فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ
Fe ğaferna lehu zalik ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab
Kelime
Anlamı
Kökü
فَغَفَرْنَا
biz de affettik
لَهُ
ondan
ذَٰلِكَ
bunu
وَإِنَّ
ve şüphesiz
لَهُ
onun vardır
عِنْدَنَا
yanımızda
لَزُلْفَىٰ
bir yakınlığı
وَحُسْنَ
ve güzel
مَابٍ
bir geleceği

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve biz de onun bu suçunu örttük ve şüphe yok ki onun, katımızda bir yakınlık derecesi ve dönüp geleceği güzel bir makamı vardı.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Biz de O’nu bağışladık, çünkü O katımızda bize yakın olanlardandır, O’nun dönüp geleceği yeri de güzeldir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Sonra bu tutumundan dolayı onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Bunun üzerine onu, Onun için mağfiret ettik... İndîmizde Onun için yakınlık ve dönüşün güzeli var.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Biz de onun bu (hatası)nı bağışladık. Şüphesiz onun bizim katımızda bir yakınlığı ve güzel bir varış yeri (veya geleceği) vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Böylece onu bağışladık. Şüphesiz onun Bizim Katımız’da gerçekten bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Biz de onun bu hatasını bağışladık. Gerçekten onun, bizim katımızda bir yakınlığı ve güzel bir akıbeti (cenneti) vardır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Biz de onu, verdiği bu hükümden dolayı bağışladık. Katımızda onun bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Boylece onu bagislamistik. Katimizda onun yakinligi ve guzel bir gelecegi vardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Biz de onu bağışladık ve şüphesiz ki onun yanımızda yakınlığı, dönüş ve sonuç güzelliği vardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Biz de onu bağışladık. Şüphesiz ki onun bizim katımızda yakınlığı ve âkibet güzelliği vardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Sonra bu tutumundan dolayı onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Böylece onu bağışladık. Yanımızda onun yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Biz de o zannettiği şeyi kendisine bağışladık. Şüphesiz yanımızda onun bir yakınlığı ve güzel bir dönüş yeri vardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Böylece onu bağışladık. Yanımızda onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Böylece onu bağışladık. Şüphesiz onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı ve güzel bir dönüş yeri (meab) vardı.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Sonra bu tutumundan dolayı onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Biz de onu saalih (bir zât olarak) intihab etdik. Nezdimizde onun muhakkak bir yakınlığı ve bir akıbet güzelliği vardır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bunun üzerine (biz de) ondan bunu (bu zellesini) affettik. Ve şübhesiz ki katımızda onun için elbette bir yakınlık ve güzel bir âkıbet vardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bunun üzerine Biz de onu bağışladık. Onun için şüphesiz ki katımızda yüksek bir makam ve güzel bir sonuç vardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bizde bunu ona bağışladık. Davud bizim katımızda yakın ve güzel yere sahipdi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Muhakkak ki onun, katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı (sığınağı) vardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Böylece onu bağışladık. Şüphesiz onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Biz de bu (günahı)nı bağışladık, (öteki dünyada) o’nu Bizim yakınlığımız ve menzillerin en güzeli beklemektedir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve Biz de bu (hatasını) bağışladık: elbet onu, Bizim katımıza yakınlık ve güzel bir son beklemektedir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (25-26) Artık bunun için O’nu yarlığadık ve şüphe yok ki, O’nun için Bizim katımızda elbette bir yakınlık vardır ve bir akıbet güzelliği vardır. Ey Dâvûd! Şüphe yok ki, Biz seni yeryüzünde halife kıldık. Artık nâs arasında hak ile hükmet ve hevâya tâbi olma, sonra seni Allah’ın yolundan şaşırtır. Muhakkak o kimseler ki, Allah yolundan saparlar, onlar için hesap gününü unutmuş oldukları için bir şiddetli azap vardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Biz de onu bağışladık. Şüphesiz ki onun bizim katımızda yakınlığı ve âkibet güzelliği vardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bunun üzerine onu bağışladık. Onun, katımızda bir yakınlığı ve güzel bir dönüş yeri/ağırlanışı vardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Böylece onu bağışladık. Yanımızda onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onun bu hatasını bağışladık. Muhakkak ki onun Bize yakınlığı ve güzel bir âkıbeti vardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Biz de ondan bunu affettik. Yanımızda onun bir yakınlığı ve güzel bir geleceği vardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İşte böylece biz onu bağışlamıştık. Katımızda onun için bir yakınlık ve güzel bir gelecek hazırlamıştık.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Böylece onu bağışladık. Şüphesiz onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Biz de ondan o günahı affettik. Katımızdan onun için bir yakınlık ve güzel bir gelecek var.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  So We forgave him this (lapse): he enjoyed, indeed, a Near Approach to Us, and a beautiful place of (Final) Return.