1. Sâd. Zikir sahibi Kur’an’a andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hayır. O inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Feryat ettiler ama kurtuluş vakti değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ’Bu yalancı bir büyücüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İlâhları tek bir ilâh mı yaptı? Doğrusu bu şaşılacak bir şeydir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ’Yürüyün ve ilâhlarınız üzerinde kararlılık gösterin. Çünkü bu (bizden) istenen bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz son dinde böyle bir şey duymadık. Bu bir düzmeceden başka bir şey değildir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ’Zikir (Kitap) aramızdan ona mı indirildi.’ Hayır onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar henüz azabımı tatmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa güçlü ve çok ihsan sahibi Rabbinin rahmet hazineleri onların yanlarında mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin hükümranlığı onlara mı aittir? Öyleyse sebepler içinde (sebepleri kullanarak, göğe) yükselsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar burada (çeşitli) fırkalardan oluşan bozguna uğratılmış bir ordudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad (kavmi) ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Semud (kavmi), Lut kavmi ve Eyke halkı da. İşte onlar da (peygamberlerine karşı birleşen) gruplardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onların hepsi de peygamberleri yalanladılar, böylece cezam hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlar geri dönüşü olmayan bir tek çığlıktan başka bir şey beklemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Rabbimiz! Hesap gününden önce bizim payımızı çabucak ver’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sen onların dediklerine sabret ve güçlü kulumuz Davud’u an. Çünkü o (her tutumunda Allah’a) yönelen biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz dağları onun buyruğuna verdik; akşam ve sabah onunla tesbih ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Toplanıp gelen kuşları da. Hepsi ona dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onun hükümranlığını güçlendirmiştik. Ona hikmet ve açık, kesin hüküm verme kabiliyeti vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar yüksek duvardan tırmanarak mihraba girmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ’Korkma. (Biz) iki davacı(yız). Birimiz ötekine haksızlık etti. Sen aramızda hak ile hükmet, zulme sapma ve bizi yolun ortasına yönelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şu kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var, benimse bir tek koyunum var. Böyleyken: 'Onu da bana ver' dedi ve konuşmada bana üstün geldi.' Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Andolsun, o senin koyununu kendi koyunlarına (katmak) istemekle sana zulmetmiştir. Gerçekten (varlıklarını) birbirine karıştıran ortakların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Sadece iman edip salih ameller işleyenler müstesna. Ama onlar da ne kadar azdır!’ Davud kendisini imtihan ettiğimizi sandı da Rabbinden bağışlanma diledi. Rüku ederek yere kapandı ve gönülden (bize) yöneldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz de onun bu (hatası)nı bağışladık. Şüphesiz onun bizim katımızda bir yakınlığı ve güzel bir varış yeri (veya geleceği) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında hak ile hükmet ve keyfe uyma. Yoksa seni Allah’ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah’ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmalarından dolayı çetin bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz göğü, yeri ve bu ikisinin arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkâr edenlerin zannıdır. (İçine atılacakları) ateşten dolayı inkâr edenlerin vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk edenler gibi mi tutacağız? Yoksa takva sahiplerini yoldan çıkanlar gibi mi tutacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Bu), ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Davud’a Süleyman’ı bahşettik. O ne güzel bir kuldu! (Her tutumunda Allah’a) yönelen biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Hani ona akşam üstü safkan, yağız koşu atları gösterilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ’Doğrusu ben mal sevgisine kapıldım da, Rabbimin zikrinden geri kaldım.’ Nihayet (güneş) perdenin arkasına gizlendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ’Onları bana geri getirin’ dedi. Hemen ayaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Andolsun biz Süleyman’ı imtihan ettik ve onun tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra (bize) yöneldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. ’Rabbim! Beni bağışla ve bana, benden sonra kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık lütfet. Şüphesiz, sen çok ihsan sahibisin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Böylece biz de rüzgârı onun buyruğuna verdik. Onun emriyle dilediği tarafa yumuşak bir şekilde akıp gidiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bütün bina ustası ve dalgıç şeytanları da (onun emrine verdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bukağılara vurulmuş halde birbirlerine yaklaştırılmış olan daha başkalarını da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bu bizim ihsanımızdır. Artık dilediğine ver veya tut. (Bunun) bir hesabı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz onun bizim katımızda bir yakınlığı ve güzel bir varış yeri (veya geleceği) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ’Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve azab dokundurdu’ diye seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ’Ayağını yere vur. İşte hem yıkanmada kullanılacak hem de içilecek soğuk bir su!