1. Bu kitap, her şeye gücü yeten ve her işinde hikmet bulunan Allah tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bizim bu kitabı sana gerçek olarak indirdiğimizde şüphe yoktur. O halde sen de dini Allah`a has kılarak O`na kulluk et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dikkat ediniz, saf din Allah`a aittir. O`ndan başkasını tanrı edinenler; “Bizi sadece Allah`a yaklaştırsınlar diye onlara kulluk ediyoruz” derler. Şüphesiz ki Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Elbette Allah yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Hâşâ, O, bundan uzaktır. O, tektir; her şeyin üstesinden gelendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah, gökleri ve yeri bir amaç uğruna yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye sarar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gider. Dikkat ediniz, O`nun her şeye gücü yeter; affedicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sizi bir cevherden yaratmış, sonra o cevherden eşini de var etmiştir. Size evcil hayvanlardan sekiz çift bahşetmiştir. Sizi de annelerinizin karınlarında aşama aşama üç karanlıkta yaratıyor. İşte, Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O`nundur. O`ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz ki Allah size muhtaç değildir. O, kullarının inkârına razı değildir. Eğer şükrederseniz sizden bunu kabul eder. Hiçbir günahkâr diğerinin günahını yüklenemez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O da, yaptıklarınızı size haber verecektir. Şüphesiz O sinelerde saklı olan her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “Küfrünle azıcık yaşa, sen ateş halkındansın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. “Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. “Ey Allah`ın inanan kulları! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah`ın arzı geniştir. Yalnızca sabredenlere, ödülleri hesapsız ödenecektir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. “Bana, dini Allah`a has kılarak O`na kulluk etmem emrolundu.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. “Bana Müslümanların ilki olmam emrolundu.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. “Rabbime karşı gelirsem doğrusu büyük günün azabından korkarım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. “Ben dinimde ihlâs ile ancak Allah`a ibadet ederim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. “Gerçekten iflas edenler, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini zarara uğratanlardır. Dikkat ediniz, apaçık kayıp işte budur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onları üstlerinden ve altlarından gölgeler gibi ateş kaplayacaktır. İşte Allah kullarını sürekli böyle sakındırıyor. “Ey kullarım! Artık emirlerime karşı gelmekten sakınınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Tâğût`a kulluk etmekten uzak durup Allah`a yönelenlere müjdeler olsun. “Sen, bu kullarımı müjdele!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sözleri dinleyip en güzeline uyanları müjdele. İşte Allah`ın doğru yola ulaştırdığı bunlardır. Gerçek akıl sahipleri de bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hakkında azap kesinleşmiş olanı, ateştekini, sen mi kurtaracaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Fakat Rabblerine saygı duyanlar için, üst üste yapılmış, altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu, Allah`ın vaadidir. Allah, verdiği sözden dönmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Görmüyor musun? Allah gökten su indiriyor, onu yerdeki kaynaklara yerleştiriyor, sonra onunla türlü türlü renklerde ekinler yetiştiriyor. Sonra onların kuruyup sapsarı olduklarını görüyorsun. Sonra da onu çer-çöp haline getiriyor. Şüphesiz bütün bunlarda akıl sahipleri için bir ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah, kimin gönlünü İslâm`a açmışsa, o, Rabbi`nin katından bir nur üzere olmaz mı? Gönülleri Allah`ı anmak hususunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar, apaçık sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah, mana ve lafızları birbiriyle uyumlu ve ikili anlatımlı kitabı, sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Rabblerine saygı duyanlar onu okuyup dinleyince tüyleri ürperir. Sonra bütün benlikleri ve kalpleri Allah`ı anmaya yumuşar. İşte bu kitap, Allah`ın doğru yoludur. Onunla, dileyenleri doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa, artık ona doğru yolu gösterecek hiçbir kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kıyamet günü kötü azaptan yüzünü korumaya çalışacak kimse, azaptan emin olarak gelenle bir midir? Zâlimlere, “Tadın kazandıklarınızı!” denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı da, onlara farkına varmadıkları bir yerden azap çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah onlara dünya hayatında bir rüsvâylık tattırmıştı. Andolsun ki âhiretin azabı daha büyüktür; keşke bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz bu Kur`ân`da insanlara, öğüt alsınlar diye her türlü örneği verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sakınsınlar diye, onu pürüzsüz Arapça bir Kur`ân olarak indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allah, geçimsiz efendileri olan bir adamla, yalnızca bir kişiye bağlı bir adamı örnek olarak verir. Bu ikisinin durumu eşit midir? Övgü Allah`a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz, sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra sizler, kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda kesinlikle birbirinizi dava edeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah hakkında yalan uydurandan ve önüne konulan gerçeği yalanlayandan daha zâlim kimdir? Cehennem, kâfirler için uygun yer değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ama, hakikati getiren ve onu bütün kalbiyle tasdik edenler var ya; işte, takvâ sahipleri onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar için Rabbleri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu, iyilik edenlerin ödülüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Böylece Allah, onların geçmişte yaptıkları en kötü davranışları bile örtecek ve yaptıklarının en güzeline denk olarak ödüllerini verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah, kuluna yetmez mi? Onlar seni, O`ndan başkaları ile korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek hiçbir kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah, kime de doğru yolu gösterirse, artık onu saptıracak da hiçbir kimse yoktur. Allah`ın, her şeyi yapmaya ve her kötülüğü cezalandırmaya gücü yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. “Bana Allah yeter. Tevekkül edenler ancak O`na güvenip dayanırlar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. “Ey kavmim! Elinizden geleni yapınız, doğrusu ben de yapacağım! Kendisini rezil edecek azap, kime gelecek, kime sürekli azap inecek, yakında bileceksiniz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. “Ey kavmim! Elinizden geleni yapınız, doğrusu ben de yapacağım! Kendisini rezil edecek azap, kime gelecek, kime sürekli azap inecek, yakında bileceksiniz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz biz bu kitabı sana, insanlar için hak olarak indirdik. Artık, kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah, canları, ölümleri sırasında alır; ölmeyenleri de uykuları sırasında... Sonra, haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar; ötekileri, belirlenen belli bir süreye kadar salıverir. Bunda düşünen bir toplum için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. “Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. “Bütün şefaat Allah`ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O`nundur. Sonra O`na döndürüleceksiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allah, tek olarak anıldığında, âhirete inanmayanların içlerini sıkıntı basar. Ama Allah`tan başkası anıldığı zaman hemen sevinir, mutluluk duyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. “Ey Allah`ım! Ey göklerin ve yerin yoktan yaratıcısı! Ey gizli ve açık her şeyi bilen! Kullarının, arasında ayrılığa düştükleri konularda hüküm verecek sensin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şâyet yeryüzünde bulunan her şey ve bununla birlikte bir o kadarı daha zâlimlerin olsaydı, kıyamet gününde o azabın kötülüğünden kurtulmak için kesinlikle onu fidye olarak verirlerdi. Onlara Allah tarafından, hiç hesaba katmadıkları şeyler gösterilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onların kazandıkları kötülükler, o gün açığa çıkmış olacak ve alaya aldıkları şey de kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra katımızdan ona bir nimet verdiğimizde, “Bu bana yalnızca bilgimden dolayı verilmiştir” der. Hayır, o bir sınavdır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bunu onlardan öncekiler de söylemişlerdi de, kazandıkları kendilerine hiçbir fayda vermemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kazandıkları kötülüklerin cezası başlarına gelmişti. Aynı şekilde bunlardan zulmedenlerin de kazandıkları kötülüklerinin cezası başlarına gelecektir. Onlar buna asla engel olamayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Allah`ın, dilediklerine verdiği rızkı genişletip kıstığını bilmezler mi? Şüphesiz bunda, inanan toplum için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ey kendi nefisleri aleyhinde haddi aşan kullarım! Allah`ın rahmetinden ümit kesmeyiniz! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok affedicidir; merhamet sahibidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. “Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönünüz, O`na teslim olunuz, sonra size yardım edilmez.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (55-56) “Siz farkında olmadan ansızın başınıza azap gelmeden önce, Rabbinizden size indirilen en güzel kitaba uyunuz ki, hiçbir insan, “Allah`a karşı aşırı gittiğim, küçümseyenlerden biri olduğum için yazıklar olsun bana!” demesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. (55-56) “Siz farkında olmadan ansızın başınıza azap gelmeden önce, Rabbinizden size indirilen en güzel kitaba uyunuz ki, hiçbir insan, “Allah`a karşı aşırı gittiğim, küçümseyenlerden biri olduğum için yazıklar olsun bana!” demesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. `Allah bana doğru yolu gösterme lütfunda bulunsaydı, Allah’a sığınanlardan, emirlerine yapışanlardan, günahlardan arınıp azaptan korunanlardan, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minlerden olurdum.` diyeceği günden önce Kur’ân’a tâbi olun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ya da azabı gördüğünde, “Keşke dünyaya bir daha gönderilseydim de iyi amel yapanlardan olsaydım” demesin diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. “Elbette sana âyetlerim geldi de sen onları yalanladın, sen kibirlendin ve sen inkâr edenlerden oldun.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kıyamet günü, Allah adına yalan söyleyenleri yüzleri simsiyah olmuş görürsün. Kibirlenenler için cehennemde yer mi yoktur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allah, takvâ sahiplerini kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar, üzülmezler de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve her şeye vekildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Göklerin ve yerin anahtarları O`nundur. Allah`ın âyetlerini inkâr edenler, işte onlar gerçekten kaybedenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. “Ey câhiller! Bana, Allah`tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. “Eğer ortak koşarsan kesinlikle bütün yaptıkların boşa gider ve iflas edenlerden olursun.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Bilakis sen, yalnızca Allah`a kulluk et ve şükredenlerden ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar Allah`ı gerektiği şekilde takdir edemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü O`nun tasarrufundadır. Gökler O`nun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. Allah, onların ortak koşmalarından uzak ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sûr`a üflenince, Allah`ın diledikleri hariç olmak üzere, göklerde ve yerde ne/kim varsa hepsi bayılacaktır. Sonra Sûr`a bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacak. Amel defterleri ortaya konulacak. Peygamberler ve tanıklar getirilecek. Aralarında adaletle hüküm verilecek ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecektir. Allah, onların ne yaptıklarını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İnkâr edenler, gruplar halinde cehenneme sürülecekler. Oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak; cehennemin bekçileri onlara, “Size, içinizden, Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınıza dair uyarıda bulunan peygamberler gelmedi mi?” derler. “Evet geldi” derler ama, azap sözü kâfirlerin üzerine hak olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlara, “Süreli olarak kalacağınız cehennemin kapılarından içeri giriniz” denilecektir. İşte böyle, kibirlenenlerin yeri ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Rabblerine saygı duyanlar da, gruplar halinde cennete götürüleceklerdir. Oraya geldiklerinde ve cennetin kapıları açıldığında, cennetin bekçileri onlara, “Size selâm olsun, hoş geldiniz. Artık süreli kalmak üzere giriniz buraya” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar, “Bize verdiği sözü yerine getiren, bizi dilediğimiz yerinde konaklayacağımız bu cennet yurduna vâris kılan Allah`a hamdolsun. İman edip iyi amelde bulunanların ödülü ne güzelmiş!” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Sen, meleklerin de, egemenlik tahtının çevresini kuşatarak, Rabblerini hamd ile övdüklerini görürsün. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve “âlemlerin Rabbi olan Allah`a hamdolsun” denilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster