بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
Belillezıne keferu fı ızzetiv ve şikkak
Kelime
Anlamı
Kökü
بَلِ
doğrusu
الَّذِينَ
kimseler
كَفَرُوا
inkar eden(ler)
فِي
içindedirler
عِزَّةٍ
bir gurur
وَشِقَاقٍ
ve ayrılık

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Kâfir olanlar, ululanmadalar ve isyân içindeler.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ama Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenler, boş gurura kapılmış, bu sebeple de doğru yolu bırakıp yanlış ve eğri yollara sapmışlardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Bak kendilerini şerefli sanan o hakikat bilgisini inkâr edenler, hakikatlerinden kopuk bir yaşam içindedirler!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Hayır. O inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Hayır; o inkar edenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (İş kâfirlerin dediği gibi değil), doğrusu o kâfir olanlar, bir tekebbür ve bir ayrılık içindedirler.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (1-2) Sâd. Şeref sahibi Kur`ân`a yemin olsun ki, inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (1-2) Sad. Ogut veren Kuran’a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrilik icindedirler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O inkâr edenler, bir gurur ve bölünme içindedirler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (1-2) Sâd. O şanlı, şerefli Kur`an`a andolsun ki inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık (düşmanlık) içindedirler.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Fakat inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (1-2) Sâd. Öğüt veren Kur’an’a yemin ederim ki, küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Doğrusu, inkâr edenler kibir ve ayrılık içindedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İnkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Hayır; o küfredenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Küfredenler, aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (haal) küfredenler (in iddia etdikleri gibi değildir). Bil’akis (onların dışı boş) bir onur, (içi ise tam) bir tefrika içindedir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hayır! İnkâr edenler bir gurur ve (Allah`a ve Resûlüne karşı) muhâlefet içindedirler.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Hayır, o küfredenler boş bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Doğruları inkâr edenler, şan, şeref peşinde olup, ayrılık içindedirler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Hayır, kâfirler gurur ve ayrılık içindedirler.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hayır! O küfre sapanlar (boş) bir gurur ve ayrılık içindedirler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ama hakikati inkara şartlanmış olanlar, boş gurura kapılmış ve (bu sebeple) (doğru yolu bırakıp) yanlış ve eğri yollara sapmışlardır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ama nerde! İnkarda direnenler (akletmek yerine) yersiz bir gurura ve tarifsiz bir nefrete gömülmüşlerdir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Belki o kâfir olanlar, bir gurur ve muhalefet içindedirler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Kâfirler bilâkis bir gurur ve ayrılık içindedirler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Inkârcılar boş bir gurur ve bir ayrılık içindedirler.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İnkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (Kâfirler) Bu Kur’ân’ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allah’a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkâr ediyorlar.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İnkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Kafir olanlar kibir ve ayrılık içindedirler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Hayır; o küfredenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İş hiç de onların sandığı gibi değil! O küfre sapanlar bir gurur, ayrılık ve bütünden kopuş içindedirler.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But the Unbelievers (are steeped) in self-glory and Separatism.