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ona katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olması üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını daha bahşettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ’Eline bir demet sap al da onunla vur ve yeminini bozma.’ Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi bir kuldu! O (her tutumunda Allah’a) yönelen biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Güç ve basiret sahibi kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve Yakub’u da an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Biz onları (ahiret) yurdu(nu) anmaktan ibaret halis bir özellikle ihlaslı kimseler kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz onlar bizim katımızda seçkinlerden, hayırlılardandırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İsmail’i, Elyasa’ı ve Zülkifl’i de an. Hepsi hayırlılardandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bu bir hatırlatmadır. Takva sahipleri için elbette güzel bir varış yeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kapıları kendilerine açılmış halde Adn cennetleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Orada yaslanmışlardır. Orada pek çok meyve ve içecek isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine dikmiş yaşıt eşler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İşte hesap günü için size vaadedilen budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Doğrusu bu bizim tükenmesi olmayan rızkımızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bu böyledir. Azgınlar için ise en kötü bir varış yeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Cehennem. Oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İşte bu. Onu tatsınlar. Kaynar su ve irin(dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ona benzer daha başka tür tür (azaplar) da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. ’İşte bunlar da sizinle birlikte (küfürde) direnenlerdir. ’ ’Onlar rahatlık görmesinler. Çünkü onlar ateşe gireceklerdir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. ’Aksine siz rahatlık görmeyin. Bunu bizim başımıza siz getirdiniz. (Bu) ne kötü bir durak!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. ’Ey Rabbimiz! Bunu bizim başımıza kim getirdiyse onun ateşteki azabını kat kat artır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. ’Ne oluyor da, kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Biz onları alaya almıştık. Yoksa gözler onlardan kaydı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İşte cehennem halkının birbiriyle olan bu tartışması kesin gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. ’Ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve mutlak üstünlük sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. (O) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir, güçlüdür, çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. ’Bu büyük bir haberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yüce topluluk (mele-i a’la) aralarında tartışırlarken benim (haklarında) bir bilgim yoktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Bana ancak benim apaçık bir uyarıcı olmamdan dolayı (bunlar) vahyediliyor.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. ’Ben çamurdan, bir insan yaratacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ben ona şeklini verdiğim ve içine ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye varın’. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Bunun üzerine meleklerin tümü topluca secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Yalnız İblis hariç. O büyüklük tasladı ve inkâr edenlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. ’Ey İblis! Seni iki elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan ne oldu? Büyüklük mü tasladın yoksa yücelerden mi oldun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. ’Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten onu ise çamurdan yarattın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. ’Öyleyse çık oradan, sen artık kovulmuş birisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ceza gününe kadar lanetim senin üzerinedir’. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. ’Ey Rabbim! Öyleyse onların diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı’. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. ’O halde sen süre tanınanlardansın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Bilinen zamanın (dolacağı) güne kadar’. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. ’Senin yüceliğine andolsun ki, muhakkak onların tümünü azdıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş kulların müstesna’. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. ’İşte bu gerçektir ve ben gerçeği söylerim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Andolsun ki, ben cehennemi seninle ve onlardan sana uyanlarla dolduracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. ’Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden bir yükümlülük getirenlerden (öylesine kuruntuya girenlerden) değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Bu ancak alemler için bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun haberini bir süre sonra muhakkak bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster