynı yaşta güzeller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bunlar, hesap günü için size vâd olunan şeylerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Gerçekten bu, Bizim ihsan ettiğimiz bir nasiptir ki onun asla biteceği yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (55-56) İşte bu, mutlularadır. Ama azgınlara kötü bir âkıbet vardır ki o da girip yanacakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. (55-56) İşte bu, mutlularadır. Ama azgınlara kötü bir âkıbet vardır ki o da girip yanacakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Bu böyledir! İşte tatsınlar bakalım o kaynar suları ve irinleri! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bu böyledir! Daha bunlara benzer başka azaplar da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte şunlar dünyada körü körüne maiyetinizde koşup giden güruhtur! "Merhaba!" olmasın onlara, rahat yüzü görmesin o zalimler! Zira onlar cehenneme gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Tâbi olanlar, onlara: "Hayır, asıl size merhaba olmasın, rahat yüzü görmeyin sizler! Bu azabı bize getiren sizsiniz. O ne kötü yerdir!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Sonra hep birden dua edip derler ki: "Ya Rabbena, kim bunları önümüze yığdı ise, Sen onun azabını kat kat artır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (62-63) Azgınlar: "Neden acaba, derler, dünyada kendilerini değersiz saydığımız birtakım adamları burada görmüyoruz? Aklımız sıra, onlarla alay ederdik! Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi kendilerini göremiyoruz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. (62-63) Azgınlar: "Neden acaba, derler, dünyada kendilerini değersiz saydığımız birtakım adamları burada görmüyoruz? Aklımız sıra, onlarla alay ederdik! Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi kendilerini göremiyoruz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İşte bu, yani cehennemliklerin dâvalaşması kesin bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. De ki: "Ben sadece uyaran bir peygamberim. Şu kesin bir gerçektir ki tek hakim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. O göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların Rabbidir. Mutlak galiptir, çok mağfiret edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. De ki: "Bu Kur’ân pek mühim bir mesajdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ama siz ona sırtınızı dönüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Mele-i Âla sakinleri tartışırlarken kendi aralarında neler konuştuklarına dair bilgim yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Şu var ki: Bana sadece, açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vahyolunuyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Bir vakit Rabbin meleklere: "Ben," dedi, "çamurdan bir beşer yaratacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onu iyice biçimlendirip ona Rûhumdan üfleyince hep birden, secde ediniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Meleklerin hepsi secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Lâkin İblis secde etmedi. O kibirlendi ve kâfirlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah buyurdu: "İblis! Benim ellerimle yarattığım mahlûkuma neden secde etmedin? Gururlandın mı, yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. İblis: "Ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onu ise topraktan yarattın." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (77-78) Allah: "Defol oradan! Sen artık kovulmuş birisin. Lânetim de, hesap gününe kadar senin üstündedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. (77-78) Allah: "Defol oradan! Sen artık kovulmuş birisin. Lânetim de, hesap gününe kadar senin üstündedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. "Ya Rabbî, bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Allah: "Haydi sana mühlet verildi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Sen belirli bir vakte kadar izinlisin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. (82-83) İblis: "Öyle ise, senin izzetine yemin ederim ki ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak Senin ihlâsa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. (82-83) İblis: "Öyle ise, senin izzetine yemin ederim ki ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak Senin ihlâsa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. (84-85) Allah buyurdu: "İşte bu doğru! Ben de şu hakikati söyleyeyim ki cehennemi, sen ve sana uyanlarla dolduracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. (84-85) Allah buyurdu: "İşte bu doğru! Ben de şu hakikati söyleyeyim ki cehennemi, sen ve sana uyanlarla dolduracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. De ki: "Ben de irşad ve risalet hizmetinden dolayı sizden bir ücret istemiyorum ve ben size kendiliğinden bir iddia içinde bulunan biri de değilim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Bu Kur’ân, ancak bütün milletler için bir derstir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir süre sonra siz de pek iyi öğrenirsiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster