1. S; mesajı içeren bu Kuran’a andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Doğrusu, inkâr edenler kibir ve ayrılık içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Feryat ettiler, ancak artık kurtuluş zamanı değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlara, kendilerinden bir uyarıcının gelmesini yadırgadılar. İnkarcılar, "Bu pek yalancı bir büyücüdür" dediler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Bu, gerçekten çok tuhaf!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onların liderleri öne fırladılar, "Yürüyün, tanrılarınıza bağlı kalın. Sizden istenen sadece budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Son dinde böylesini işitmedik. Bu bir uydurmadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Mesaj, neden aramızdan ona indirildi?" Aslında, onlar mesajımdan kuşku içindedirler. Hayır, onlar azabı henüz tatmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa Üstün olan ve Bahşeden Efendinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yoksa göklerin, yerin ve aralarındakilerin yönetimi onlara mı aittir? Bırak, kendi kendilerini yüceltsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Aksine onlar parti parti yenilgiye uğramış bir ordudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh halkı, Ad ve saltanat sahibi Firavun da yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Semud, Lut halkı ve Orman halkı da… Onlar partilerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hepsi de elçileri yalanladılar ve cezamı hakettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunlar, onması olmayan bir tek patlama bekliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve "Efendimiz, Hesap Gününden önce acele olarak payımızı ver" diye meydan okudular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onların sözlerine karşı sabırlı ol, becerikli bir kulumuz olan Davud’u anımsa; o (Tanrı’ya) sürekli itaat ederdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Dağları onun emrine vermiştik; onunla birlikte akşamleyin ve tan doğumu (Tanrı’yı) yüceltirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kuşlar da toplanmıştı; hepsi onun buyruğunu izlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yönetimini güçlendirdik; ona bilgelik ve çok iyi bir yargılama gücü verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Davacıların haberi sana ulaştı mı? Hani mabedine tırmanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Davud’un yanına girdiklerinde onlardan irkilmişti. "Korkma" demişlerdi, "Birbirinin hakkını çiğneyen iki davacı… Aramızda gerçeğe göre hüküm ver, haksızlık etme. Bize yolun ortasını göster." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu, benim ise bir tek koyunum var. Böyle iken, "Onu da bana ver" dedi ve tartışmada bana üstün geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dedi ki, "Senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Doğrusu, ortakçıların çoğu birbirinin hakkına el uzatır. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar bunun dışındadır, onlar ise sayıca ne kadar azdır!" Davud, kendisini sınadığımızı sanarak bağışlanma diledi, eğildi ve tövbe etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Böylece onu bağışladık. Yanımızda onun yakınlığı ve güzel bir yeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ey Davud, biz seni yeryüzünde yönetici kıldık. Halkın arasında adaletle yargı ver, hevesine ve duygularına kapılma, sonra seni ALLAH’ın yolundan saptırır. ALLAH’ın yolundan sapanlara, Hesap Gününü unuttukları için çetin bir ceza vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göğü, yeri ve aralarındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkâr edenlerin sanısıdır. Kendilerini ateşe soktukları için inkâr edenlere yazıklar olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Gerçeği onaylayıp iyi davrananları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Erdemlilere, yoldan çıkanlar gibi mi davranacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur; ayetlerini incelesinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Davud’a, Süleyman’ı verdik. İyi bir kuldu, (Tanrı’ya) sürekli yönelen biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bir akşam, ona güzel koşu atları sunulmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dedi ki, "Mal ve mülk sevgisi beni Efendimi anmaktan alıkoydu. Ta ki, o (güneş) bir örtünün ardından kayboldu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Onları bana geri getirin" dedi, (veda etmek için) bacaklarını ve boyunlarını okşadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Süleyman’ı böylece sınadık; onun hükümranlığına maddi zenginlik kattık; ancak o tümüyle (Tanrı’ya) yöneldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Dedi ki, "Efendim beni bağışla. Bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir yönetim ver. Sen Bahşedensin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bunun üzerine komutuyla hareket eden rüzgarı onun emrine verdik. Dilediği yere yağmur yağdırırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sapkınları da, yapı ustaları ve dalgıçlar olarak… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve zincirlerle birbirine bağlı bekleyen yedekleri de… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Bu bizim bağışımızdır. İster ver, ister tut, tükenmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onun bizim yanımızda yakınlığı ve güzel yeri vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kulumuz Eyyub’u an: "Efendim, sapkın bana bitkinlik ve acı dokundurdu" diye Efendisine seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir kaynak." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Çoluk çocuğunu bir katıyla birlikte ona geri verdik. Bu, akıl sahiplerine bizden bir rahmet ve mesajdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Şimdi eline bir değnek alıp yola çık. Yeminini bozma." Onu sabırlı bulduk. Ne iyi bir kul! Sürekli yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub’u anımsa. Becerikli idiler, ileri görüşlü idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Salt ahireti düşündükleri için onları salt/dupduru kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlar bizim yanımızda iyilerden seçilmiş kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İsmail’i, Elyesa’ı ve Zülkifl’i de anımsa; hepsi iyilerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bu bir mesajdır: Erdemliler için güzel bir gelecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve kapıları kendilerine açılmış Adn bahçeleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Orada konfor içinde bol meyve ve içecek isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yanlarında gözlerinin içine bakan yaşıtları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hesap Günü için size söz verilen budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bizim bu rızkımız tükenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bu böyledir; azgınlar ise kötü bir yeri hakederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Cehennemde yanarlar; ne kötü bir duraktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İşte onu tatsınlar: Kaynar su ve irin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bunlara benzer daha başkaları da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. "Bunlar sizinle birlikte paldır küldür sürüklenen bir gruptur." (denilince, cehennemdeki liderler:) "Onlar hoş gelmediler. Onlar ateşte yanacaklar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlar da derler ki, "Aslında siz hoş gelmediniz. Bizi bu duruma siz soktunuz; ne kötü bir son!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. "Efendimiz, kim bizi bu duruma soktuysa onun cezasını ateşte ikiye katlayarak arttır" diye eklerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. "Nasıl oluyor da kötü olarak saydığımız insanları göremiyoruz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. "Onları aşağılayıp durduk. Yoksa onları gözlerimizden mi kaçırdık?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Cehennem halkının birbiriyle çekişmesi bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. De ki: "Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve Egemen olan ALLAH’tan başka bir tanrı yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbi; Üstündür, Bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. De ki: "Bu, büyük bir haberdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Onlar tartışırlarken Yüce Toplum’da neler olup bittiği hakkında bir bilgim yoktu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. "Apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyediliyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Efendin meleklere demişti ki, "Balçıktan bir insan yaratacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Onu düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman ona secdeye kapanın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Tüm melekler ona secdeye kapandı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ancak İblis hariç. Büyüklük tasladı ve nankör oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. "Ey İblis, ellerimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın? Yoksa baş mı kaldırdın?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. "Ben ondan daha üstünüm" dedi, "Beni ateşten yarattın, onu ise balçıktan yarattın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. "Çık oradan" dedi, "Sen kovuldun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. "Yargı Gününe kadar lanetimi hakettin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Dedi ki, "Efendim, dirilecekleri güne dek beni ertele." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Dedi ki, "Sana süre verilmiştir;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Bilinen vaktin gününe kadar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Dedi ki, "Büyüklüğüne andolsun, tümünü azdıracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Ancak onlardan kendilerini sadece sana adayan kulların hariç." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Dedi ki, "Bu gerçektir ve ben sadece gerçeği söylerim:" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Cehennemi seninle ve onlardan seni izleyenlerle topluca dolduracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. De ki: "Buna karşılık olarak sizden bir ücret istemiyorum. Ben bir sahtekâr değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Bu, tüm dünyaya bir mesajdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Ve onun haberlerini bir süre sonra öğreneceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster