1. Hâ, mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu kitap, rahmet ve merhametin kaynağı olan Allah`ın katından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bilen bir toplum için âyetleri açıklanmış, Arapça okunan bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Buna rağmen onların çoğu yüz çevirip dinlemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlar, “Bizi çağırdığın şeye karşılık kalplerimiz perdelenmiştir. Kulaklarımızda bir ağırlık ve bizimle senin aranda da bir perde vardır. Sen istediğini yap, biz de istediğimizi yapacağız” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. “Ben ancak sizin gibi bir insanım. Tanrınızın tek bir tanrı olduğu bana vahyediliyor. Artık O`na yöneliniz. O`ndan af dileyiniz. Ortak koşanların vay haline!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar zekâtı vermezler ve âhireti de inkâr ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphesiz iman edip yararlı iş yapanlar için tükenmeyen bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. “Siz, yerküreyi iki evrede yaratmış olan Allah`ı gerçekten inkâr mı ediyorsunuz? O`na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. “Yeryüzünde sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada dört evrede isteyenler/ihtiyaç sahibi olanlar için fark gözetmeden gıdalar takdir etti.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. “Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, göğe ve yerküreye, “İsteyerek veya istemeyerek, geliniz!” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece onları, iki evrede yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti/öğretti. Biz, yakın/dünya göğünü kandillerle/ışık saçan cisimlerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, gücü sonsuz ve her şeyi bilen Allah`ın takdiridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. “Ben, ‘Âd ve Semûd toplumlarını helâk eden yıldırıma benzer bir yıldırımla sizi uyarıyorum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O vakit onlara, önlerinden ve arkalarından peygamberler gelmiş, “Allah`tan başkasına kulluk etmeyiniz” demişlerdi. Onlar da, “Eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler gönderirdi. Biz, sizinle gönderilenleri inkâr ediyoruz” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Âd kavmi, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve “Bizden daha kuvvetli kim vardır?” dediler. Kendilerini yaratan Allah`ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar âyetlerimizi inkâr ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bundan dolayı biz de, onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde, üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Âhiret azabı ise daha çok perişan edicidir. Onlara hiç yardım da edilmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Semûd kavmine gelince, onlara yol gösterdik, fakat onlar körlüğü, doğru yolu bulmaya tercih ettiler. Böylece yaptıkları yüzünden alçaltıcı azap yıldırımı onları yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İnananları ve Allah`tan sakınanları kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah`ın düşmanları, ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Oraya geldiklerinde kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları amellere karşı onların aleyhine şahitlik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar derilerine, “Niçin aleyhimize tanıklık ediyorsunuz?” diyecekler. Derileri de, “Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O`dur ve yalnız O`na döndürüleceksiniz” diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Yaptıklarınızdan çoğunu Allah`ın bilemeyeceğini sanıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte sizi, Rabbiniz hakkındaki bu yanlış düşünceniz helâk etti de, bugün artık kaybedenlerden oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Eğer dayanabilirlerse yerleri ateştir. Eğer Allah`ı hoşnut etmek isterlerse, memnun edilecek değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara birtakım arkadaşlar hazırlarız da onlar, bunların yaptıkları ve yapacakları bütün işleri kendilerine güzel gösterirler. Kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için uygulanan ceza, onlara da gerekli olmuştur. Şüphesiz bunlar tamamen kaybeden bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İnkâr edenler, “Bu Kur`ân`ı dinlemeyiniz. Okunurken gürültü çıkarınız ki duyulmasını engelleyesiniz” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O inkâr edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları, yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte, Allah düşmanlarının cezası budur. Âyetlerimizi inkâr etmiş olmalarının cezası olarak, onlar süreli olarak ateşte kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İnkâr edenler, “Ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar” diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. “Korkmayınız ve üzülmeyiniz, size vaad olunan cennetle sevininiz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (31-32) “Biz, dünya hayatında da, âhirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli Allah`ın bir ikramı olarak, orada sizin canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (31-32) “Biz, dünya hayatında da, âhirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli Allah`ın bir ikramı olarak, orada sizin canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Allah`a çağıran, yararlı iş yapan ve “Ben, kesinlikle Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen, en iyi olanla karşılık ver! Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kişi sanki candan bir dostmuş gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Buna ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şeytan senin içine bir vesvese düşürürse hemen Allah`a sığın! Çünkü O, her şeyi duyandır; bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece, gündüz, güneş ve ay, Allah`ın âyetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyiniz. Eğer yalnız O`na kulluk edecekseniz onları da yaratan Allah`a secde ediniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Eğer büyüklenirlerse, bil ki Rabbinin katında olanlar hiç bıkmadan gece gündüz O`nu noksan sıfatlardan uzak tutmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kupkuru gördüğün toprağa yağmur yağdırdığımızda titreşip kabarması Allah`ın âyetlerindendir. Yere can veren, kesinlikle ölüleri de diriltecektir. Şüphesiz O`nun her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Âyetlerimizin anlamını saptıranlar, kendilerini bizden gizleyemezler. Kıyamet gününde ateşe atılacak olan mı daha iyidir; yoksa güven içinde gelecek olan mı? Dilediğinizi yapınız. Şüphesiz ki Allah, yaptığınız her şeyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kendilerine geldiğinde Kur`ân`ı inkâr edenler de saklanamazlar. Çünkü o Kur`ân eşsiz bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ona ne önünden, ne ardından batıl yaklaşamaz. O, bütün kainatın övdüğü bir hikmet sahibi tarafından peyderpey indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sana söylenenler, senden önceki peygamberlere söylenenlerden başkası değildir. Şüphesiz senin Rabbin, hem affedicidir; hem de acı bir azap sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. “O, inananlar için bir yol gösterici ve gönüllerine şifadır. Kâfirlerin kulaklarında ağırlık vardır ve Kur`ân onlara kapalıdır; sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Andolsun biz Mûsâ`ya kitabı verdik, onda da ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden, önceden verilmiş bir söz olmasaydı, aralarında hüküm verilecekti. Onlar Kur`ân hakkında derin bir şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kim iyi bir iş yaparsa kendi yararına, kim de kötülük yaparsa kendi zararınadır. Rabbin, kullarına hiçbir haksızlık yapmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Kıyametin bilgisi, yalnızca Allah`a aittir. Allah`ın bilgisi olmadan ne bir meyve kabuğu çıkar, ne de bir dişi, gebe kalıp doğurur. O gün Allah müşriklere, “Nerede ortaklarım?” diye seslenecek. Onlar da, “Bizden bir tanık olmadığını sana arzederiz” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Daha önce taptıkları tanrılar uzaklaşıp kaybolacaktır. Sığınacak hiçbir yerleri olmadığını anlayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsan, iyiliği istemekten usanmaz. Fakat ona bir kötülük dokunursa, bir de bakarsın ümitsizliğe düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Başına gelen sıkıntıdan sonra, katımızdan ona bir rahmet tattırdığımızda, “Bu benim hakkımdır. Ben kıyametin kopacağını sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile elbette O`nun katında benim için daha güzel şeyler vardır” der. Biz, böylesi inkârcılara kesinlikle yaptıklarını bildireceğiz. Onlara ağır bir azap tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İnsana bir nimet verdiğimizde nankörlük edip yüz çevirir; fakat ona bir kötülük dokununca da yalvarıp durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. “İnkâr ettiğiniz Kur`ân, gerçekten Allah`tan ise, halinizin ne olacağını hiç düşündünüz mü? Doğrudan ayrılıp uzaklaşandan daha sapık kim olabilir?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlara dış âlemdeki ve kendi içlerindeki âyetlerimizi/doğa kanunlarını göstereceğiz. Böylece Kur`ân`ın gerçek/hak olduğunu anlayacaklardır. “Rabbinin her şeye tanık olması onlara yetmiyor mu?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Dikkat ediniz, onlar Rabblerine kavuşacakları konusunda şüphe içerisindedirler. İyi biliniz ki, Allah, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster