1. Sad! Şeref ve itibar kaynağı olan Kur`an şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ama nerde! İnkarda direnenler (akletmek yerine) yersiz bir gurura ve tarifsiz bir nefrete gömülmüşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendilerinden önce nice kuşakları helak ettik; tam bu sırada imdat dilediler, fakat kurtuluşun vakti çoktan geçmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve onlar aralarından birinin kendilerine uyarıcı olarak gelmesine şaştılar; işte bu kafirler şöyle dediler: "Bu, göz boyamak isteyen yalancının biri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bütün bu ilahları tek bir ilaha indirgiyor ha? Bunun çok tuhaf bir görüş olduğunda hiç şüphe yok." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İçlerinden o hey`et de fırladı şöyle: ilâhlarınız üzerinde sabr-u sebat edin, bu cidden arzu olunur bir şey, bir murad Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz çağdaş inanç sistemlerinin hiç birinde bunu duymadık; bu desteksiz bir uydurmadan başkası değildir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ne yani, aramızdan ilahi mesajın indirileceği bir o mu kaldı?" Ama hayır, onlar asıl Benim uyarıma karşı şüpheyle yaklaşıyorlar; dahası, belli ki onlar henüz azabımı tatmamışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa, mutlak kudret ve lütuf sahibi Rabbinin rahmet hazinelerinin tasarrufu onların elinde mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti onlara mı ait? Haydi o zaman, tüm araçlara sarılsınlar da, (göklerin tahtına) çıkıp kurulsunlar bakalım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar, bozguna uğramış müttefiklerin döküntülerinden oluşmuş (başıbozuklar) ordusu... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh ve Ad kavmi ve yüksek sütunlar sahibi Firavun da gerçeği yalanlamıştı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Semud ve Lut, Eyke ahalisi de öyle... Adı geçenler de (inkarda) müttefiktiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hepsi de elçileri yalanladılar: Bu yüzden cezamızı hak ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve şu berikiler var ya; işte bunları bir tek bela çığlığı beklemektedir: ilave bir nefes bile alamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İşte onlar, "Rabbimiz! Bizim hesabımızı Hesap Günü`nden önce, hemen şimdi kes!" diye (alay ederler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sen onların bu tür laflarına karşı dirençli ol ve güçlü bir kişiliğe sahip olan has kulumuz Davud`u hatırla! Çünkü o her daim Allah`a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte bu yüzden, her sabah ve her akşam, onunla birlikte emrimize amade kıldığımız dağlar da kudret ve ihtişamımızı dillendirirdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. katar katar dizilmiş kuşlar da: bunların hepsi her daim O`na yönelmişlerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Biz de onun iktidarını sağlama aldık; zira ona adaletle hükmedecek muhakeme ve anlaşmazlıkları sona erdirecek yeteneği vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sen davacıların kıssasından haberdar oldun mu? Hani onlar mabedin inziva hücresinin (duvarına) tırmanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yanına aniden girdiklerini görünce Davud onlardan dolayı telaşa kapıldı. Onlar "Korkma!" dediler, "Biz (sadece) iki davalıyız; birimiz diğerinin hakkına tecavüz etti: şimdi sen aramızdan hakkaniyetle karar ver ve doğrudan ayrılma; bize de doğru yolu göster! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte bu benim kardeşim; onun doksan dokuz koyunu var, benimse yalnızca bir tek koyunum; buna rağmen o, "Onu da bana ver" dedi ve dediğini zorla yaptırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Davud) dedi ki: "Doğrusu bu kişi, senin koyununu alıp kendininkine katmakla sana zulmetmiş. Zaten toplumsal hayatı paylaşan insanlar (genellikle) birbirlerinin hakkına tecavüz ederler; iman edip dürüst ve erdemli davrananlar hariç: ama böyleleri, ne kadar da az. Derken Davut, bizim kendisini sınadığımızı fark etti; hemen Rabbinden af diledi ve baş eğip iki büklüm bir halde tevbe ederek O`na yöneldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve Biz de bu (hatasını) bağışladık: elbet onu, Bizim katımıza yakınlık ve güzel bir son beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Ve nida ettik): "Ey Davud! Elbet sana yeryüzünde iktidarı Biz verdik: O halde insanlar arasında adaletle hükmet, (kimsenin) heva ve arzusuna kapılma ki, sonra seni Allah yolundan saptırırlar. Şu kesin ki Allah yolundan sapan kimseler, Hesap Günü`nü unutmalarından dolayı şiddetli bir cezaya çarptırılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri bir amaç ve anlamdan yoksun yaratmadık; bu, inkarda direnenlerin bakış açısıdır: yazıklar olsun (kendilerini mahkum ettikleri) ateşten dolayı inkarda direnen o kimselere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yoksa iman eden ve ıslaha hizmet edenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutsaydık? Yoksa sorumlu davrananları, sorumsuz sapıklarla bir mi tutsaydık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sana müberek bir kitab olan bu (Kur`an`ı) Biz indirdik ki, herkes onun mesajları üzerinde iyice düşünsün de akıl izan sahipleri ders alsın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Davud`a bir de Süleyman`ı bahşettik: o ne güzel kuldu; çünkü o sürekli Bize yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Hani, gün batımına doğru kendisine soylu ve favori atlar sunulmuştu da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Elbet ben güzel olan her şeyi severim" demişti, "çünkü bana Rabbimi hatırlatır!" Ta ki (bunu) atlar gözden kayboluncaya kadar tekrarladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Ardından) "Onları bana getirin!" (diyerek) başladı bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Doğrusu Biz Süleyman`ı, vaktiyle tahtının üzerine bir ceset koymakla sınamıştık; bunun ardından o da Bize yönelmiş (ve) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Rabbim!" demişti, "Bana mağfiret eyle! Bana, benden sonra hiç kimsenin üstlenmeye layık olmadığı bir iktidar ver: çünkü Sen, evet Sensin cömertçe bahşeden!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bunun ardından rüzgarı ona amade kıldık ki, onun emriyle (çalışan gemileri) istediği yöne doğru kolayca yüzdürebilsin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. yine şeytanlar (gibi dik başlı) güçlerden, her biri birer yapı ustası ve dalgıç olan kimseleri de (ona amade kıldık); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ve zincirlerle birbirine bağlanmış daha başkalarını da... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Ve ona şöyle dedik): "İşte bu Bizim ikramımızdır; artık onu ister hiçbir hesap yapmadan karşılıksız ver, istersen elinde tut!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Elbet onu da, Bizim katımıza yakınlık ve güzel bir son beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ve kulumuz Eyyub`u da hatırla: Hani o Rabbine "(Rabbim!) Şeytan bana tarifsiz bir bezginlik ve terkedilmişlik hissi vermektedir!" diye yakarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Biz de) "Düş yola! Bak işte (şurada hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su var!" (demiştik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ona katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir ibret olmak üzere, (kendisini terk eden) yakın çevresini ve onlarla beraber bir kat daha fazlasını bahşettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (Ve dedik ki): "Eline bir deste al ve onunla vur! Böylece yemininden dönmemiş olursun." Hakikaten Biz onu pek sabırlı biri olarak bulduk: ne güzel kuldu o, gerçekten o (da) her daim Allah`a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Has kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub`u da hatırla: hepsi de güçlü bir kişilik ve keskin bir idrak sahibiydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Biz onların şahsiyetlerini arı duru bir tasavvurla saflaştırdık (ki, ebedi) yurdu hep hatırda tutsunlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ve elbet onlar, bizim indimizde pek seçkin, hayırda öne geçenler arasındaydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yine İsmail, Elyasa ve yükümlülük alan kişiyi de hatırla: onların hepsi de hayırda öncülük yaptılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bu (mesaj) bir hatırlatma ve uyarıdır: elbet sorumluluğunun bilincinde olanları en güzel bir menzil beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kalıcı güzelliğin üretildiği merkez olan cennetlerin kapıları onlar için ardına kadar dayalı olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Orada huzurla uzanacaklar; ve meyvesine (dek) her çeşit lezzetli (yiyecek) ve içeceği talep edebilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yanlarında kendilerine denk, gözü dışarda olmayan (eşler) bulunacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İşte bu, Hesap Günü için size verilen sözdür: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. elbet Bizim verdiğimiz bu rızık, asla tükenme riski taşımamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bu böyledir! Ama bir de haddini bilmez azgınlar var ki, onları da en kötü bir menzil beklemektedir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. cehennem... (Onlar da) ona yaslanacaklar: ama o ne berbat bir döşektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Bu (da) böyledir! O halde bırak da, (yürek) dağlayıcı ve zift gibi iç karartıcı zehirli bir azabı sonuna kadar tatsınlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. ve aynı türden ona eşdeğer daha başka azap çeşitlerini de... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (Küfrün rehberlerine denilecek ki): "İşte şu güruh, körü körüne arkanıza takılan yandaşlarınız!" (Onlar şöyle cevap verecek): "Rahat yüzü görmesin onlar! Elbet onların da ateşe girmesi gerek!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Körü körüne izleyenler ise), "Hayır, (sorumlu) sizsiniz! Asıl siz rahat yüzü görmeyin! Bunu başımıza siz sardınız ve gele gele en berbat yeri (buldunuz)!" diyerek Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. şöyle yalvaracaklar: "Rabbimiz! Bunu başımıza kim sardıysa, onun ateş içersindeki azabını kat be kat artır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bir de diyecekler ki: "Ne oldu da, bir zamanlar kendilerini yaramaz adam saydıklarımızdan hiçbirini burada göremez olduk? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Bir de onları alaya almıştık, değil mi? Yoksa (buradalar da), gözden kaybolup saklandılar mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Elbet ateş ehlinin birbiriyle çekişmesi, işte böyle gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (Ey peygamber!) De ki: "Ben sadece bir uyarıcıyım! Mutlak otorite olan tek Allah`tan başka ilah yoktur: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. göklerin, yerin ve o ikisi arasındakilerin Rabbi, mutlak yücelik, sürekli bağış sahibi!.." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. (Yine) de ki: "Bu, muazzam bir haberdir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. sizse ondan yüz çeviriyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. (De ki): "(İnsanın yaratılışını) tartıştıkları zaman, o yüce toplulukta (olup bitenler) hakkında bir bilgiye sahip değilim; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. ne var ki bana, sadece apaçık bir uyarıcı olduğum bildirilmektedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Hani o zaman Rabbin meleklere demişti ki: "Ben balçıktan bir beşer yaratacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İzleyin; ne zaman ki onu şekillendirmeyi tamamlar da kendisine ruhumdan üflersem, derhal yere kapanıp onun (hizmetine) amade olun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Bunun üzerine bütün melekler emre amade oldular; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. İblis hariç: o büyüklük tasladı ve hakkı inkar edenlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. (Allah) "Ey İblis!" dedi, "Ellerimle yarattığım (beşerin) emrine amade olmaktan seni alıkoyan şey neydi? (Başkasına boyun eğmeyecek kadar) kibirli misin, yoksa kendini (herkesten) üstün görenlerden biri misin?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (İblis) dedi ki: "Ben ondan üstünüm: (zira) beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (Allah) "Öyleyse, çık git bu (yüce) makamdan" dedi, "çünkü sen kendi kendini aşağıladın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ve unutma ki, Hesap Günü`ne kadar lanetim senin üzerine olacaktır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. (İblis): "Rabbim!" dedi, "Madem öyle, bana tekrar diriliş gününe kadar süre tanı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (Allah) buyurdu ki: "Peki, sen artık kendisine süre tanınanlardan birisin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (tabi ki, sadece tarafımdan) bilinen zaman dolup günü gelinceye kadar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. (İblis) bunun üzerine dedi ki: "Senin yüceliğine yemin olsun ki, kesinlikle onların tümünü yoldan çıkaracağım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bunun tek istisnası, onlar arasındaki, imanını saf ve temiz tutma çabasını desteklediğin samimi kulların olacak!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. (Allah) bunun üzerine şöyle buyurdu: "İşte gerçek budur ve Ben de bu gerçeği dile getiriyorum: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Andolsun ki cehennemi senin (gibiler)le ve sana uyanların tümüyle dolduracağım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. (Ey peygamber!) De ki: "Ben bu mesajı (iletmemden) dolayı sizden hiçbir karşılık istemiyorum; ben kendi kendini zorla yükümlülük altına sokanlardan da değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ne ki bu (vahiy), bütün alemler için serapa bir uyarıdır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Ama onun verdiği haberin (gerçek olduğunu) bir zaman sonra mutlaka öğreneceksiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster