وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
Ve şededna mülehu ve ateynahül hıkmete ve faslel hıtab
Kelime
Anlamı
Kökü
وَشَدَدْنَا
güçlendirmiştik
مُلْكَهُ
onun mülkünü
وَاتَيْنَاهُ
ve kendisine vermiştik
الْحِكْمَةَ
hikmet
وَفَصْلَ
ve ayırd edici
الْخِطَابِ
konuşma

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve onun saltanatını kuvvetlendirdik ve ona peygamberlik ve gerçekle bâtılı ayırt ediş bilgisini verdik.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Biz de buna karşılık O’nun saltanat ve otoritesini güçlendirdik ve kendisine peygamberlik, yüksek bilgi, hakkı batıldan ayırma, davaları çözme, açık ve güzel konuşma kabiliyeti vermiştik.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Onun hükümranlığını kuvvetlendirmiş; ona hikmet ve güzel konuşma vermiştik.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onun mülkünü (hükümranlığını) kuvvetlendirdik ve Ona Hikmet (sebepler ilmi) ve Fasl-ul Hitab (doğruyla yanlışı en mantıklı şekilde hemen ayıran muhakeme kuvvesi) verdik.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onun hükümranlığını güçlendirmiştik. Ona hikmet ve açık, kesin hüküm verme kabiliyeti vermiştik.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Biz onun mülkünü kuvvetlendirmiştik. Kendisine de peygamberlik ile kaza-hüküm ilmini verdik.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Onun mülkünü güçlendirdik. Kendisine hikmet ve güzel konuşma vermiştik.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onun hukumranligini kuvvetlendirmistik. Ona hikmet ve kesin hukum selahiyeti vermistik.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Onun mülk ü saltanatını sağlamlaştırdık; Ona hikmet ve hakkı bâtıldan ayırd etme yeteneği verdik.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Onun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, ona hikmet ve güzel konuşma yeteneği vermiştik.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Biz Davud’un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz (hüküm verme) yeteneği verdik.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Onun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, ona hikmet ve güzel konuşma vermiştik.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Yönetimini güçlendirdik; ona bilgelik ve çok iyi bir yargılama gücü verdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Biz onun mülkünü kuvvetlendirmiş ve kendisine hikmet ve hakkı batıldan ayırt etme kabiliyeti vermiştik.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O’nun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, O’na hikmet ve açık, güzel konuşma yeteneği vermiştik.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onun hükümranlığını kuvvetlendirmiş; ona hikmet ve güzel konuşma vermiştik.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Onun mülkünü de kuvvetlendirdik. Ona hikmet ve fasl-ı Kitâb verdik.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ve onun saltanatını kuvvetlendirdik ve ona hikmet ve (hak ile bâtılı) ayırd edici konuşma (kabiliyeti) verdik.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onun mülkünü pekiştirmiş, kendisine hikmet ve kesin söz söyleme hakkı vermiştik.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Davut’un mülkünü çoğaltıp güçlendirdik ve ona hükümler içeren kitabı ve sözün doğrusuyla yanlışını ayırma yeteneği verdik.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve onun mülkünü (idaresini) güçlendirdik. Ve ona, hikmet ve faslı hitap (hak ile bâtılı ayırıp adaletle hükmetme, hitap etme yeteneği) verdik.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Onun (Davud’un) mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve hakkı batıldan ayırt etme (isabetli karar verme) kabiliyeti vermiştik.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Biz de (buna karşılık) o’nun otoritesini güçlendirmiş ve kararlarında hikmet ve basiret üzere olmasını sağlamıştık.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Biz de onun iktidarını sağlama aldık; zira ona adaletle hükmedecek muhakeme ve anlaşmazlıkları sona erdirecek yeteneği vermiştik.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve O’nun mülkünü kuvvetlendirmiştik ve O’na hikmet ve fasl-ı hitap vermiş idik.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onun hükümranlığını kuvvetlendirmiştik. Ona hikmet ve güzel konuşma, anlatma üstünlüğü vermiştik.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Onun otoritesini böylece pekiştirmiş/güçlendirmiştik. Ona hikmet/bilim (tabiattaki varlıklardan yararlanma bilgisi) ve isabetli söz/karar gücü, (davaları karara bağlama kabiliyeti) vermiştik.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O’nun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, O’na hikmet ve açık, güzel konuşma yeteneği vermiştik.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Biz onun hakimiyetini güçlendirdik, ona hikmet, nübüvvet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti verdik.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Onun mülkünü güçlendirmiştik, kendisine hikmet (peygamberlik, yüksek bilgi, hakkı bâtıldan ayırma, dâvâları çözme) ve açık, güzel konuşma (yeteneği) vermiştik.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onun iktidarını güçlendirmiş, ona hikmet ve açık sözlülük vermiştik.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Mülk ve yönetimini güçlendirmiştik. Kendisine hikmet ve hakla bâtılı ayıran söz etme yeteneği vermiştik.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  We strengthened his kingdom, and gave him wisdom and sound judgment in speech and decision.