1. Sâd. Zikir sahibi Kur’an’a yemin ederim ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kâfirler bilâkis bir gurur ve ayrılık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlardan önce nice nesiller helâk ettik. Feryat ettiler ve fakat artık kurtulma zamanı değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Aralarından bir uyarıcının gelmesine hayret ettiler ve o kâfirler şöyle dediler: "Bu pek yalancı bir sihirbazdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "İlâhları bir tek ilâh mı yaptı? Doğrusu bu cidden tuhaf bir şeydir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onların ileri gelenleri: "Haydi yürüyün! İlâhlarınıza bağlılıkta direnin! Şüphesiz ki bu sizden istenen bir şeydir!" diyerek kalkıp gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Biz son din olan (Hıristiyanlıkta) bile böyle bir şey işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Aramızda zikir ona mı indirilmiştir?" (dediler). Hayır! Doğrusu onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır! Onlar azabımı henüz tatmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa O Aziz ve Vehhâb olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yoksa göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların mülkü onların mıdır? Öyleyse sebeplere tevessül etsinler de yükselsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar değişik gruplardan ibaret bir ordudur. İşte şurada hezimete uğratılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Âd kavmi ve sarsılmaz bir saltanatın sahibi Firavun da yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Semud, Lut kavmi ve Eyke halkı da (yalanladılar). İşte bunlar (Hakk ve hakikata karşı isyanda) birleşen fırkalardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hepsi de peygamberleri yalanladılar ve azabımı hakettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunlar bir anlık gecikmesi dahi olmayan korkunç bir sesten başkasını beklemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve dediler ki: "Rabbimiz! Bizim payımızı hesap gününden önce hemen ver!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Resulüm! Onların söylediklerine sabret. Bizim güçlü kulumuz Davut’u an! Doğrusu o, daima Allah’a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz dağları onun emrine vermiştik. Sabah akşam onunla beraber tesbih ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kuşları da toplu halde ona boyun eğdirdik. Her biri ona yönelmekteydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onun hükümranlığını kuvvetlendirmiştik. Ona hikmet ve güzel konuşma, anlatma üstünlüğü vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sana o dâvâcıların haberi geldi mi? Hani onlar mâbedin duvarına tırmanıp çıkmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Davut’un yanına girmişlerdi de o onlardan ürkmüştü. "Korkma! Biz birbirine hasım iki dâvâcıyız. Birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Aramızda adaletle hükmet! Hak olan sınırı aşma, bize doğru yolu göster!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Bu benim kardeşimdir. Onun doksandokuz dişi koyunu var, benim ise bir tek dişi koyunum var. Böyle iken: ’Onu da bana ver!’ dedi ve beni tartışmada yendi. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Davut: "Andolsun ki senin dişi koyununu kendi dişi koyunlarına katmak istemekle sana zulmetmiştir. Doğrusu ortakçıların çoğu, birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Ancak iman edip de sâlih amellerde bulunanlar müstesnâdır. Onlar da ne kadar azdır!" dedi. Davut kendisini imtihan ettiğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret diledi. Eğilip secdeye kapandı, tevbe edip Allah’a yöneldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz de onu bağışladık. Şüphesiz ki onun bizim katımızda yakınlığı ve âkibet güzelliği vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Ey Davut! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet! Hevâ ve hevese uyma! Yoksa seni Allah yolundan saptırır. Şüphesiz ki Allah yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarından dolayı şiddetli bir azap vardır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boş yere yaratmadık. Bu, kâfirlerin zannıdır. Ateşten dolayı vay o kâfirlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yoksa biz iman edip de sâlih ameller yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi yapacağız? Biz takvâ sahiplerini yoldan çıkanlar gibi mi tutacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Resulüm! Bu Kur’an, âyetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı selim sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz feyz kaynağı mübarek bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Davut’a da Süleyman’ı bahşettik. O ne güzel kul idi, daima Allah’a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ona bir akşam üstü, üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının üzerine diken, çalımlı safkan koşu atları sunulmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dedi ki: "Ben mal sevgisini Rabbimi anmama vesile olduğu için tercih ettim. " Tâ ki toz perdesi altında gözden kayboldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Onları bana getirin!" (dedi). Bacaklarını ve boynunu okşamaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Andolsun ki biz Süleyman’ı imtihandan geçirdik ve tahtının üstüne bir ceset atıverdik. Sonra o yine eski haline döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Dedi ki: "Ey Rabbim! Beni bağışla! Bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver! Şüphesiz ki sen karşılıksız bağışta bulunansın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Biz rüzgârı onun emrine verdik, onun emri ile istediği yere akıp gidiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bina yapan, dalgıçlık eden her şeytanı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Demir halkalarla bağlı diğerlerini de (ona baş eğdirdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu bizim bağışımızdır. Sen de bol bol ver, veya yanında tut, hesapsızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz ki onun bizim katımızda yakınlığı ve âkibet güzelliği vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Resulüm! Kulumuz Eyyub’u da an! O Rabbine: "Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi. " diye nidâ etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Bizden bir rahmet ve aklı selim sahipleri için de bir hatıra olmak üzere ona hem âilesini hem de onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Eline bir demet sap al, onunla vur, yeminini böylece yerine getir. " Doğrusu biz onu çok sabırlı bulmuştuk. O ne iyi kul idi! Daima Allah’a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Resulüm! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve Yakub’u da an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Biz onları ahiret yurdunu düşünen, ihlâslı kimseler kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin ve iyi kimselerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Resulüm! İsmail’i, Elyesâ’yı, Zülkifl’i de an! Hepsi de iyilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İşte bu bir zikirdir ve doğrusu muttakilere güzel bir gelecek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kapıları yalnızca kendilerine açılmış Adn cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Orada koltuklara yaslanarak birçok meyveler ve içecekler isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yanlarında da gözlerini eşlerinden ayırmayan, hep aynı yaşta nâzeninler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İşte hesap günü için size vaad olunan şeyler bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Şüphesiz ki bu bizim tükenmek bilmeyen rızkımızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bu böyle! Şüphesiz ki azgınlar için çok kötü bir dönüş yeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O da cehennemdir. Oraya girerler. O ne kötü bir yataktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İşte kaynar su ve irin! Tadsınlar onu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bunlara benzer daha çeşit çeşit acılar da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (İnkârcıların ileri gelenlerine): "İşte şunlar peşinize düşüp sizinle beraber gerçeğe karşı direnenlerdir. " (denildiğinde, liderler): "Onlara merhaba yok, rahat yüzü görmesinler. Çünkü onlar da ateşe gireceklerdir. " (derler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Uyanlar uyulanlara): "Asıl size merhaba yok! Siz rahat yüzü görmeyin! Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir durak! " derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Yine onlar: "Ey Rabbimiz! Bunu bizim başımıza kim getirdiyse, ateşte azabını kat kat artır!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Derler ki: "Kendilerini dünyada iken kötü saydığımız kimseleri burada niçin göremiyoruz? " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. "Onları alaya alırdık. Yoksa gözler şimdi onlardan başka tarafa mı kaymıştır (da onları göremiyoruz)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İşte cehennemliklerin birbirleriyle bu şekilde tartışmaları gerçektir, muhakkak olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Resulüm! De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Vâhid, Kahhar olan Allah’tan başka bir ilâh yoktur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Azîz’dir, Ğaffar’dır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Resulüm! De ki: "Bu büyük bir haberdir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Melei â’lâ’da kendi aralarındaki tartışmalarına dair benim hiçbir bilgim yoktu. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Bana sadece vahyolunmaktadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Rabbin meleklere: "Ben çamurdan bir insan yaratacağım. " demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Onu düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Bunun üzerine bütün melekler hemen secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah: "Ey iblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden mi oldun?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. İblis: "Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Allah dedi ki: "Defol oradan! Sen artık kovuldun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. "Ceza gününe kadar lânetim senin üzerinedir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. İblis: "Ey Rabbim! Bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet ver!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Allah dedi ki: "Sen mühlet verilenlerdensin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "O bilinen vaktin gününe kadar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Dedi ki: "Senin izzetine yemin ederim ki, onların hepsini mutlaka azdıracağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Yalnız içlerinden ihlâsa erdirilmiş kulların hariç. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Allah dedi ki: "İşte doğrusu, ki ben hep doğruyu söylerim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Mutlaka sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Resulüm! Onlara de ki: "Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Kendiliğimden bir şey iddiâ edenlerden de değilim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Bu Kur’an ancak âlemler için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir müddet sonra muhakkak bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster