1. Kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan ALLAH’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Biz bu kitabı sana gerçekle indirdik, öyleyse ALLAH’a hizmet et; dinini sadece O’na has kılarak… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kesinlikle, din sadece ALLAH’a aittir. O’nun dışındakileri evliya (dostlar) olarak edinenler, "Onlar bizi ALLAH’a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara hizmet ediyoruz" (derler). Ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında ALLAH karar verecektir. ALLAH kuşkusuz, yalancıları ve nankörleri doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ALLAH bir çocuk dileseydi, yarattıklarının arasından dilediğini seçerdi. O çok yücedir. O, Tek ve Egemen olan ALLAH’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökleri ve yeri gerçek ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine yuvarlar ve gündüzü de gecenin üzerine yuvarlar. Güneşi ve ayı da emri altına sokmuş ve onların her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. Kesinlikle, O Üstündür, Bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sizi bir tek kişiden yarattı, sonra ondan da eşini var etti. Size dört tür çiftlik hayvanı bağışladı (koyun, keçi, deve, sığır). Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. Efendiniz olan ALLAH işte budur. Egemenlik O’na aittir. O’ndan başka tanrı yoktur. Nasıl da çevriliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnkar ederseniz, ALLAH’ın size ihtiyacı yoktur. Fakat O, kullarının inkârcı olmasından hoşlanmaz. Şükrederseniz sizden hoşnut olur. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Sonra dönüşünüz Efendinizedir ve yapmış olduklarınızı size haber verecektir. O, göğüslerin özünü bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnsana bir kötülük dokundu mu Efendisine yönelerek O’nu çağırır. Ona kendisinden bir iyilik verdi mi, daha önce kime yalvarmış olduğunu unutur ve O’nun yolundan saptırmak için ALLAH’a eşler koşmaya başlar. De ki: "İnkarınla biraz yaşa, sen ateş halkındansın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak düşünceye dalan, ahiretin bilincinde olan ve Efendinin rahmetini uman birine ne dersiniz? De ki: "Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ancak akıl sahipleri öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. De ki: "Ey gerçeği onaylayan kullar, Efendinizi sayın. Bu dünya hayatında güzel davrananlara güzellik vardır. ALLAH’ın yeri geniştir. Gerçek uğrunda direnenlerin ücreti hesapsız olarak verilecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: "Dini yalnız ALLAH’a has kılarak O’na hizmet etmekle emredildim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ve en ileri derecede Müslüman olmam emredildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. De ki: "Efendime karşı gelirsem Büyük Günün azabından korkarım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. De ki: "Dinimi yalnız ALLAH’a has kılarak O’na hizmet ediyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Siz de O’nun dışında dilediğinize hizmet ediniz." De ki: "Asıl kaybedenler, ahiret gününde kendilerine ve ailelerine kaybettirenlerdir." Apaçık kayıp budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların üstünde de altlarında da kat kat ateş vardır. ALLAH kullarını böylece uyarır. Kullarım, beni sayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kim Tağut’a (azgına/küstaha) hizmet etmekten kaçınır ve ALLAH’a yönelirse onlar için müjde vardır. Kullarımı müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar ki sözü (kavl) dinlerler ve en güzeline uyarlar. Onlar, ALLAH’ın yol gösterdiği kimselerdir. Onlar akıl sahipleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Azap sözünü hakedenlere gelince, sen ateştekini kurtarabilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ancak Rab’lerini sayanlar için üstüste kurulmuş köşkler vardır; altlarından ırmaklar akar. ALLAH’ın sözüdür. Kuşkusuz ALLAH sözünden caymaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Görmez misin ki ALLAH gökten bir su indirir ve onu yeryüzündeki kaynaklara geçirir ve sonra onunla çeşitli renklerde bitkiler çıkarır. Sonra o kurur ve onu sararmış görürsün. Sonra da onu çerçöpe çevirir. Bunda akıl sahipleri için öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ALLAH kimin göğsünü İslam’a açarsa o Efendisinden bir ışık üzerindedir. ALLAH’ın mesajına karşı kalpleri katılaşanların vay haline. Onlar açık bir sapıklıktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ALLAH en güzel hadisi, tutarlı ve ikişerli bir kitap halinde indirdi. Ondan dolayı Rab’lerini sayanların tüyleri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri ALLAH’ın mesajına karşı yumuşar. Bu, ALLAH’ın yol göstermesidir; dilediğini/dileyeni ona ulaştırır. ALLAH’ın saptırdığı bir kimseye rehber bulunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Diriliş Gününün azabından yüzünü koruyan kimse gibisi var mıdır? Zalimlere, "Kazandığınızın sonucunu tadın!" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlardan öncekiler de yalanladılar ve ceza, onların beklemedikleri bir yerden gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ALLAH onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret cezası ise daha büyüktür. Bir bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz bu Kuran’da, insanlara, her türlü örneği verdik ki öğüt alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Arapça, pürüzsüz bir Kuran, belki erdemli olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ALLAH, çelişen ortaklara sahip bir adam ile bir tek kişiye bağlı olan adamın örneğini verir. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Övgü ALLAH’adır. Ancak çokları bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sen öleceksin, onlar da ölecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra Diriliş Günü, Efendinizin huzurunda duruşmaya çıkacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ALLAH’a karşı yalan uydurandan ve kendisine gerçek geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gerçeği getiren ve onu doğrulayana gelince, işte onlar erdemlilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar için Rab’leri katında diledikleri her şey vardır. İyi davrananların ödülü böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Böylece ALLAH onların en kötü işlerini bağışlar ve yapmış olduklarının karşılığını da en güzel bir biçimde verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ALLAH kuluna yetmez mi? Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar. ALLAH kimi saptırırsa ona bir yol gösteren bulunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. ALLAH’ın yol gösterdiğini de hiç kimse saptıramaz. ALLAH Üstün ve Öc Alan değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, "ALLAH" diyecekler. De ki: "ALLAH’ın dışında hizmet ettiklerinize ne dersiniz? ALLAH benim için bir zarar dilese onlar O’nun zararını giderebilir mi? Yahut O benim için bir rahmet dilese onlar O’nun rahmetini tutabilir mi? De ki: "ALLAH bana yeter." Güvenenler O’na güvensinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. De ki: "Ey halkım, bildiğinizi yapın, ben de yapacağım. İleride bileceksiniz:" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Alçaltıcı azap kime geliyormuş ve sürekli azabı kim hak ediyormuş!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Biz bu kitabı sana halk için gerçekle indirdik. Kim doğruyu bulursa kendisi içindir. Kim saparsa da kendisi aleyhine sapmış olur. Sen onların avukatı değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ALLAH ölümü anında nefsi (bilinci) alır; ölmeyenleri de uyku anında… Hakkında ölüm kararı verdiklerini tutar ve diğerlerini de belli bir süreye kadar salıp gönderir. Düşünen bir topluluk için bunda dersler ve işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ALLAH’ın dışında şefaatçiler mi edindiler? De ki: "Onlar hiçbir şeye sahip değilseler ve düşünemiyorlarsa da mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. De ki: "Tüm şefaat ALLAH’a aittir." Göklerin ve yerin yönetimi O’na aittir. Sonra O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. ALLAH tek başına anıldığı an ahiret gerçeğini onaylamayanların kalpleri huzursuz olarak ürker. Fakat O’nun dışındakiler anıldığı zaman hemen yüzleri güler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. De ki: "Gökleri ve yeri yoktan var eden, gizliyi ve açığı Bilen Tanrım, ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü yalnız sen verirsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Zalimler, yerdekilerin tümüne ve hatta onun bir katına daha sahip olsaydı bile, Diriliş Gününün o müthiş azabından kurtulmak için onu fidye olarak vereceklerdi. Kendilerine, ALLAH tarafından hiç beklemedikleri bir şey gösterilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İşledikleri kötülükler onlara gösterilir ve alay etmekte oldukları şeyler ise onları çepeçevre sarar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsana bir kötülük dokunduğu zaman bizi çağırır; ancak ona bir nimet verdiğimiz zaman ise: "Bu, bana bilgimden dolayı verilmiştir" der. Aslında o bir testtir, ne var ki çokları bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kendilerinden