1. Hâ, mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Bu kitap, mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi olan Allah tarafından indirilmiştir. O`ndan başka tanrı yoktur, dönüş ancak O`nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Bu kitap, mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi olan Allah tarafından indirilmiştir. O`ndan başka tanrı yoktur, dönüş ancak O`nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah`ın âyetleri hakkında, inkâr edenlerden başkası tartışmaz. Onların şehirlerde gezip dolaşması seni aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlardan önce Nûh toplumu ve bunların ardından da işbirlikçi gruplar, peygamberlerini yalanlamışlar ve her toplum kendi peygamberini yakalayıp etkisiz hale getirmek istemiştir. Bâtılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişlerdi. Bunun üzerine ben onları kıskıvrak yakaladım. İşte, cezalandırmamın nasıl olduğunu gör! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnkâr edenlerin cehennemlik olduklarına dair Rabbinin sözü, böylece gerçekleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. “Ey Rabbimiz, sen rahmet ve bilgi bakımından her şeyi kapladın. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “Rabbimiz, onları ve babalarından, eşlerinden, çocuklarından iyi olan kimseleri, onlara söz verdiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz üstün olan sensin; hikmet sahibi olan sensin, sen!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. “Onları kötülüklerden koru! O gün sen, kimi kötülüklerden korursan ona merhamet etmişsindir. Bu, en büyük kurtuluştur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. “Allah`ın buğzu, sizin kendinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü imana çağırıldığınızda inkâr ederdiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnkâr edenler, “Ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz günahlarımızı itiraf ettik. Çıkış için bir yol var mı?” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sizin bu cezanızın sebebi, tek olan Allah`a çağırıldığınızda inkâr etmeniz, O`na şirk koşulduğunda inanmış olmanızdır. Artık hüküm, yüce ve büyük olan Allah`ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Âyetlerini size gösteren ve gökten size rızık indiren O`dur. Ancak O`na yönelenler öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kâfirler hoşlanmasa da siz, dini yalnız Allah`a has kılarak O`na dua ediniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O, dereceleri yükseltendir, egemenlik tahtının sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için, emrinden olan ruhu/Cebrail`i, kullarından dilediğine indirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün onlar ortaya çıkarlar. Hiçbir şeyleri Allah`a gizli kalmaz. “Bugün mülk kimindir?” “Tek ve her şeyin üstesinden gelen Allah`ındır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Herkes kazandığının karşılığını görür. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yaklaşan gün hususunda onları uyar! Yürekler gırtlaklara dayanacaktır, habire yutkunacaklar. Zâlimlerin ne bir dostu, ne de sözü dinlenir yardımcıları olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah, gözlerin hain bakışını ve sinelerin gizlediğini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah adaletle hükmeder. O`ndan başka çağırdıkları tanrılar ise, hiçbir şeye hükmedemezler. Çünkü işiten, gören yalnız Allah`tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler! Öncekiler, kuvvetçe ve yeryüzündeki eserleri yönünden bunlardan daha da üstündüler. Böyleyken, Allah onları günahları sebebiyle yakaladı. Onları Allah`ın gazabından koruyan da olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bunun sebebi, peygamberleri kendilerine apaçık mucizeler getirdikleri halde inkâr etmeleri idi. Allah da kendilerini yakalayıverdi. Doğrusu O, kuvvetlidir; azabı da pek çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-24) Andolsun ki biz, Mûsâ`yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun, Hâmân ve Kârûn`a gönderdik. Onlar, “Bu, yalancı bir büyücüdür” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-24) Andolsun ki biz, Mûsâ`yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun, Hâmân ve Kârûn`a gönderdik. Onlar, “Bu, yalancı bir büyücüdür” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İşte Mûsâ, tarafımızdan kendilerine hakkı getirince, “Onunla beraber, iman edenlerin erkek çocuklarını öldürünüz, kadınlarını sağ bırakınız!” dediler. Ama kâfirlerin tuzağı elbette boşa çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. “Bırakın beni, Mûsâ`yı öldüreyim; Rabbine yalvarsın!” dedi. “Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Mûsâ da, “Ben, hesap gününe inanmayan her büyüklük taslayandan, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığınırım” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Siz bir adamı, ‘Rabbim Allah`tır diyor` diye öldürecek misiniz? Halbuki o, Rabbinizden size apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa, sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah, haddi aşan ve yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hâkim kimseler olarak hükümranlık sizindir. Ama Allah`ın azabı bize gelip çatarsa, kim bize yardım edebilir?” Firavun, “Ben size kendi görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru yolu gösteriyorum” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. “Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için, Nûh kavminin, ‘Âd, Semûd ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi toplulukların başlarına gelen bir sonuçtan korkuyorum. Allah, kullarına bir zulüm dileyecek değildir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. “Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için, Nûh kavminin, ‘Âd, Semûd ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi toplulukların başlarına gelen bir sonuçtan korkuyorum. Allah, kullarına bir zulüm dileyecek değildir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-33) “Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağırışıp çağırışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah`tan kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-33) “Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağırışıp çağırışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah`tan kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Andolsun ki daha önce de Yûsuf size açık deliller getirmişti. Siz onun getirdiklerinden de şüpheye düşmüştünüz. Yûsuf ölünce, “Allah ondan sonra bize asla bir peygamber göndermeyecek” demiştiniz. Allah aşırı giden, çok şüpheci olanları işte böyle saptırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar, kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadan Allah`ın âyetleri hakkında tartışırlar. Bu, Allah katında da inananlar katında da büyük nefrete sebep olur. Allah, kibirli her zorbanın kalbini böyle mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. “Ey Hâmân! Bana bir kule yap. Belki yolları bulabilirim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. “Göklerin yollarını. Böylece Mûsâ`nın tanrısını görürüm! Ben, Mûsâ`nın kesinlikle yalancı olduğunu sanıyorum” dedi. İşte Firavun`a, yaptığı kötülük süslü gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun`un tuzağı tamamen boşa çıktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O mümin kişi, “Ey kavmim! Siz bana uyunuz, sizi doğru yola götüreceğim” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. “Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir; ama âhiret, gerçekten kalınacak yurttur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. “Kim bir kötülük işlerse, ona denk bir ceza görür. Kadın veya erkeklerden kim mümin olarak yararlı bir iş yaparsa, işte onlar cennete girecekler; orada onlara hesapsız rızık verilecektir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. “Ey kavmim! Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum; siz beni ateşe çağırıyorsunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. “Siz beni Allah`ı inkâr etmeye ve hiç bilmediğim nesneleri O`na ortak koşmaya çağırıyorsunuz; ben ise sizi, her şeye gücü yeten ve çok bağışlayan Allah`a çağırıyorum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. “Gerçek şu ki, sizin beni çağırdığınız şeyin dünya ve âhirette çağrıya değer bir tarafı yoktur. Dönüşümüz Allah`adır; aşırı gidenler de ateş ehlinin kendileridir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. “Size söylediklerimin doğruluğunu yakında öğreneceksiniz. Ben işimi Allah`a bırakıyorum. Şüphesiz Allah, kullarının yaptığı her şeyi görmektedir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Nihayet Allah bu zatı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun`un ailesini ise kötü azap kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar sabah-akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı günde kendilerine, “Firavun ailesini en çetinine sokunuz” denilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şimdi ateşin birazını bizden savabilir misiniz?” diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Büyüklük taslayanlar, “Hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz ki Allah, kulları arasında hüküm vermiştir” diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ateştekiler, cehennemin bekçilerine, “Rabbinize yalvarın da, bizden bir gün olsun azabı hafifletsin!” diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bekçiler, “Peygamberleriniz size apaçık deliller getirmediler mi?” diyecekler. Onlar da, “Getirdiler” cevabını vereceklerdir. Bunun üzerine bekçiler de, “O halde kendiniz yalvarınız” diyecekler. Halbuki kâfirlerin yalvarması boşunadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şüphesiz, peygamberlerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem şâhitlerin şâhitlik edeceği günde yardım ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O gün zâlimlere, özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Onlar için hem lanet, hem de kötü barınak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (53-54) Şüphesiz ki biz, Mûsâ`ya doğru yolu gösteren rehberi verdik. İsrâiloğulları`nı da doğru yolu gösterici ve akıl sahiplerini uyarıcı olarak Kitab`a mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (53-54) Şüphesiz ki biz, Mûsâ`ya doğru yolu gösteren rehberi verdik. İsrâiloğulları`nı da doğru yolu gösterici ve akıl sahiplerini uyarıcı olarak Kitab`a mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O halde sabret! Çünkü Allah`ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini övgü ile an!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine gelmiş herhangi bir delil olmadan Allah`ın âyetleri konusunda mücadele edenlerin gönüllerinde, asla ulaşamayacakları büyüklenme arzusundan başka bir şey yoktur. Artık sen, Allah`a sığın! Şüphesiz O, her şeyi işitir; görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Andolsun ki gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Görmeyen ile gören, inanıp iyi iş yapan ile kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şüphesiz kıyamet günü gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Rabbiniz, “Bana dua ediniz, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi gururlarına yediremeyenler, alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir” buyurmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Dinlenesiniz diye geceyi, görmeniz için de gündüzü yaratan Allah`tır. Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte, sizin Rabbiniz olan Allah budur. O, her şeyin yaratıcısıdır. O`ndan başka tanrı yoktur. Nasıl döndürülüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah`ın âyetlerini inkâr edenler de işte böyle döndürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de kubbe yapan, size şekil verip şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran, Allah`tır. İşte, Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O, diridir. O`ndan başka tanrı yoktur. O halde dinde ihlaslı kişiler olarak O`na kulluk ediniz. Her türlü övgü, âlemlerin Rabbi Allah`a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. “Rabbimden bana açık deliller geldi. Sizin Allah`tan başka taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben, âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakadan/yapışkan-döllenmiş yumurtadan yaratan O`dur. Sonra dünyaya sizi bir bebek olarak çıkarıyor. Sonra ergenlik çağına eresiniz, sonra da hayatınızı sürdürüp yaşlanasınız diye sizi yaşatıyor. İçinizden bir kısmı daha önce vefat ettiriliyor. Bütün bunlar, belirlenen bir süreye ulaşmanız ve aklınızı kullanasınız diyedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Yaşatan ve öldüren O`dur. Bir işin olmasını istediği zaman, ona sadece, “ol” der ve o hemen oluşmaya başlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah`ın âyetleri hakkında tartışanların nasıl saptırıldıklarını görmez misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlar bu kitabı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. İleride anlayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (71-72) Boyunlarında halkalar ve zincirlerle, kaynar suyun içine sürükleneceklerdir; sonra da ateşte yakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (71-72) Boyunlarında halkalar ve zincirlerle, kaynar suyun içine sürükleneceklerdir; sonra da ateşte yakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. “Ortak koştuklarınız nerede?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. “Allah`tan başka taptıklarınız nerede?” Onlar da, “Bizden uzaklaştılar, zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk” diyecekler. İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Bu durum, sizin yeryüzünde haksız yere şımarıp taşkınlık yapmanızdan dolayıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. “Süreli olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin! Büyüklenenlerin konaklama yeri ne kötüdür!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Sıkıntılara karşı sabırlı ol; çünkü Allah`ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Şu kâfirlere hazırladığımız cezayı sana ister gösterelim, ister seni ondan önce öldürelim, onlar bize döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Andolsun, senden önce birçok peygamber gönderdik; sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık; hiçbir peygamber, Allah`ın izni olmadan bir âyet getiremez. Allah`ın buyruğu gelince iş gerçekten biter. İşte o zaman, boşa uğraşanlar zarar ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Allah kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır ve gönüllerinizde duyduğunuz önemli ihtiyaçlarınıza onlarla ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üstünde taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi Allah`ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bir bakmazlar mı? Onlar gerek güç, gerekse yeryüzünde bıraktıkları eserler bakımından bunlardan daha kuvvetli idiler. Buna rağmen, kazanmış oldukları kendilerinden hiçbir şeyi savamamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Peygamberleri onlara apaçık deliller getirdiklerinde, kendi bildikleri ile şımarmışlar ve alay ettikleri azap kendilerini çepeçevre kuşatmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Azabımızı gördüklerinde, “Tek olan Allah`a inandık. Ortak koştuklarımızı inkâr ettik” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Ancak, azabımızı görünce, inanmalarının kendilerine hiçbir faydası olmamıştı. İşte, öteden beri Allah`ın kullarına uyguladığı yasası budur. O durumda inkâr edenler kaybedeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster