وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
Ve kalül hamdü lillahillezı sadekana va’dehu ve evrasenel erda netebevveü minel cenneti hayüs neşa’ fe nı’me ecrul amilın
Kelime
Anlamı
Kökü
وَقَالُوا
ve derler
الْحَمْدُ
hamdolsun
لِلَّهِ
Allah’a
الَّذِي
o ki;
صَدَقَنَا
bize yerine getirdi
وَعْدَهُ
verdiği sözünü
وَأَوْرَثَنَا
ve bizi varis kıldı
الْأَرْضَ
yurda
نَتَبَوَّأُ
oturacağımız
مِنَ
(-ten)
الْجَنَّةِ
cennet
حَيْثُ
yerinde
نَشَاءُ
dilediğimiz
فَنِعْمَ
ne güzeldir
أَجْرُ
ücreti
الْعَامِلِينَ
çalışanların

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onlar da hamd Allah’a ki derler, bize vaadettiğini gerçekleştirdi ve cennetten, dilediğimiz yerde konaklamamız için bu yeri mîras verdi bize; ne de güzeldir iyi işlerde bulunanların mükâfâtı.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Tüm eksiksiz övgüler O Allah’a ki, verdiği cennet sözünü bize gerçekleştirdi, bizi bu yere varis kıldı, biz de bu cennetlerde istediğimiz yerde yerleşip, konaklayabiliyoruz!" diyeceklerdir. Allah yolunda çaba sarfedenlerin ödülü ne güzeldir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Onlar: Bize verdiği sözde sadık olan ve bizi, dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna vâris kılan Allah’a hamdolsun. İyi amelde bulunanların mükâfatı ne güzelmiş! derler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Cennetlikler) dediler ki: "Hamd o Allâh’a ki, vaadini gerçekleştirdi ve bizi şu arza (ortama) vâris kıldı... Cennetten dilediğimiz makâmda yaşıyoruz... (İmanın gereğini) uygulayanların karşılığı ne güzelmiş!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Bize verdiği sözünü yerine getiren ve bizi bu yere mirasçı kılan Allah’a hamdolsun ki; cennetten dilediğimiz yere konaklayabiliyoruz. Çalışanların ecirleri ne güzelmiş!’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Onlar da) Dediler ki: "Bize olan va’dinde sadık kalan ve bizi bu yere mirasçı kılan Allah’a hamd olsun ki, cennetten dilediğimiz yerde konaklayabiliriz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Cennetlik olanlar şöyle) derler: " - Hamd olsun o Allah’a ki, bize olan vaadini yerine getirdi; ve bizi cennet yerine mirascı kıldı, cennetde istediğimiz yere konuyoruz. İşte (dünyada Allah için güzel) amel işliyenlerin mükâfatı ne iyi!..."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Onlar, “Bize verdiği sözü yerine getiren, bizi dilediğimiz yerinde konaklayacağımız bu cennet yurduna vâris kılan Allah`a hamdolsun. İman edip iyi amelde bulunanların ödülü ne güzelmiş!” derler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onlar: «Bize verdigi sozde duran ve bizi bu yere varis kilan Allah’a hamdolsun. Cennettte istedigimiz yerde oturabiliriz. Yararli is isleyenlerin ecri ne guzelmis!» derler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Onlar da: Hamd O Allah’a ki verdiği sözü bize gerçekleştirdi; bizi bu yere vâris kıldı ki Cennet’te istediğimiz yerde eyleşip oturabiliyoruz. iyi-yararlı amellerde bulunanların mükâfatı ne güzeldir!.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Onlar da şöyle derler: “Bize verdiği sözünü yerine getiren ve böylece cennette dilediğimiz şekilde yerleşmemizi sağlayan Allah`a hamdolsun. Allah yolunda çaba sarf edenlerin mükâfatı ne güzelmiş!”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Onlar şöyle derler: "Hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah’a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükâfatı ne güzelmiş!"

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Onlar: Bize verdiği sözde sadık olan ve bizi, dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna vâris kılan Allah’a hamdolsun. İyi amelde bulunanların mükâfatı ne güzelmiş! derler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Bize verdiği sözü gerçekleştiren, yeri bize miras bırakan ve bahçede dilediğimiz yerde oturmamızı sağlayan ALLAH’a övgüler olsun" derler. Çalışanların ücreti ne de güzelmiş!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Onlar da: «Hamdolsun o Allah’a ki, bize vaadini doğru çıkardı ve bizi cennet arzına varis kıldı. Cennette istediğimiz yerde oturuyoruz» derler. Bak ne güzeldir mükafatı o iyi amel işleyenlerin!

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onlar: «Bize verdiği sözde duran ve bizi buraya yerleştiren Allah’a hamd olsun. Cennette istediğimiz yerde oturabiliriz. Yararlı iş işleyenlerin ücreti ne güzelmiş!» derler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Onlar da) Dediler ki: "Bize olan vaadinde sadık kalan ve bizi bu yere mirasçı kılan Tanrı’ya hamd olsun ki, cennetten dilediğimiz yerde konaklayabiliriz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir!"

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onlar: Bize verdiği sözde sadık olan ve bizi, dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna vâris kılan Allah’a hamdolsun. İyi amelde bulunanların mükâfatı ne güzelmiş! derler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Dediler: «Bize (cennet) va’dinde saadık olan, bizi, cennetden neresini dilersek konmak üzere bu yere mirascı yapan Allaha hamdolsun, (İyi) amel (ve hareket) de bulunanların mükâfatı ne güzel»!

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bunun üzerine (onlar da): `Hamd, O Allah`a mahsustur ki, va`dini bize doğru çıkardı ve bizi bu yere vâris kıldı, Cennetten istediğimiz yerde otururuz` derler. Artık (sâlih)amel işleyenlerin mükâfâtı ne güzeldir!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onlar da dediler ki: Bize vaadinde sadık olan ve bizi yeryüzüne varis kılan Allah’a hamdolsun. Cennette istediğimiz yerde oturabiliriz. Çalışanların ecri ne de güzeldir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Cennete girenler de "Bize vaat ettiklerini yerine getiren ve cennette dilediğimiz yere bizi yerleştiren Allah’a bitmez tükenmez övgüler olsun" derler. Güzel şeyler yapanların karşılıkları ne kadar güzel.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve cennetlikler dediler ki: "Hamd, vaadine sadık olan Allah’a mahsustur. Ve (cennetteki) bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz." (Salih) amel yapanların ecri ne güzel.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Onlar da) Derler ki: "Bize verdiği sözünü doğrulayan ve bizi bu yere mirasçı kılan Allah’a hamd olsun. Cennetten dilediğimiz yerde konaklayabiliriz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri pek de güzeldir."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Onlar da: "Bize verdiği sözü yerine getiren ve bu (esenlik) alanını yaptıklarımızın karşılığı olarak bize bağışlayan, böylece cennette dilediğimiz şekilde yerleşmemizi sağlayan Allah’a hamdolsun!" diyeceklerdir. Ve (Allah yolunda) çaba sarf edenlerin mükafatı ne yüce, ne üstün olacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Onlar da şöyle mukabele edecekler: "Bize olan vaadini gerçekleştiren, bizi bu uçsuz bucaksız mekana varis kılan ve bizi cennette dilediğimiz yere yerleştirecek olan Allah`a hamd olsun!" İşte, çalışıp çabalayanların ödülü böylesine muhteşemdir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (Onlar da) Dediler ki: «Hamd Allah’a mahsustur ki, bizim için vaadini yerine getirdi ve bizi (bu yere) varis kıldı.» Cennetten dilediğimiz yerde ikâmet ediveririz. Artık ne güzeldir, (güzel) amel edenlerin mükâfaatı!

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onlar da derler ki: "Bize verdiği sözü yerine getiren ve bizi cennete vâris kılan Allah’a hamdolsun. Cennette istediğimiz yerde oturuyoruz. (Allah için) çalışanların mükâfatı ne güzelmiş!"

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ve şöyle derler: "Bize sözünü yerine getiren ve dilediğimiz yerinde konaklayacağımız, bu cennet yurduna bizi mirasçı kılan Allah’a övgüler olsun! Çalışıp üretenlerin karşılığı/ücreti ne de güzelmiş!"

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  «Bize verdiği sözde duran ve bizi buraya yerleştiren Allah’a hamd olsun. Cennette istediğimiz yerde oturabiliriz. Yararlı iş işleyenlerin ücreti ne güzelmiş!» derler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onlar şöyle karşılık verirler: "Hamd-ü senalar olsun o Allah’a ki sözünde durdu ve dilediğimiz yerinde oturacağımız şekilde bizi cennete yerleştirdi. Çalışanların mükafatları ne güzelmiş!"

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Cennettekiler de:) "Bize verdiği sözü yerine getiren ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna vâris kılan Allah’a hamdolsun. (Allâh için) çalışanların ücreti ne güzeldir!" demişlerdir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onlar da şöyle karşılık vermişlerdir: Bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten dilediğimiz yere yerleştiren, dünyaya mirasçı yapan Allah’a hamdolsun! Çalışanların ödülü ne güzeldir!

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Onlar da) Dediler ki: «Bize olan va’dinde sadık kalan ve bizi bu yere mirasçı kılan Allah’a hamd olsun ki, cennetten dilediğimiz yerde konaklayabiliriz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Onlar da şöyle derler: "Hamd olsun o Allah’a ki bize vaadini yerine getirdi, bizi yeryüzüne mirasçılar yaptı. İşte cennetten istediğimiz yerde konaklıyoruz. İş yapıp değer üretenlerin ödülü ne de güzelmiş!"

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  They will say: "Praise be to Allah, Who has truly fulfilled His Promise to us, and has given us (this) land in heritage: We can dwell in the Garden as we will: how excellent a reward for those who work (righteousness)!"