إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ
İy yuha ileyye illa ennema ene nezırum mübın
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنْ
يُوحَىٰ
vahyedilmiyor
إِلَيَّ
bana
إِلَّا
dışında
أَنَّمَا
sadece
أَنَا
ben (olduğum için)
نَذِيرٌ
bir uyarıcı
مُبِينٌ
apaçık

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bana vahyedilmede ve ben, ancak apaçık bir korkutucuyum.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ben gelecek tehlikeleri apaçık uyarıcı olduğum içindir ki, bana vahy olunuyor.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Bana vahyolan yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bana ancak benim apaçık bir uyarıcı olmamdan dolayı (bunlar) vahyediliyor.’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Fakat ben, açık olarak korkutan bir peygamber olduğum içindir ki, (Adem hakkında meleklerin çekişmesine dair) o ilim bana vahyolunuyor."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Ben gelecek tehlikeleri apaçık uyarıcı olduğum içindir ki, bana vahy olunuyor.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  "Bana sadece vahyolunuyor; dogrusu ben ancak apacik bir uyariciyim.»

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bana ancak ve sadece vahyolunmaktadır. Ben ancak açık bir uyarıcıyım.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  “Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyediliyor."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «Ancak ben açıktan açığa korkutmakla görevli olduğum için o bilgi bana vahyediliyor.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ben gelecek tehlikeleri apaçık uyarıcı olduğum içindir ki, bana vahy olunuyor.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Ben ancak gelecek tehlikeleri apaçık haber verici (bir peygamber) olduğum içindir ki (o ilim) bana vahy olunuyor».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `Doğrusu ben ancak apaçık bir korkutucu (peygamber) olduğum için bana vahyediliyor.`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bana, sadece vahyolunur. Ben, ancak apaçık bir uyarıcıyım.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Ancak bunlar bana vahy ile bildiriliyor. Bana düşende bunları size açıkça duyurmak.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Benim sadece apaçık bir nezir (uyarıcı) olduğum bana vahyolunuyor.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  o, (Allah) tarafından bana vahyedilmemiş olsaydı ben de (size) apaçık bir uyarıda bulunamazdım!"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  ne var ki bana, sadece apaçık bir uyarıcı olduğum bildirilmektedir."

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (70-71) «Bana vahyolunmuyor, ancak ben şüphe yok bir apaçık korkutucu olduğum için (vahyolunuyor).» Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin meleklere demişti ki: «Şüphe yok, Ben çamurdan bir beşer yaratıcıyım.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bana sadece vahyolunmaktadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bana, sadece apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunuyor."

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ben gelecek tehlikeleri apaçık uyarıcı olduğum içindir ki, bana vahy olunuyor.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Şu var ki: Bana sadece, açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vahyolunuyor."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için (bu bilgi) bana vahyediliyor."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bana, apaçık bir uyarıcı olmamdan başka bir şey vahyolunmuyor.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Bana ancak, benim yalnızca apaçık bir uyarıcı korkutucuyum diye vahyolunmaktadır.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Bana, sadece açık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  ´Only this has been revealed to me: that I am to give warning plainly and publicly."