öncekiler aynı şeyi söylediler, ancak kazandıkları şeylerin kendilerine hiçbir yararı dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kazandıkları kötülükler, sonunda başlarına geldi. Aynı biçimde şu zulmedenlere de kazandıkları kötülükler çatacaktır; engelleyemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. ALLAH’ın dilediğine rızkı genişletip daralttığını bilmezler mi? Gerçeği onaylayan bir toplum için bunda dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlara bildir: "Kendilerine karşı sınırı aşan kullarım, ALLAH’ın rahmetinden ümit kesmeyin. ALLAH tüm günahları affedicidir. O Bağışlayandır, Rahimdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Efendinize yönelin ve cezaya çarpılmadan önce O’na teslim olun, zira o zaman yardım görmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O azap beklemediğiniz anda sizi ansızın yakalamadan önce, Efendiniz tarafından size indirilen en güzel öğretiye uyun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ki kişi, "ALLAH’ın öğretisine aldırmamaktan ötürü vay halime; doğrusu ben aşağılayanlardan idim" demesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Veya "ALLAH beni doğruya iletseydi kesinlikle erdemlilerden biri olacaktım" demesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Yahut azabı gördüğü an, "Keşke ikinci bir şansım daha olsaydı da güzel davrananlardan olsaydım" demesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Evet, sana ayet ve mucizelerim geldi, fakat sen onları yalanladın, kibirlendin ve inkârcılardan oldun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Diriliş günü, ALLAH hakkında yalan uyduranların suratlarını asık görürsün. Cehennem, azgınlara tam uygun bir yer değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. ALLAH erdemlileri başarılarıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar üzülmezler de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. ALLAH her şeyin Yaratıcısıdır. O, her şeyi kontrol eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Göklerin ve yerin kararları O’na aittir. ALLAH’ın ayetlerini yalanlayanlar asıl kaybedenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. De ki: "ALLAH’tan başkasına mı hizmet etmeye beni teşvik ediyorsunuz ey cahiller?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedilmiştir: Ortak koşarsan, tüm yaptıkların boşa gider ve kaybedenlerden olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Öyleyse yalnız ALLAH’a kul ol ve şükret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. ALLAH’ı gereği gibi değerlendiremediler. Halbuki, diriliş günü, tüm yer O’nun avucu içindedir, gökler de O’nun sağ elinde dürülmüştür. O Yücedir ve onların ortak koştuklarından çok üstündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Boruya üflenir üflenmez göklerde ve yerde kim varsa, ALLAH’ın diledikleri hariç kendinden geçip bayılırlar. Sonra ona tekrar üflenir de onlar ayağa kalkıp bakışırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yer, Efendinin ışığıyla parlar. Kitap konur. Peygamberler ve tanıklar getirilir. Aralarında gerçeğe göre hüküm verilir ve onlara zulmedilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Her kişiye yaptığının karşılığı tam olarak verilir. O, onların yapmış olduğu her şeyi en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İnkar edenler yığınlar halinde cehenneme götürülürler. Oraya vardıklarında onun kapıları açılır ve bekçileri onlara, "Size, Efendinizin ayetlerini okuyan ve bugününüzle karşılaşacağınız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmemiş miydi?" derler. "Evet. Ancak ‘ceza’ sözü inkârcılar hakkında gerçekleşmiştir" diye karşılık verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Temelli kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların sonu ne de kötüymüş!" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Rab’lerini sayıp dinleyenler ise yığınlar halinde bahçeye götürülürler. Oraya vardıklarında onun kapıları açılır ve bekçileri onlara, "Size barış olsun; kazandınız. Haydi temelli kalmak üzere oraya giriniz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. "Bize verdiği sözü gerçekleştiren, yeri bize miras bırakan ve bahçede dilediğimiz yerde oturmamızı sağlayan ALLAH’a övgüler olsun" derler. Çalışanların ücreti ne de güzelmiş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Denetçileri, yönetim merkezinin etrafını çevirmiş halde Rab’lerini överek yüceltirken görürsün. Aralarında gerçeğe göre hüküm verilmiştir ve "Evrenin Rabbi ALLAH’a övgüler olsun" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster