وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
Ve cabu en caehüm münzirun minhüm ve kalel kafirune haza sahırun kezzab
Kelime
Anlamı
Kökü
وَعَجِبُوا
ve hayret ettiler
أَنْ
جَاءَهُمْ
onlara gelmesine
مُنْذِرٌ
bir uyarıcı (peygamber)
مِنْهُمْ
kendilerinden
وَقَالَ
ve dedi(ler) ki
الْكَافِرُونَ
kafirler
هَٰذَا
bu
سَاحِرٌ
bir sihirbazdır
كَذَّابٌ
yalancı

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onların cinsinden bir korkutucu geldi mi şaşıp kalırlar da kâfirler derler ki: Bu, bir büyücü ve pek yalancı.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "O peygamber sadece bir büyücü ve yalancıdır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kâfirler: Bu pek yalancı bir sihirbazdır!

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  O hakikat bilgisini inkâr edenler, kendi aralarından bir uyarıcının kendilerine gelmesine şaştılar da: "Bu yalancı bir büyücüdür" dediler.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Bu yalancı bir büyücüdür.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İçlerinden kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Kafirler dedi ki: "Bu, yalan söyleyen bir büyücüdür."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Kureyş oğulları) içlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiğine şaştılar da, o kâfirler şöyle dediler: "- Bu, bir sihirbazdır, bir yalancıdır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Bu, büyücüdür; yalancıdır.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (4-5) Aralarindan bir uyaricinin gelmesine sasmislardi. Inkarcilar: «Bu, pek yalanci bir sihirbazdir; tanrilari tek bir tanri mi yapti? Dogrusu bu tuhaf bir seydir» demislerdi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Kendilerine uyarıcı bir peygamber geldi diye hayret ediyorlar ve kâfirler: Bu çok yalancı bir sihirbazdır,

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (4-5) Aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırdılar. O inkârcılar dediler ki: “bu yalancı bir sihirbazdır. O, bütün ilahları (reddedip) bir tek ilah olduğunu mu iddia ediyor? Doğrusu, bu çok tuhaf bir şeydir!”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Kâfirler, kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu, yalancı bir sihirbazdır."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (4-5) Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kâfirler: Bu pek yalancı bir sihirbazdır! Tanrıları, tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir! dediler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onlara, kendilerinden bir uyarıcının gelmesini yadırgadılar. İnkarcılar, "Bu pek yalancı bir büyücüdür" dediler,

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İçlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiğine şaştılar da kâfirler: «Bu bir sihirbazdır, yalancıdır» dediler.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırdılar. İnkârcılar; «bu yalancı bir sihirbazdır» dediler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İçlerinden kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Kafirler dedi ki: "Bu yalan söyleyen bir büyücüdür."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kâfirler: Bu pek yalancı bir sihirbazdır!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  O kâfirler içlerinden (kendilerinin başına çökecek) tehlikeleri bildiren (bir peygamber) geldiğine şaşdılar, «Bu, dedi (ler), bir büyücü, bir yalancıdır»;

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Buna rağmen (onlar şimdi) kendilerine içlerinden bir korkutucu gelmesine şaştılar. Ve o kâfirler dediler ki: `Bu pek yalancı bir sihirbazdır.`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Küfredenler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşırmışlardı da demişlerdi ki: Bu, çok yalancı bir sihirbazdır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlara, kendi içlerinden bir uyarıcı geldi diye şaşırdılar. İnkâr edenler "Bu adam sihirbaz ve çok yalancı" dediler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti (şaşırdılar). Ve kâfirler: "Bu çok yalancı bir büyücü." dediler.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İçlerinden kendilerine bir uyarıp korkutucunun gelmiş olmasına şaştılar. Küfre sapanlar dedi ki: "Bu, yalan söyleyen bir büyücüdür."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Şimdi bu (insanlar) aralarından bir uyarıcının çıkmasına şaşmaktadırlar; ve hakikati inkar edenler şöyle diyorlar: "O (sadece) bir büyücü, bir yalancıdır!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve onlar aralarından birinin kendilerine uyarıcı olarak gelmesine şaştılar; işte bu kafirler şöyle dediler: "Bu, göz boyamak isteyen yalancının biri.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (4-5) Ve kendilerine içlerinden bir korkutucunun gelmesinden dolayı taaccübe düştüler ve o kâfirler dedi ki: «Bu, bir yalancı sâhirdir.» «İlâhları bir ilâh mı kılmış? Şüphe yok bu, elbette pek ziyâde acaip bir şey.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Aralarından bir uyarıcının gelmesine hayret ettiler ve o kâfirler şöyle dediler: "Bu pek yalancı bir sihirbazdır. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Içlerinden bir uyarıcının kendilerine gelmesine şaştılar da, inkârcılar dediler ki: "Bu yalancı bir sihirbazdır,

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırdılar. İnkârcılar; «bu yalancı bir sihirbazdır» dediler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (4-5) İçlerinden kendilerini uyarıp irşad edecek birinin gelmesine her nedense şaşırdılar ve o kâfirler: "Bu bir sihirbaz, bir yalancı! İşte tutmuş bunca ilahı bir tek ilah yapmış! Bu gerçekten şaşılacak, çok tuhaf bir şey!" dediler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Onlara kendilerinden bir uyarıcı (peygamber) gelmesine hayret ettiler de o kâfirler dediler ki: "Bu yalancı bir sihirbazdır."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar. Kafirler dedi ki: -Bu, yalancı bir sihirbaz!

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İçlerinden kendilerine bir uyarıcı korkutucunun gelmiş olmasına şaştılar. Kâfirler dedi ki: «Bu, yalan söyleyen bir büyücüdür.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kendi içlerinden kendilerine bir uyarıcı geldi diye şaşıp kaldılar. Ve şöyle dedi bu nankörler: "Bu adam yalanlar düzen bir büyücü..."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  So they wonder that a Warner has come to them from among themselves! and the Unbelievers say, "This is a sorcerer telling lies!