1. Bu ilahi mesaj, her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden Allah katından indirilmedir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu ilahi mesajı gerçek bir amaçla elbette Biz indirdik; şu halde, sadece Zatına hasredilmiş saf ve samimi bir borçluluk bilinciyle Allah`a kulluk et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Değil mi ki böyle bir borçluluk bilincinin en saf ve samimi olanı, sadece Allah`a has kılınanıdır! O`ndan başkalarını sığınacak otorite edinenler, "Biz bunlara sadece bizi Allah`a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz!" (derler). Şu kesin ki, tartıştıkları her hususta Allah onlar arasındaki hükmü verecektir: çünkü Allah yalanı tabiat haline getiren hiçbir nankörü asla doğru yola yöneltmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şayet Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıkları arasından elbet dilediğini seçerdi. (Ama) O yüceler yücesi bundan münezzehtir: O mutlak otorite sahibi bir tek Allah`tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O gökleri ve yeri gerçek bir amaçla yaratmıştır; o geceyi gündüzün başına sarar, gündüzü de gecenin başına sarar; yine O, her biri kendi mecrasında belirli bir süreye kadar akıp gidecek olan güneşi ve ayı da bir yasaya bağlamıştır. Değil mi ki, sadece O mutlak üstün ve yüce olandır, tekrar tekrar bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O sizi de bir tek canlı varlıktan yaratmış, ondan da eşini meydana getirmiştir; yine O her iki cinsten dört tür hayvanı sizin yararlanmanız için emre amade kılmıştır; o sizi (de) annelerinizin karınlarında üç kat karanlığın göbeğinde birbirini izleyen yaratma aşamalarından geçirerek halk etmektedir. İşte Rabbiniz olan Allah budur: mutlak hakimiyet O`na aittir: O`ndan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken, nasıl (gerçeğe) bunca mesafeli durabiliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer nankörlük ederseniz, unutmayın ki Allah size asla muhtaç değildir; ama O kullarının nankörlüğünden razı olmaz; fakat şükredecek olursanız, işte O sizin bu tavrınızdan razı olur. Hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu taşımaz. En sonunda dönüşünüz Rabbinezedir: o zaman size yaptıklarınızın (gerçek anlamını) bir bir haber verecektir: çünkü O gönüllerde gizleneni hakkıyla bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hem ne zaman insanoğlunun başına bir iş gelse, Rabbine yönelerek O`ndan yalvar yakar yardım ister; ama O`nun sayesinde bir nimete kavuşunca da, O`na önceden yalvardığını unutur ve başka varlıkları O`na eş ve denk saymaya başlar: böylece başkalarını da O`nun yolundan saptırır. (Bu gibisine) de ki: "Nankörlüğünle az bir süre keyif sür; ama şunu da iyi bil ki, sen ateşe layık birisin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa (böyle biri), gece vakitlerinde secde ve kıyamda durup kendisini ibadete adayan, Ahiret kaygısı taşıyan ve Rabbinin rahmetini dilenen kimseyle hiç aynı tutulur mu? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ne var ki, sadece akleden kalbe sahip olanlar bunu kavrayabilir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Ey Peygamber!) De ki: "(Allah şöyle buyurur): Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; akibet, bu dünyada iyilik yapanları (öte dünyada) güzellikler beklemektedir; iyi bilin ki Allah`ın arzı geniştir: şüphesiz sabredenlere, karşılıksız hesapsız verilecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: "Elbet, ben, dini Allah`a has kılarak yalnız O`na kulluk etmekle emrolundum; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. bir de, Allah`a teslim olanların önderi olmakla emrolundum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Duyur: "Eğer ben Rabbime isyan etmiş olsaydım, korkunç bir günün azabından dehşete düşmem gerekirdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İlan et: "Ben, dinimi yalnız Allah`a has kılarak sadece O`na kulluk ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Artık siz de, O`nu bıraktıktan (sonra) neyi dilerseniz onu kulluk edin!" Uyar: "Gerçek şu ki, asıl hüsrana uğrayanlar, Kıyamet Günü hem kendilerini hem de yakınlarını hüsrana uğratanlardır: bakın bu, işte bu değil midir açık kayıp? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onları, üstlerinden ateş tabakaları kuşatacak, altlarından da (ateş) tabakaları..." İşte bu yolla Allah kullarının kalbine korku salıyor. Ey kullarım! Bana karşı sorumluluğunuzun şuurunda olun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah`a isyanı sistemleştiren güç odaklarına kulluğa yanaşmayan ve Allah`a yönelen kimseler var ya: işte asıl müjdeyi onlar hak ediyor: şu halde bu kullarımı müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O kullar ki, sözün tamamını dinlerler ve en güzeline uyarlar: İşte Allah`ın kendilerine doğru yolu gösterdiği kimseler bunlardır; ve işte onlar, akletme yetilerini kamil manada kullananlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ne o, hakkında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimseyle (böyle olmayan) kimse bir olabilir mi? Şimdi, ateşin göbeğine düşmüş birini sen kurtarabilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Öte yandan Rablerine karşı sorumlu davrananlar, altından ırmakların geçtiği üst üste inşa edilmiş yüce cennet köşklerine sahip olacaklar. Bu Allah`ın vaadidir: Allah vaadinden asla dönmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Ey insan!) Görmez misin ki Allah yağmuru gökten indirdi; ve onu yeryüzünde kaynaklar halinde akıttı; sonra da onunla farklı renklerde bitkiler çıkardı; ve nihayet onları kuruttu: artık sen onları sararmış görürsün; en sonunda onu da çer çöpe çevirecektir. İşte bütün bunlarda akletme yetisini tam kullananlar için alınacak bir ders mutlaka vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ne o! Yoksa Allah`ın gönlünü İslam`a açtığı ve böylece Rabbinden bir ışık üzere olan kimse, Allah`ı hatırlamaktan uzaklaşıp kalpleri katılaştığı için kendisine yazık eden kimseyle bir tutulur mu? Böyleleri apaçık bir sapıklığa mahkum olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah, öğretilerin en güzelini, biri diğerine atıf yaparak tekrarlanan, çift kutuplu bir hitap olarak indirmiştir: (öyle bir hitap ki), Rablerine karşı derin bir saygıyla titreyenlerin ondan dolayı tenleri ürperir; ardından Allah`ı(n sonsuz rahmetini) hatırlayınca kalpleri ve tenleri yatışır. İşte bu Allah`ın hidayetidir: isteyeni bununla doğru yola ulaştırmayı diler. Allah`ın saptırdığı kimse, artık asla yol gösterici bulamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ne o! Yoksa Kıyamet Günü azabın en beterinden kendisini yüzüyle korumaya çalışan kimse, (güven içindeki) kimseyle aynı olur mu? Zalimlere (o gün) "Daha önce kazandıklarınızı şimdi tadın bakalım!" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlardan öncekiler de hakikati yalanlamışlardı; bunun üzerine, nereden geldiğini anlayamadıkları azap onları bulmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonunda Allah onlara bu dünyada onursuzluğu tattırdı: ama ahiret azabı elbet daha beterdi; keşke bunu olsun bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu Biz bu ilahi mesajda (hakikati), belki düşünüp ibret alırlar diye insanlara her türlü dolaylı anlatım tarzını kullanarak aktardık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (ve onu) hiçbir çarpıklığa meydan bırakmadan Arapça bir hitap olarak (indirdik): belki sorumluluklarını idrak ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Bu bapta) Allah size hepsi birbirine rakip bir çok ortağın emri altında bulunan bir adamla, sadece bir kişiye bağlı bir adamın durumunu misal gösterir: bu ikisinin durumu eşit midir? Allah`a hamd olsun ki hayır, ama onların çoğu bunu kavramaktan bile acizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. En sonunda sizler Kıyamet Günü Rabbinizin huzurunda hesaplaşacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah hakkında yalan söyleyen ve ayağına kadar geldiği halde gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Hiç inkarda ısrar edenler için cehennemde yer bulunmaz mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ama doğruluğun tarafında yer alan ve hakikati tüm kalbiyle tasdik eden kimselere gelince: işte sorumluluklarını idrak eden onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Arzuladıkları her şey Rableri katında onları beklemektedir: Bu da iyi davrananların ödülüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şöyle ki: Allah onların yaptıklarının en kötülerini örter ve onları yapageldiklerinin en iyisiyle ödüllendirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hiç Allah kuluna yetmez mi ki, onlar seni O`ndan başkalarıyla korkutuyorlar? Ve Allah kimi yoldan saptırırsa, artık onu doğru yola getiren olmaz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. ama Allah kimi de doğru yola yöneltirse, artık onu doğru yoldan kimse çıkaramaz. Değil mi ki Allah her işinde tek mükemmel olandır, kimsenin yaptığını yanına kar bırakmayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve eğer onlara "Gökleri ve yeri yaratan kimdir?" diye sorsan, kesinlikle "Allah`tır" derler. Sor onlara: "Allah dışında yalvarıp yakardığınız varlıklara hiç baktınız mı? Eğer Allah benim için bir zarar murad etse, O`ndan gelecek zararı onlar def edebilirler mi? Veya bana bir rahmet dilese, onlar O`nun rahmetine engel olabilir mi?" İlan et: "Allah bana yeter! Artık O`nun (kuluna yeteceğine) güvenen herkes, sadece O`na dayansın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Uyar: "Ey kavmim! Siz kendinize yakışanı yapınız! Şunu iyi biliniz ki ben de (kendime yakışanı) yapmaktayım. Unutmayın ki, zamanı gelince onlar bilecekler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. muhatabını alçaltan (dünyevi) azabın kimi gelip bulacağını ve (ahiretteki) kalıcı cezanın kimin başına çökeceğini... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Hiç şüphe yok ki, bu ilahi kelamı insanlık için (gerçek) bir amaca mebni olarak sana Biz indirdik: Artık kim doğru yola seçerse bu kendi lehinedir; ama kim de saparsa sadece kendi aleyhine sapmış olur: zira sen onların tercihinden sorumlu değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah insanların canlarını ölümleri sırasında alır, henüz ölmemiş olanları da uykusunda alır: Derken ölümüne hükmettiklerini (katında) tutar, geri kalanı sonu yasayla belirlenmiş bir süre doluncaya kadar (geriye) salar. Kuşkusuz bunda, düşünen bir toplumun alacağı bir ders mutlaka vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onlar, Allah`ı bir tarafa bırakıp da (hayali) şefaatçiler mi buldular? Onlara şunu sor: "Ne yani! Hiçbir şeye güçleri yetmese, akılları ermese de mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. De ki: "Şefaate (izin verme) yetkisi tamamıyla ve sadece Allah`a aittir: Gökler ve yerin mutlak otoritesi (de) O`na aittir: sonunda sadece O`na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ve ne zaman Allah tek başına anılsa, ahirete inanmayanların kalpleri tiksinti tuyar; ne zaman da O`nun dışında başka varlıklar anılsa, bu kez aynı kimseler sevinçten uçar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. De ki: "Allah`ım! Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey idraki aşan hakiketleri de, idrak edilenleri de bilen! Kullarının tartıştıkları konularda, aralarında son sözü söyleyecek olan yalnızca Sensin, Sen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve eğer yeryüzünün tüm serveti, hatta onun bir kat fazlası zulümde ısrar edenlerin olsaydı, Kıyamet Günü çarptırılacakları cezadan kurtulmak için onu fidye olarak verirlerdi; zira (o gün) daha önceden hiç hesaba katmadıkları şeyler, Allah tarafından ortaya çıkarılacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. ve önceden yaptıkları her kötülük önlerine konacaktır; sonuçta alay ede geldikleri gerçek, kendilerini çepeçevre kuşatmış olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İşbu nedenle, ne zaman insanın başına bir zarar gelse Bize yalvarır; daha sonra kendisi katımızdan bir nimete kavuşsa "Bu servete ben sadece ve sadece kendi bilgim ve becerim sayesinde ulaştım" der; ama hayır, aksine o bir sınav aracıdır: ne var ki onların çoğu bunu dahi kavrayamamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Doğrusu onlardan öncekiler de böyle demiştiler: fakat kazana geldikleri şeyler kendilerine hiçbir yarar sağlamamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. En sonunda kazandıklarının kötü sonuçları gelip onları bulmuştu. İşte şu zulmeden kimseleri de, kazandıklarının kötü sonuçları gelip bulacaktır: ve onlar asla (Allah`ı) atlatamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Şimdi onlar bilmezler mi ki, Allah dilediğinin rızık alanını genişletir, dilediğininkini sınırlandırır. Elbet bunda, inanan bir toplumun mutlaka alması gereken dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (Allah`ın şu müjdesini) ilet: "Ey hadleri aşıp kendilerini israf eden kullarım! Allah`ın rahmetinden asla umut kesmeyiniz! Allah bütün günahları affedebilir: çünkü O, evet O`dur mutlak bağışlayıcı, sonsuz rahmet kaynağı olan!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İmdi, azap gelip sizi bulmazdan önce Rabbinize yönelin ve O`na teslim olun; sonra kimse size yardım edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ve bu azap siz farkında değilken ansızın gelip çatmadan önce, Rabbiniz tarafından siz (insanlara) indirilmiş olan en mütekamil vahye uyun Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. ki, hiç kimse, "Allah`a karşı yabancılaştığım ve gerçeği alay konusu yaptığım için vay benim halime" demesin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Veya "Eğer Allah beni doğru yola iletseydi, elbet ben de sorumlu davrananlar arasında olurdum" demesin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ya da azabı gördüğü zaman, "Keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyiler arasına girsem" demesin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (Allah onlara şöyle diyecek): "Tam aksine sana ayetlerim gelmişti de, sen onları yalanlamış, küstahça büyüklenmiş ve hakkı inkar edenlerden olmuştun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ve Kıyamet Günü Allah hakkında yalan söyleyenlerin suratlarının kapkara kesildiğini göreceksin: Hiç küstahça böbürlenenler için cehennemde yer bulunmaz mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allah sorumluluklarını yerine getirenleri, bu alandaki başarıları sebebiyle kurtaracak; kötülük de hüzün de onların semtine asla uğramayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah her şeyi yaratandır ve O her şeyin üzerindeki tek otoritedir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Göklerin ve yerin anahtarları O`na aittir. Ve Allah`ın ayetlerini ısrarla inkar edenlere gelince: asıl kaybedenler işte onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. De ki: "Ey kendini bilmezler güruhu! Allah`tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Doğrusu sana ve senden öncekilere (insanoğluna iletilmek üzere) şöyle vahyedilmişti: "(Ey insan!) Eğer Allah`a ait nitelikleri başkalarına yakıştırırsan, kesinlikle yapıp ettiklerin boşa gidecek, üstelik büsbütün kaybedenlerden olacaksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Asla böyle yapma; sen yalnız Allah`a kulluk et ve şükredenlerden ol!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Nitekim onlar Allah`ı hakkıyla takdir edemediler; oysa ki bütün yeryüzü Kıyamet Günü O`nun tasarrufundadır; gökler ise O`nun kudret eliyle dürülmüştür: Yüceler yücesi olan O, onların şirk koştukları her şeyin ötesinde aşkın bir varlıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ve sura üflenecek: derken Allah`ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunan herkes dehşetten çarpılmışçasına düşüp bayılacaktır. Sonra sura bir daha üflenecek: işte o zaman onlar yerlerinden doğrulup (gerçeği) görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ve yer Rabbinin nuruyla aydınlanacak, tutulan kayıtlar ortaya konulacak, peygamberle ve (diğer) tüm şahitler huzura getirelecek; onlar arasında adaletle hükmedilecek ve kendileri asla zulme uğramayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Zira herkese tüm yaptıklarının karşılığı eksiksiz verilecektir: nasıl olsa O onların yaptığı her şeyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İnkarda direnler de, guruplar halinde cehenneme yollanacaklar. Oraya vardıklarında, (cehennemin) kapıları açılacak; ve oranın muhafızları onlara "Size aranızdan Rabbinizin ayetlerini ulaştıran ve sizi (hesap vereceğiniz) bu güne karşı uyaran elçiler gelmemiş miydi?" diye soracaklar. Onlar: "Hayır, elbette geldi!" diyecekler; ve ne var ki inkar edenler hakkındaki azap hükmü kesinleşmiş olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlara denilecek ki: "İçinde yerleşip kalmak üzere cehennemin kapılarından girin!" Sahi, küstahça böbürlenenler için ne berbat bir meskendir orası! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Rablerine karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar ise guruplar halinde cennete yollanacaklar. Kapıları zaten açılmış bulunan cennete vardıklarında, oranın muhafızları kendilerine şöyle diyecek: "Selam olsun size! Safa başınıza! Ebedi kalmak üzere buyursunlar!.." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar da şöyle mukabele edecekler: "Bize olan vaadini gerçekleştiren, bizi bu uçsuz bucaksız mekana varis kılan ve bizi cennette dilediğimiz yere yerleştirecek olan Allah`a hamd olsun!" İşte, çalışıp çabalayanların ödülü böylesine muhteşemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Ve sen, meleklerin Allah`ın hükümranlık makanı çevresinde halkalanıp hamd ile Rablerinin sonsuz yüceliğini dile getirdiklerini görürsün. Ki (o gün) herkes hakkında adaletle hüküm verilmekte ve şöyle denilmektedir: "Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah`a!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster