1. Sad, zikir sahibi, şanlı Kur’an’a and olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik de feryad ettiler. Oysa artık kurtuluş zamanı değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırdılar. İnkârcılar; «bu yalancı bir sihirbazdır» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tanrıları bir tek tanrı mı yapıyor? Bu, cidden tuhaf bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlardan ileri gelenler; «yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkta direnin, sizden istenen şüphesiz budur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz bunun söylediğini babalarımızın bağlı olduğu son dinde de işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kur’an, aramızda O’na mı indirilmeliydi?» dediler. Doğrusu bunlar Kur’an hakkında şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tadmadılar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa, güçlü ve çok ihsan sahibi olan Rabb’inin rahmet hazineleri, onların yanında mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yahut, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı, onların elinde midir? Öyle ise sebeplere sarılıp ta göğe yükselsinler (de hükümranlığı ele geçirsinler bakalım). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar derme çatma hiziplerden meydana gelmiş ordudur ki, işte şurada bozguna uğratılmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi ve sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun’da yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da yalanlamıştı. İşte bunlar da peygamberlerine karşı birleşen kabilelerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hepsi peygamberleri yalanladılar da azabımı hak ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan tek bir çığlık beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İnkârcılar ise dediler ki; «Rabb’imiz! Bizim azab payımızı hesap gününden önce ver.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ey Muhammed! Onların söylediklerine sabret, kulumuz, Davut’u an. Çünkü o daima Allah’a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz dağları onun emrine verdik. Sabah akşam onunla beraber tesbih ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Her taraftan toplanıp gelen kuşları da onun buyruğu altına vermiştik. Her biri ona yönelmekteydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O’nun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, O’na hikmet ve açık, güzel konuşma yeteneği vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sana davacılarının haberi geldi mi? Hani odasının duvarına tırmanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hani Davud’un yanına girmişlerdi de, Davud onlardan korkmuştu. «Korkma dediler, biz iki davacıyız. Birimiz ötekinin hakkına saldırdı. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, adaletten ayrılıp bize zulmetme, bizi doğru yola çıkar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bu kardeşimin doksandokuz dişi koyunu var. Benim ise bir tek dişi koyunum var. Böyle iken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «And olsun ki, senin dişi koyununu kendi dişi koyunlarına katmak istemekle, sana büyük haksızlık etmiştir. Doğrusu ortakların çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. İnanıp yararlı iyi iş yapanlar bunun dışındadır ki, sayıları ne kadar azdır.» demişti. Davud kendisini denediğimizi sanmıştı da, Rabb’inden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapanmış, tevbe etmiş, Allah’a yönelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Böylece onu bağışladık. Yanımızda onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde hükümdar yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet, keyfine uyma, sonra bu seni Allah’ın yolundan saptırır. Allah’ın yolundan sapanlara, hesap gününü unuttuklarından dolayı çetin azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları boşuna yaratmadık, inkâr edenler, kainatın boş bir tesadüf eseri olduğunu söylerler, bu onların zannıdır. Vay ateşe uğrayacak inkârcıların haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yoksa biz iman edip de güzel amel ve hareket edenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yahut Allah’tan korkanları doğru yoldan sapanlar gibi mi sayacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu, sana indirdiğimiz Kur’ân, hayrı öğreten, insanlara faydalı mübarek bir kitaptır. Akıl ve vicdan sahipleri âyetlerini ciddi ciddi düşünüp, kendilerine neler kazandırabileceğini hesap etsinler, öğüt alsınlar diye indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Biz Davud’a Süleyman’ı hediye ettik. Süleyman ne güzel kuldu! Doğrusu O daima Allah’a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ona bir akşam üstü, çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Süleyman, «Gerçekten ben at (mal) sevgisine Rabb’imi anmayı sağladıkları için düştüm» dedi. Atlar koşup toz perdesi arkasından kayboldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Süleyman, «Atları bana getirin» dedi. Bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Andolsun, Süleyman’ı denedik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık, sonra O, yine eski haline döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. «Rabb’im! Beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Sen şüphesiz daima bağışta bulunansın» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bunun üzerine Süleyman’ın buyruğu ile istediği yere kolayca giden rüzgârı emrine verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bina ustalarını ve dalgıçlık yapan şeytanları da emrine verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Demir zincirlere bağlı diğer yaratıkları da onun emrine verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bizim bağışımız budur; «ister ver, ister tut, hesapsızdır» dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Doğrusu onun, bizim yanımızda yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub’u da an. O Rabb’ine «Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azab verdi» diye seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Biz de ona «Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su» dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ona bizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olarak ailesini ve onlarla beraber bir eş daha bağışladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. «Eline bir demet sap al, onunla vur, yeminini bozma» demiştik. Gerçekten O çok sabırlı bir kulumuzdu, daima Allah’a yönelirdi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey Muhammed! Güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub’u da an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Biz onları Ahiret yurdunu düşünen, gönülden bağlı kullar yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İsmail’i, Elyas’ı, Zülkifl’i de an. Hepsi iyilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bu bir hatırlatmadır. Korunanlar için güzel bir gelecek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kapıları onlara açılmış, Adn cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Orada tahtlara yaslanmış olarak çeşitli meyveler ve içecekler isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yanlarında bakışlarını yalnız kocalarına diken kendileriyle yaşıt güzeller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İşte hesap günü için size söz verilen bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Doğrusu, verdiğimiz rızıklar tükenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bu böyledir; ancak azgınlara kötü bir gelecek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Cehenneme girerler. Orası ne kötü bir konaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İşte bu kaynar su ve irindir, artık onu tatsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ve daha başka çeşit çeşit azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İnkârcıların ileri gelenlerine «işte bu topluluk sizinle beraber gerçeğe karşı direnenlerdir. Onlar rahat yüzü görmesin. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Toplulukta bulunanlar ise; «Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin; bizi buraya getiren sizsiniz, ne kötü bir duraktır» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. «Rabb’imiz! Bunu kim başımıza getirdiyse, ateşte onun azabını kat kat artır» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. «Bize ne oldu ki, dünyada iken kötülerden saydığımız adamları burada niçin görmüyoruz?» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Hani onlarla alay ederdik. Yoksa onları gözden mi kaçırdık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İşte ateş halkının tartışmaları böyledir ve bunlar gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey Muhammed! De ki, «Ben sadece bir uyarıcıyım. Gücü her şeye yeten tek Allah’tan başka tanrı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabb’ı olan Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. De ki; «Bu Kur’an, büyük bir haberdir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. «Fakat siz ondan yüz çeviriyorsunuz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Mele-i A’la’da kendi aralarındaki tartışmaları hakkında benim hiçbir bilgim yoktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ben gelecek tehlikeleri apaçık uyarıcı olduğum içindir ki, bana vahy olunuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Rabb’im Meleklere demişti ki; ben çamurdan bir insan yaratacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onu biçimlendirip ona ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Meleklerin hepsi birden secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Yalnız İblis secde etmedi, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. «Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden mi oldun?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. «Ben ondan üstünüm. Beni ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. «Çık oradan sen artık kovulmuş birisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ceza gününe kadar lanetim senin üzerinedir» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. İblis «Ey Rabbim! O halde tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver!» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. «Haydi sana mühlet verildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. O belli vaktin gününe kadar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. «senin izzet ve şerefine andolsun ki, onların tümünü azdıracağım» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. «Yalnız onlardan ihlas sahibi kullar hariç.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. «İşte bu doğrudur. Ben gerçeği söylüyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Ey Muhammed! De ki; «Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum, kendimden bir şey teklif edenlerden de değilim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Bu Kur’an, alemler için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra gayet iyi anlayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster