1. (1-2) Sâd. Şeref sahibi Kur`ân`a yemin olsun ki, inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Sâd. Şeref sahibi Kur`ân`a yemin olsun ki, inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. O zaman yalvardılar, ama kurtuluş zamanı değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. “Bu, büyücüdür; yalancıdır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. “Bütün tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Şüphesiz bu şaşılacak bir şeydir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. “Yolunuza devam ediniz, tanrılarınızı bırakmayınız. Şüphesiz bizden istenen de budur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. “Biz onun söylediklerini, yeni inançlarda duymadık. Kur`ân, onun uydurmasından başka bir şey değildir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “Kur`ân içimizden sadece ona mı indirildi?” Doğrusu onlar, gönderdiğimiz Kur`ân hakkında şüphe içindedirler. Hayır! Azabımı henüz tatmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa her şeye gücü yeten ve çok cömert Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülkiyeti onların mıdır? Öyleyse ne duruyorlar? Göğe yükselme yollarını arasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş, şimdiden mağlub edilmeye mahküm bir ordudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Onlardan önce Nûh kavmi, ‘Âd kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semûd, Lût kavmi ve Eyke halkı da yalanladılar. İşte bunlar da birleşik topluluklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Onlardan önce Nûh kavmi, ‘Âd kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semûd, Lût kavmi ve Eyke halkı da yalanladılar. İşte bunlar da birleşik topluluklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onların her biri, gönderilen peygamberleri yalanladılar da bu yüzden azabım hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. “Rabbimiz! Bizim payımızı hesap gününden önce ver!” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onların söylediklerine sabret! Kulumuz Dâvûd`u, o kuvvet sahibi zatı hatırla! O, hep Allah`a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Doğrusu biz, dağları Dâvûd`un emrine vermiştik. Gece-gündüz onunla birlikte Allah`ı anmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kuşları da onun emrine topladık. Hepsi Allah`a yönelmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onun mülkünü güçlendirdik. Kendisine hikmet ve güzel konuşma vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sana o davacıların öyküsü geldi mi? Hani mabedinin duvarına tırmanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. “Korkma, birbirine haksızlık etmiş iki davalıyız. Aramızda adaletle hükmet, adaletten ayrılma, bizi doğru çözüme ulaştır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu, benim de bir koyunum var. ‘Onu da bana ver` dedi ve beni konuşmada yendi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dâvûd, “Senden, koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle, sana haksızlık etmiştir. Ortaklardan birçoğu birbirinin haklarına tecavüz ederler. Ancak inanıp yararlı iş yapanlar hariç. Onlar da çok azdır” dedi. Dâvûd, bizim kendisini denediğimizi anladı. Rabbinden bağışlanma diledi ve secdeye kapanarak tövbe etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz de onu, verdiği bu hükümden dolayı bağışladık. Katımızda onun bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. `Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında hak ile hükmet ve keyfe uyma. Yoksa seni Allah`ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah`ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmalarından dolayı çetin bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz göğü, yeri ve bu ikisinin arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkâr edenlerin zannıdır. (İçine atılacakları) ateşten dolayı inkâr edenlerin vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yoksa biz, inanıp yararlı iş yapanlara, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi davranacağız? Veya Allah`a saygı duyanları günahkârlar gibi mi sayacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sana bu mübarek kitabı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Biz Dâvûd`a Süleyman`ı bağışladık. Süleyman ne iyi bir kuldu! Çünkü o, daima Allah`a yöneliyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ona bir akşamüstü, üç ayak üzerine duran, soylu atlar sunulmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Süleyman, “Rabbimi hatırlattıklarından dolayı atları severim” dedi. Gözünden kaybolana kadar onlara baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. “Onları bana tekrar getiriniz” dedi. Bacaklarını ve boyunlarını ovmaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Andolsun, biz Süleyman`ı sınayıp tahtının üstüne bir ceset attık. Sonra Allah`a yöneldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. “Ey Rabbim! Beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk ver. Şüphesiz bağışlayıcı sadece sensin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bunun üzerine biz, rüzgârı onun emrine verdik. Onun emriyle istediği yöne doğru tatlı tatlı esiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bütün usta ve dalgıç şeytanları da emrine verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Zincirlere vurulmuş başkalarını da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu, bizim ihsanımızdır. “Sen onu ister dilediğine ver, ister verme, sorulmazsın” dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Katımızda onun bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kulumuz Eyyûb`u da hatırla! Bir vakit Rabbine, “Şeytan bana bir bitkinlik ve eziyet verdi” diye yalvarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ona, “Ayağını yere vur. İşte, yıkanacak ve içilecek soğuk bir su” dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olarak ona ailesini, onlarla birlikte bir o kadarını daha verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. “Eline bir demet sap al ve onunla vur; yeminini bozma” dedik. Şüphesiz biz onu sabırlı bulduk. O ne iyi bir kuldu! O, daima Allah`a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrâhim, İshâk ve Ya‘kûb`u da hatırla! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Biz onları daima âhireti düşünen ihlâslı kullar kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz onlar, katımızda seçkin ve iyi kullardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İsmâil`i, Elyesa‘ı, Zülkifl`i de hatırla!; hepsi de iyi kullardandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bunlar bir öğüttür. Şüphesiz muttakîler için güzel bir gelecek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kendilerine kapıları açılmış ‘Adn cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlar, orada koltuklara kurulup yaslanarak, birçok meyveler ve meşrubat isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yanlarında, eşlerinden başkasına bakmayan, kendilerine yaşıt eşler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İşte, hesap günü için, size vaad edilen budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Şüphesiz bu, bizim vaadimiz olan rızıktır. Onda tükenmek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bu da bir uyarıdır. Şüphesiz, azgınlar için de kötü bir gelecek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İşte bu, kaynar su ve irindir. Onu tatsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bu tür çeşit çeşit diğer azaplar da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İnkârcıların önderlerine, “İşte bu, sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur” denildiğinde, “Onlar rahat yüzü görmesin, onlar mutlaka ateşe gireceklerdir” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Önderlere uyanlar ise, “Asıl siz rahat yüzü görmeyiniz! Bizi buraya süren sizsiniz. Burası ne kötü bir yerdir!” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. “Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim getirdiyse, onun ateşteki azabını iki kat arttır!” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. “Dünyada kendilerini kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin göremiyoruz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. “Alaya aldığımız onlar değil miydi? Yoksa onları gözden mi kaçırdık?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İşte cehennemliklerin bu şekilde tartışması gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. “Ben, sadece bir uyarıcıyım. Tek olan ve her şeyin üstesinden gelen Allah`tan başka hiçbir tanrı yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. “O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Onun her şeye gücü yeter ve affedicidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. “Bu uyardığım husus, evrensel bir haberdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. “Siz ondan yüz çeviriyorsunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. “Melekler topluluğunun aralarında neyi tartıştıkları hakkında benim hiçbir bilgim yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ben gelecek tehlikeleri apaçık uyarıcı olduğum içindir ki, bana vahy olunuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. “Ben, çamurdan bir beşer yaratacağım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. “Onu şekillendirip ruhumdan üflediğimde, derhal ona secdeye kapanınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Bütün melekler secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah, “Ey İblis! Kudretimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. İblis, “Ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Allah, “Çık oradan, sen kovuldun.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. “Ceza gününe kadar lanetim senin üzerine olsun” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. İblis, “Ey Rabbim! Tekrar diriliş gününe kadar, bana süre ver” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (80-81) Allah, “İşte o belli vaktin geleceği güne kadar sen süre verilenlerdensin” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (80-81) Allah, “İşte o belli vaktin geleceği güne kadar sen süre verilenlerdensin” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. (82-83) İblis, “Senin şanına andolsun ki ihlaslı kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. (82-83) İblis, “Senin şanına andolsun ki ihlaslı kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Allah, “Gerçek budur ve ben gerçeği söylerim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. “Elbette, sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. “Ben, tebliğime karşılık sizden bir karşılık istemiyorum. Ben, zorluk çıkaranlardan da değilim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Bu Kur`ân sadece âlemlere bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun verdiği haberlerin gerçek olduğunu, bir zaman sonra çok iyi anlayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster