1. Kitab’ın indirilişi güçlü ve hakim olan Allah tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şüphesiz biz sana Kitab’ı hak olarak indirdik. O halde dini yalnız O’na halis kılarak Allah’a ibadet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ’Biz bunlara sırf bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.’ Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri konularda aralarında hüküm verir. Doğrusu Allah yalancı ve çok inkârcı olan kimseyi doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah çocuk edinmek isteseydi yarattığından dilediğini seçerdi. O (bundan) münezzehtir. O tek ve mutlak üstünlük sahibi olan Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Geceyi gündüzün üzerine bürüyor, gündüzü de gecenin üzerine bürüyor; güneşi ve ayı da buyruk altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar hareket eder. İyi bil ki, güçlü olan, bağışlayan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sizi bir tek candan yarattı, sonra ondan eşini varetti. Sizin için davarlardan sekiz çift indirdi (yarattı). Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratışın ardından başka yaratışa geçirerek yaratmaktadır. İşte bu Rabbiniz olan Allah’tır. Mülk O’nundur. O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl (gerçekten) döndürülüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer inkâr ederseniz şüphesiz Allah’ın size ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz işte sizin için buna razı olur. Hiçbir günâhkâr başkasının günâh yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece yaptıklarınızı size bildirecektir. Muhakkak ki O, kalplerde olanı bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ’Sen küfrünle azıcık oyalan. Muhakkak sen cehennem halkındansın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ’Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Ey iman eden kullarım! Rabbinizden sakının. Bu dünyada iyilik edenlere iyilik vardır. Allah’ın arzı (yeri) geniştir. Ancak sabredenlerin ecirleri hesapsızca ödenecektir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’Ben dini yalnız O’na halis kılarak Allah’a ibadet etmekle emrolundum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Şüphesiz ben, eğer Rabbime karşı gelirsem büyük bir günün azabından korkarım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ’Ben dinimi yalnız O’na halis kılarak Allah’a ibadet ediyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Gerçekte ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini de ailelerini de ziyana sokanlardır. İyi bilin ki, bu apaçık bir kayıptır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların üstlerinde ateşten tabakalar vardır, altlarında da tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım! Benden sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Tağut’tan, ona ibadet etmekten sakınıp Allah’a yönelenlere gelince, onlar için müjde vardır. Şu halde kullarımı müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar ki, sözü dinler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın kendilerini hidayete erdirdikleridir ve onlar akıl sahipleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hakkında (azab) söz(ü) hak olmuş olanı; ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ancak Rablerinden sakınanlar için üstlerinde (başka) odalar bina edilmiş, altlarından ırmaklar akan odalar vardır. (Bu) Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah’ın gökten su indirdiğini, onu yerden kaynaklara geçirdiğini, sonra onunla değişik renklerde ekinler çıkardığını görmedin mi? Sonra kurur ve sen onu sararmış halde görürsün. Sonra onu bir çöp haline getirir. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah’ın kalbini İslâm’a açtığı kimse Rabbinden bir nur üzere değil midir? Allah’ın zikrine karşı kalpleri kaskatı olanların vay hallerine! İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah sözün en güzelini (ifadeleri) birbirine benzeyen ikişerli bir Kitap halinde indirdi. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah’ın zikrine karşı yumuşar. Bu Allah’ın hidayetidir. Dilediğini bununla hidayete eriştirir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Kazanmakta olduklarınızı tadın’ denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlardan öncekiler de yalanladılar. Bu yüzden kendilerine hiç düşünmedikleri yerden azap geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Böylece Allah onlara dünya hayatında aşağılığı tattırdı. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Andolsun biz, belki öğüt alırlar diye bu Kur’an’da insanlara her tür örneği verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Belki sakınırlar diye içinde çarpıklık olmayan Arapça bir Kur’an (indirdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allah, birbirleriyle çekişen bir çok ortakların sahip olduğu bir adam (köle) ile, yalnız bir adama ait olan bir adamı (köleyi) örnek vermektedir. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah’adır. Hayır. Fakat çoğu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah’a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İnkâr edenler için cehennemde barınacak yer mi yok? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğruyu getiren ve onu doğrulayana gelince işte onlar takva sahipleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlara Rablerinin katında istedikleri her şey vardır. İşte iyilik edenlerin mükâfatları budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Çünkü Allah onların yaptıklarının en kötülerini örtecek ve kendilerine yapmakta olduklarının en güzeliyle karşılık verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah kuluna yeterli değil midir? Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah kimi de hidayete erdirirse onun için bir saptırıcı yoktur. Allah güçlü ve öç alıcı değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ’Allah bana yeter. Güvenenler (tevekkül edenler) de yalnız O’na güvensinler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ’Ey kavmim! Gücünüzün elverdiğini yapın, ben de yapıyorum. Yakında bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kalıcı azabın kimin başına ineceğini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz biz sana Kitab’ı insanlar için hak olarak indirdik. Kim hidayete ererse bu kendi lehinedir. Kim de sapıtırsa yalnız kendi aleyhine sapıtır. Sen onların üzerine vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah, ölümleri anında canları alır. Ölmeyenin de uykusunda. Böylece hakkında ölüm hükmü verdiklerini tutar diğerini ise belli bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ’Peki hiçbir şeye güç yetiremiyorlar ve akıl etmiyorlarsa da mı?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ’Şefaatin tümü Allah’ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Sonra O’na döndürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allah bir olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri nefretle çarpar. O’nun dışındakiler anıldığında ise hemen sevince kapılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ’Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de görüneni de bilen Allah’ım! Aralarında ayrılığa düşmüş oldukları konularda, kullarının arasında sen hüküm vereceksin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yeryüzünde olanların tümü ve bir o kadarı daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet günü, o kötü azaptan (kurtulmak için) feda ederlerdi. (Çünkü) Allah’tan, hiç hesap etmedikleri şeyler karşılarına çıkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Kazandıklarının kötülükleri karşılarına çıkmış ve alaya aldıkları şey kendilerini kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ’Bu bana ancak bir bilgi dolayısıyla verildi’ der. Hayır, o bir imtihandır. Ancak onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlardan öncekiler de bunu söylemişlerdi. Ama kazandıkları kendilerine bir yarar sağlamamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Böylece kazandıklarının kötülükleri başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlere de kazandıklarının kötülükleri ulaşacaktır. Onlar (Allah’ı) aciz bırakamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Allah’ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve daralttığını bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman edecek bir topluluk için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. ’Ey kendi aleyhlerine aşırıya giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günâhları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayıcı, çok merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Siz farkında değilken ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. ’Allah’a itaatte kusur edişimden dolayı yazıklar olsun! Doğrusu ben alay edenlerdendim’ demesinden (önce). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. ’Eğer Allah beni hidayete erdirseydi mutlaka takva sahiplerinden olurdum’ demesinden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. ’Keşke benim için bir geri dönüş olsaydı da iyilik edenlerden olsaydım’ demesinden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. ’Hayır. Sana ayetlerim geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkâr edenlerden oldun.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kıyamet günü, Allah’a karşı yalan söyleyenleri, yüzleri simsiyah halde görürsün. Büyüklenenler için cehennemde barınacak yer mi yok? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allah takva sahiplerini zafere ulaşmalarıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar üzülmezler de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O, her şeye vekildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Allah’ın ayetlerini inkâr edenler ise, işte onlar ziyana uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. ’Bana Allah’tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz, ey bilgisizler?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Andolsun sana da, senden öncekilere de vahyedildi. Eğer ortak koşarsan kesinlikle amelin boşa gider ve mutlaka ziyana uğrayanlardan olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hayır. Sen yalnızca Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar Allah’ı gereği gibi bilemediler. Oysa kıyamet günü yer tamamen O’nun avucundadır ve gökler sağ elinde dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sur’a üflenir, böylece Allah’ın dilediklerinden başka göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra ona bir daha üflenir ve hemen ayağa kalkarak bakınırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yer Rabbinin nuruyla ışık verir. Kitab öne konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Aralarında hak ile hüküm verilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Her cana yaptığının karşılığı tam verilir. O, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. ’Evet, ama kâfirler için azap sözü hak oldu’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. ’İçinde sonsuza kadar kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklenenlerin barınakları ne kadar da kötüdür!’ denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. ’Size selâm olsun. Hoş ve temiz geldiniz. İçinde sonsuza kadar kalmak üzere girin oraya!’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. ’Bize verdiği sözünü yerine getiren ve bizi bu yere mirasçı kılan Allah’a hamdolsun ki; cennetten dilediğimiz yere konaklayabiliyoruz. Çalışanların ecirleri ne güzelmiş!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. ’Hamd alemlerin Rabb’i olan Allah’adır’ denmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster