1. Sad, zikir dolu Kuran’a andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hayır; o küfredenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz kendilerinden önce, nice kuşakları yıkıma uğrattık da onlar feryad ettiler; ancak (artık) kurtulma zamanı değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçlerinden kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Kafirler dedi ki: "Bu yalan söyleyen bir büyücüdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Tanrıları bir tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şey." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlardan önde gelen bir grup: "Yürüyün, tanrılarınıza karşı (bağlılıkta) kararlı olun; çünkü asıl istenen budur" diye çekip gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Biz bunu, diğer dinde işitmedik; bu, içi boş bir uydurmadan başkası değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Zikir (Kuran), içimizden ona mı indirildi?" Hayır, onlar benim zikrimden bir kuşku içindedirler. Hayır onlar henüz benim azabımı tatmamışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülkü onların mı? Öyleyse, sebepler içinde (bir imkan ve güç bularak) göğe yükselsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar burada (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Semud, Lut kavmi ile Eyke halkı da. İşte onlar (Tanrı’ya karşı isyanda birleşen ve güç toplayan) fırkalar(dı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hepsi de elçileri yalanladılar, böylece azabla sonuçlandırmam (onlara) hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunlar da, (geldiğinde) bir anlık gecikmesi bile olmayan bir tek çığlıktan başkasını gözetlemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Alaylı alaylı) Dediler ki: "Rabbimiz, hesap gününden önce (azabdan bize vadettiğin) payımızı çabuklaştırıver." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sen onların söylediklerine karşı sabret ve bizim güç sahibi kulumuz Davud’u hatırla; o [her tutum ve davranışında Tanrı’ya] dönen / yönelen (evvab) biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Doğrusu biz dağlara boyun eğdirdik, akşam ve sabah kendisiyle birlikte (Tanrı’yı) tesbih ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve toplanıp gelen kuşları da. Onların hepsi [Tanrı’yı tesbih etmede uyum içinde] yönelip dönmekte (evvab) idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sana o davacıların haberi geldi mi? Hani mihraba (Davud’un bulunduğu yere girmek için) yüksek duvardan tırmanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Davud’a girdiklerinde, o, onlardan ürkmüştü; dediler ki: "Korkma, iki davacıyız, birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, kararında zulme sapma ve bizi doğru yolun ortasına yöneltip ilet." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen "onu da benim payıma (koyunlarıma) kat" dedi ve bana, konuşmada üstün geldi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Davud) Dedi ki: "Andolsun senin koyununu, kendi koyunlarına (katmak) istemekle sana zulmetmiştir. Doğrusu, (emek ve mali güçlerini) birleştirip katan (ortak)lardan çoğu, birbirlerine karşı tecavüz ederler; ancak inanıp salih amellerde bulunanlar başka. Onlar da ne kadar azdır." Davud, gerçekten bizim onu imtihan ettiğimizi sandı, böylece rabbinden bağışlanma diledi ve rüku ederek yere kapandı ve (bize gönülden) yönelip döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Böylece onu bağışladık. Şüphesiz onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı ve güzel bir dönüş yeri (meab) vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Ey Davud, gerçek şu ki, biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet, istek ve tutkulara (hevaya) uyma; sonra seri Tanrı’nın yolundan saptırır. Şüphesiz Tanrı’nın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarından dolayı şiddetli bir azab vardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan şeyleri batıl olarak yaratmadık. Bu, küfredenlerin zannıdır. Ateşten (görecekleri azabtan) dolayı vay o küfredenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yoksa biz, inanıp salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi (bir) mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi (bir) mi tutacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Bu Kuran,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Biz Davud’a Süleyman’ı armağan ettik. O ne güzel kuldu. Çünkü o, [Tanrı’ya] yönelen / dönen (evvab) biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üç ayağıyla toprağı kazıyan yağız atlar sunulmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O da demişti ki: "Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim." Sonunda bu atlar (koştular ve toz) perdesinin arkasına saklandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Onları bana geri getirin" (dedi). Sonra (onların) bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Andolsun, biz Süleyman’ı imtihan ettik, tahtının üstünde bir ceset bıraktık. Sonra (eski durumuna) döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen, karşılıksız armağan edensin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Böylece rüzgarı onun kullanımına / boyunduruğuna verdik. Onun buyruğuyla dilediği yöne yumuşakça eserdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şeytanları da; her bina ustasını ve dalgıç olanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "İşte bu, bizim vergimizdir. (Ey Süleyman) Artık sen de hesaba vurmaksızın, ver ya da tut." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz, onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı ve güzel bir dönüş yeri (meab) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kulumuz Eyyub’u da hatırla. Hani o: "Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azab dokundurdu" diye rabbine seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Ayağını depret. İşte yıkanacak ve içecek soğuk (su, diye vahyettik)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Katımızdan ona bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ehlini (ailesini) ve onlarla birlikte bir benzerini de bağışladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Ve eline bir deste (sap) al böylece onunla vur ve andını bozma." Gerçekten, biz onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. O [Tanrı’ya] yönelen / dönen (evvab) biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve Yakub’u da hatırla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Gerçekten biz onları, katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve gerçekten onlar, bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İsmail’i, Elyesa’ı ve Zülkifl’i de hatırla. Hepsi de hayırlı olanlardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bu bir zikirdir. Şüphesiz muttakiler için, elbette güzel bir dönüş yeri (meab) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Adn cennetleri; kapılar onlara açılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İçinde yaslanıp dayanmışlardır; orada birçok meyve ve şarap istemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt kadınlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İşte hesap günü size vaadedilen budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Şüphesiz bu, bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bu (böyle işte); gerçekten azgınlar için de muhakkak kötü bir dönüş yeri (meab) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Cehennem; onlar oraya girerler, ne kötü bir yataktır o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İşte bu; tatsınlar onu: Kaynar su ve irin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ve onun şeklinden başka, çift çift (olan daha beter azablar) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (Müşrik olan hakim güçlere:) "işte bu(nlar) da sizinle birlikte (küfür ve zulümde) göğüs gerenlerdir. Onlara bir merhaba (bile) yok. Çünkü onlar ateşe gireceklerdir." (denilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Onlara uyanlar) Derler ki: "Hayır, sizler; asıl size bir merhaba yok. Bunu (azabı) siz bizim önümüze sürdünüz. Ne kötü bir durak." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Derler ki: "Rabbimiz, kim bunu bizim önümüze sürdüyse, ateşteki azabını kat kat arttır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ve derler ki: "Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Biz onları bir alay konusu edinmiştik; yoksa gözler mi onlardan kaydı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu -ateş ehlinin birbiriyle çekişmesi (husumeti)- kesin bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. De ki: "Ben, yalnızca bir uyarıcıyım. Bir olan, kahreden Tanrı’dan başka bir tanrı yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların rabbidir, üstün ve güçlü olan, bağışlayandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. De ki: "Bu (Kuran) büyük bir haberdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sizler ise ondan yüz çeviriyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Mele-i Ala (yüce topluluk) tartışıp dururken benim hiç bir bilgim yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. "Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Hani rabbin meleklere: "Gerçekten ben, çamurdan bir beşer yaratacağım" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Onu bir biçime sokup ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Meleklerin hepsi topluca secde etti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Yalnız İblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. (Tanrı) Dedi ki: "Ey İblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan mı oldun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Dedi ki: "Ben ondan daha hayırlıyım; sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (Tanrı) Dedi ki: "Öyleyse ordan (cennetten) çık, artık sen kovulmuş bulunmaktasın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. "Ve şüphesiz, din (kıyametteki hesap) gününe kadar benim lanetim senin üzerinedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onların dirilecekleri güne kadar bana süre tanı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Dedi ki: "O halde süre tanınanlardansın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Bilinen vaktin gününe kadar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Dedi ki: "Senin izzetin adına andolsun, ben, onların tümünü mutlaka azdırıp kışkırtacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Ancak onlardan, muhlis olan kulların hariç." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. (Tanrı) "İşte bu haktır ve ben hakkı söylerim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Andolsun, senden ve içlerinde sana tabi olacak olanlardan tümüyle cehennemi dolduracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. (Ey Peygamber) De ki: "Ben, buna karşı sizden bir ücret istemiyorum ve (kendiliğinden) bir yükümlülük getirenlerden de değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "O (Kuran), alemler için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma)dır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster