1. Bu Kitab’ın indirilmesi, aziz ve hikmet sahibi Allah katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey Muhammed! Şüphesiz ki, Kitab’ı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah’a has kılarak ihlas ile kulluk et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İyi bil ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’ndan başka dostlar edinerek, «Onlar bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz» derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde hüküm verecektir. Allah, yalancı, inkârcı insanı doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan münezzehtir, yücedir. O, tek ve kahredici Allah’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor; gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Her biri belli bir süreye kadar yörüngelerinde akıp giden güneş ve ayı buyruk altında tutar. İyi bil ki, O, aziz ve çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sizi tek bir candan yarattı; sonra ondan eşini yarattı ve sizin için hayvanlardan sekiz çift meydana getirdi. Sizi annelerinizin karnında üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa (zigottan embriyoya embriyodan et giydirilmiş kemiklere) geçirerek yaratmıştır. İşte Rabb’iniz olan Allah budur. Mülk O’nundur. O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da O’na kulluktan döndürülüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer inkâr ederseniz bilin ki, Allah sizin imanınıza muhtaç değildir. Fakat kulları için küfre razı olmaz. Ve eğer şükrederseniz sizden hoşnut olur. Hiçbir günahkâr, diğerinin günahını çekmez. Sonra dönüşünüz Rabb’inizedir. O size, yaptıklarınızı haber verir. O, kalblerde olanı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabb’ine dönerek O’na yalvarır. Sonra Allah katından bir nimet verince önceden kime yalvarmış olduğunu unutuverir. Allah’ın yolundan saptırmak için O’na eşler koşar. Ey Muhammed! De ki: «İnkârınla az bir müddet zevklen, sen cehennemliklerdensin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen, Rabb’inin rahmetini dileyen kimse inkâr eden kimse gibi olur mu? De ki: «Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?» Doğrusu ancak aklı selim sahipleri öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey Muhammed! De ki: «Ey inanan kullarım! Rabb’inize karşı gelmekten sakının; bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın yarattığı yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: «Dini Allah’a halis kılarak O’na kulluk etmekle emrolundum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve müslümanların ilki olmakla emrolundum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. De ki: «Ben, Rabbime isyan edersem, büyük günün azabından korkarım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. De ki: «Ben, dinimi Allah’a halis kılarak O’na kulluk ederim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey müşrikler, siz de Allah’dan başka dilediğinize kulluk edin. De ki: «Ziyana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini, hem de ailelerini ziyana sokanlardır. Dikkat edin, işte bu, apaçık bir ziyandır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların üstlerinde ateşten gölgeler, altlarında da ateşten gölgeler vardır. İşte Allah, kullarını bu azabıyla korkutuyor. Ey kullarım! Benden korkun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah’a yönelenlere müjde var. Müjdele kullarımı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar ki, sözü dinler ve onun en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah’ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahipleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hakkında azab hükmü kesinleşmiş, ateşte olan kimseyi sen mi kurtaracaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Fakat Rabb’lerinden korkanlar için üst üste yapılmış, altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu, Allah’ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah’ın, gökten su indirip, onu yerdeki kaynaklara yerleştiren, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler yetiştiren olduğunu görmüyor musun? Sonra ekin kurur; onu sararmış görürsün. Sonra Allah onu bir çöpe dönüştürür. Şüphesiz bunlarda akıl sahipleri için öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah kimin gönlünü İslam’a açmışsa o, Rabb’inden gelen bir nur üzere olmaz mı? Kalpleri Allah’ı anmak hususunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah, ayetleri birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden Kitab’ı, sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Rabb’lerinden korkanların bu Kitap’dan derileri ürperir; sonra hem derileri hem de kalpleri Allah’ın zikriyle yumuşar. İşte bu Kitap, Allah’ın doğruluk rehberidir; O’nunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi de saptırırsa, onu doğru yola eriştirecek kimse bulunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kıyamet günü kötü azaptan yüzüyle korunmaya çalışan kimse, güven içinde olan kimse gibi midir? Ve zalimlere, «Kazandıklarınızın karşılığını tadın!» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlardan öncekiler de peygamberi yalanlamışlardı da farkına varmadıkları yerden onlara bir azab çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah, dünya hayatında da onlara rezillik taddırdı. Ahiret azabı, elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Andolsun biz, bu Kur’an’da insanlara, öğüt alsınlar diye her türlü misali verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O, pürüzsüz Arapça Kur’an’dır. Belki sakınırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allah şöyle bir misal verdi: Birbiriyle çekişen bir çok ortakların sahip olduğu bir adam (yani köle) ile yalnız bir kişiye bağlı olan bir adam. Şimdi bu ikisinin durumu bir oluyor mu? Hamd yalnız Allah’a mahsustur; fakat çokları bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sen de öleceksin onlar da ölecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra siz, kıyamet günü, Rabb’inizin huzurunda muhakeme olacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah hakkında yalan uyduran ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Cehennemde kâfirlere yetecek kadar yer yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gerçeği getirene ve onu doğrulayanlara gelince; «İşte takva sahipleri onlardır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlara, Rabb’lerinin katında diledikleri şeyler vardır; bu, iyilerin mükâfatıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Zira Allah, onların yaptıkları kötülükleri örter; onlara, yaptıkları iyiliğin en güzel karşılığı verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah, kuluna yetmez mi? Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa onu artık doğru yola ileten olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah kime de doğru yolu gösterirse; artık onu şaşırtan olmaz. Allah, galip ve öç alan değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ey Muhammed! Andolsun ki, onlara, «Gökleri ve yeri yaratan kimdir?» diye sorsan; «Allah’dır» derler. De ki: «Öyleyse bana bildirin; Allah bana zarar vermek isterse, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut bana bir rahmet dilerse, O’nun rahmetini önleyebilir mi?» De ki: «Allah bana yeter. Dayananlar O’na dayanır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. De ki: «Ey kavmim! Durumunuza göre bildiğinizi yapın! Ben de bildiğimi yapıyorum. Yakında bileceksiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kendisini rezil edecek azap kime geliyor? Kime sürekli azab inecek? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Biz, insanlar için bu Kitab’ı hak ile sana indirdik. Artık kim doğru yola gelirse kendi yararınadır; kim de saparsa kendi zararınadır. Sen onların üzerine vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah, öleceklerin ölümleri anında, ölmeyeceklerinde uykuları esnasında ruhlarını alır. Sonra ölümlerine hükmettiği kimselerinkini tutar; diğerlerini bir süreye kadar salıverir. Doğrusu bunda, düşünen bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa Allah’dan başka şefaatçiler mi ediniyorlar? De ki: «Onlar, hiçbir şeye sahip olmadıkları, akıl da edemedikleri halde mi şefaat edecekler?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. De ki: «Bütün şefaat Allah’ın iznine bağlıdır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Sonra O’na döneceksiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allah, onların tanrılarından ayrı olarak tek başına anıldığı zaman, Ahirete inanmayanların kalbleri nefretle çarpar; ancak Allah’dan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. De ki: «Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, görüleni ve görülmeyeni bilen Allah’ım! Kullarının ayrılığa düştükleri konularda sen hükmedersin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha fazlası da zalimlerin olsaydı; kıyamet günündeki kötü azabdan kurtulmak için onu fidye olarak verirlerdi. Çünkü hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yaptıkları işlerin kötülükleri kendilerine görünmüştür ve alay ettikleri şeyler onları kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsanın başına bir sıkıntı geldiği zaman bize yalvarır. Sonra katımızdan ona bir nimet verdiğimiz zaman: «Bu bana bilgimden dolayı verilmiştir» der. Hayır, bir imtihandır; fakat çokları bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bunu onlardan öncekiler de söylemişti; ancak kazandıkları şeyler onlara fayda vermedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bunun için işledikleri kötülükler başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin de kazandıkları kötülükler başlarına gelecektir. Bu hususta Allah’ı aciz bırakamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah dilediği kimsenin rızkını bol bol verir; dilediğini de kısar. Doğrusu bunda, inanan bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. De ki: «Ey kendilerine kötülük edip, aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayan, çok esirgeyendir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Rabb’inize yönelin. Azap size gelmeden önce O’na teslim olun sonra size yardım edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ansızın ve hiç farkına varmadığınız bir sırada size azap gelmeden önce Rabb’inizden size indirilen en güzel söze, Kur’an’a uyun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kişinin «Allah’a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim» diyeceği günden sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Veya şöyle demesinden: «Allah beni doğru yola ulaştırsaydı sakınanlardan olurdum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Yahut azabı gördüğü zaman; «Keşke benim için bir kez daha dünyaya dönüş olsa da iyilerden olsam» diyeceği günden sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Allah şöyle buyurur: «Evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve inkârcılardan olmuştun.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Allah’a karşı yalan uyduranların yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlere yetecek kadar, cehennemde yer yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allah, sakınanları, başarılarından ötürü kurtarır. Onlara hiçbir kötülük gelmez, onlar üzülmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeyin yöneticisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Allah’ın ayetlerini inkâr edenler var ya, işte onlar hüsrandadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. De ki: «Ey cahiller! Allah’dan başkasına kulluk etmemi mi bana emrediyorsunuz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey Muhammed! Andolsun ki, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahy edildi: «Andolsun, eğer Allah’a ortak koşarsan işlerin boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hayır, yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar, Allah’ı gereği gibi bilemediler. Oysa kıyamet günü yeryüzü, bütünü ile O’nun avucu içindedir. Gökler de O’nun sağ elinde dürülmüştür. O, müşriklerin ortak koşmalarından uzak ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sur’a üflenince, göklerde ve yerde olanlar korkudan düşüp bayılırlar. Ancak Allah’ın dilediği kalır. Sonra sur’a bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yeryüzü, Rabb’inin nuruyla aydınlanır. Kitap açılır. Peygamberler ve şahitler getirilir. Ve onlara haksızlık yapılmadan, aralarında adaletle hüküm verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Herkese, yaptığının karşılığı tam verilir. Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. O küfredenler ayrı ayrı bölükler halinde cehenneme sürülür. Oraya vardıklarında kapıları açılır; bekçileri onlara: "Size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi?" derler. "Evet geldi" derler. Lakin azap sözü kafirlerin üzerine gerçekleşir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. «O halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin durağı ne kötüdür,» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Rabb’lerine karşı gelmekten sakınanlar, bölük bölük cennete götürülürler. Oraya varıp kapılar açıldığında, bekçileri onlara, «Selâm size, hoş geldiniz! Temelli olarak buraya girin» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar: «Bize verdiği sözde duran ve bizi buraya yerleştiren Allah’a hamd olsun. Cennette istediğimiz yerde oturabiliriz. Yararlı iş işleyenlerin ücreti ne güzelmiş!» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Melekleri, arş’ın etrafını çevirmiş oldukları halde, Rabb’lerini hamd ile överken görürsün. Artık insanların aralarında adaletle hükmedilmiştir. «Övgü, alemlerin Rabb’i olan Allah içindir» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster