كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ
Kem ehlekna min kablihim min karnin fe nadev ve late hıyne mens
Kelime
Anlamı
Kökü
كَمْ
nicesini
أَهْلَكْنَا
helak ettik
مِنْ
قَبْلِهِمْ
onlardan önceki
مِنْ
-den
قَرْنٍ
nesiller-
فَنَادَوْا
feryad ettiler
وَلَاتَ
fakat geçmişti
حِينَ
zamanı
مَنَاصٍ
kurtuluş

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onlardan önce nice ümmetleri helâk ettik de bağrışıp çığrıştılar ama kurtuluş vakti çoktan geçmişti.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Onlardan önce nice toplumları helak ettik, kurtulmak için vakitleri kalmamışken nasıl yalvarıyorlardı bize.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. O zaman feryat ettiler. Halbuki artık kurtulma zamanı değildi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onlardan önce, nice nesilleri feryat figan içinde helâk ettik! Artık kurtulmaları mümkün değildi!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Feryat ettiler ama kurtuluş vakti değildi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Biz kendilerinden önce, nice kuşakları yıkıma uğrattık da onlar feryad ettiler; ancak (artık) kurtulma zamanı değildi.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Kendilerinden evvel nice ümmetleri helâk ettik! Çığrıştılar, fakat kurtulmak vakti değildi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. O zaman yalvardılar, ama kurtuluş zamanı değildi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onlardan once nice nesilleri yok ettik. Feryat ediyorlardi; oysa artik kurtulma zamani degildi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki çığlık atıp yardım istiyorlardı. Ama artık kurtulma vakti değildi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Onlardan önce nice milletleri (isyanlarından olayı) helak ettik. Ve artık kaçmalarının mümkün olmadığını anladıklarında (bize nasıl) yalvarıyorlardı!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Biz onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Onlar da feryat ettiler, ama artık kurtuluş zamanı değildi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. O zaman feryat ettiler. Halbuki artık kurtulma zamanı değildi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Feryat ettiler, ancak artık kurtuluş zamanı değildi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Kendilerinden önce nicelerini helak ettik. Onlar çağrıştılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onlardan önce nice nesilleri helak ettik de feryad ettiler. Oysa artık kurtuluş zamanı değildi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Biz kendilerinden önce, nice kuşakları yıkıma uğrattık da onlar feryad ettiler; ancak (artık) kurtulma zamanı değildi.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. O zaman feryat ettiler. Halbuki artık kurtulma zamanı değildi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Biz kendilerinden evvel nice ümmet (ler) i helâk etdik. O zaman (ne) çığlıklar kopardılar. Halbuki (o vakit, azâbdan kaçıb) kurtulma vakti değildi...

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Onlardan önce nice nesilleri (böyle zulümleri sebebiyle) helâk ettik; o zaman feryâd ettiler; (ama) artık kurtuluş zamânı değildir!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik de onlar, çığlıklar kopardılar. Halbuki kurtulmak vakti değildi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlardan önce nice kasabaları helak ettik. Azap onlara gelince, bağırıp çağırdılar, ama kaçacak zamanları yok.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. O zaman feryat ettiler, fakat kurtuluş vakti geçmişti.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Biz kendilerinden önce, nice kuşakları yıkıma uğrattık da onlar feryat ettiler; ancak (artık) kurtulma zamanı değildi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Onlardan önce kaç nesli (bu günahlarından dolayı) yok ettik! Ve artık kaçmalarının mümkün olmadığını anladıklarında (nasıl) yalvarıyorlardı (Bize)!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Kendilerinden önce nice kuşakları helak ettik; tam bu sırada imdat dilediler, fakat kurtuluşun vakti çoktan geçmişti.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Onlardan evvel nice kavimleri helâk ettik, çağırışmaya başladılar. Artık kurtuluş vakti değildi.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onlardan önce nice nesiller helâk ettik. Feryat ettiler ve fakat artık kurtulma zamanı değildi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik/imha ettik. Feryat ettiler fakat kurtulmak vakti geçmişti.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Onlardan önce nice nesilleri helak ettik de feryad ettiler. Oysa artık kurtuluş zamanı değildi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Biz onlardan önce nice nesilleri silip süpürdük. O zaman ne çığlıklar, ne feryatlar kopardılar! Ama kurtuluş zamanı çoktan geçmişti!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik de feryâd ettiler; fakat artık kurtuluş zamanı geçmişti.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik. Feryat ettiler ama kurtuluş/kaçış vakti geçmişti.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Biz kendilerinden önce, nice kuşakları yıkıma uğrattık da onlar feryad ettiler; ancak (artık) kurtulma zamanı değildi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik biz, bağrıştılar onlar, fakat kurtuluş yoktu; geçmişti zaman.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  How many generations before them did We destroy? In the end they cried (for mercy)- when there was no longer time for being saved!