1. Kitab’ın indirilmesi Azîz ve hikmet sahibi olan Allah katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şüphesiz ki biz Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak ihlâs ile kulluk et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İyi bil ki hâlis din ancak Allah’ındır. Allah’tan başkasını kendilerine veliler edinenler: "Bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye onlara kulluk ediyoruz. " derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Allah yalancı ve kızıl kâfiri doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer Allah evlât edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O münezzehtir. O, tek ve Kahhar olan Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine sarıyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneşi ve ay’ı musahhar kılmıştır. Bunların herbiri, muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. Dikkat et! O Azîz’dir, çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sizi bir tek candan yarattı. Sonra ondan da eşini vâretti. Sizin için davarlardan erkekli dişili sekiz çift indirmiştir. Sizi analarınızın karnında üç ayrı karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratır. İşte Rabbiniz Allah budur. Hükümranlık O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer kâfir olursanız, bilin ki Allah size muhtaç değildir. O, kullarının küfrüne râzı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için ona râzı olur. Hiçbir günahkâr diğerinin günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Yaptıklarınızı O size haber verir. Şüphesiz ki O göğüslerin özünü bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek O’na yalvarır. Sonra Allah kendi katından ona bir nimet verince, önceden O’na yalvarmış olduğunu unutuverir. O’nun yolundan saptırmak için, Allah’a eşler koşar. De ki: "Küfrünle biraz oyalanadur. Çünkü sen muhakkak ki cehennem halkındansın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa o, geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse gibi midir? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ancak sağlam akıl sahipleri öğüt ve ibret alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. De ki: "Ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın arzı geniştir. Sabredenlere ecir ve mükâfatları hesapsız ödenecektir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: "Şüphesiz ki ben, dini yalnız Allah’a hâlis kılarak kulluk etmekle emrolundum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ve ben müslümanların ilki olmakla emrolundum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. De ki: "Rabbime karşı gelirsem, doğrusu büyük günün azabından korkarım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. De ki: "Ben dinimde ihlâs ile ancak Allah’a kulluk ederim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Siz de O’ndan başka dilediğinize tapın. De ki: "Asıl hüsrana uğrayanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem de âilelerini (mensuplarını) ziyana sokanlardır. İyi bilin ki işte apaçık hüsran budur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların üstlerinde (gölgeler gibi üstüste gelmiş) ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar var. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. "Ey kullarım! Benden korkun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Tağut’a tapmaktan kaçınıp Allah’a yönelenlere müjde vardır. O hâlde kullarımı müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O kullarım ki, sözü işitip de onun en güzeline uyarlar. İşte bunlar Allah’ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. İşte bunlar öz akıl sahiplerinin tâ kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hakkında azap hükmü hak olmuş kimseyi ve ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Fakat Rablerinden korkanlar için üstüste bina edilmiş binalar var, odaların altından da ırmaklar akmaktadır. Bu Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah’ın gökten bir su indirip, onu yerdeki kaynaklara yerleştiren, sonra onunla türlü türlü renklerde ekinler yetiştiren olduğunu görmez misin? Sonra onlar kurur da sapsarı olduklarını görürsün. Sonra da onu kuru bir çöpe çevirir. Şüphesiz ki bunda aklı selim sahipleri için bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah bir kimsenin kalbini müslümanlık için açarsa, o Rabbinden verilen bir nur üzerinde değil midir? Kalpleri Allah’ı zikretmeye kaskatı olan kimselere ise yazıklar olsun! Onlar apaçık dalâlet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah sözün en güzeli olan Kur’an’ı; âyetleri birbirine benzer, uyumlu, ahenkli ve yer yer tekrar eden bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların (bu Kitab’ın etkisinden) derileri ürperir. Sonra hem derileri hem de kalpleri Allah’ın zikrine (yönelerek) yumuşar. Bu kitap, Allah’ın hidayet rehberidir. Dilediğini onunla doğru yola iletir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren bulunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kıyamet gününde yüzünü şiddetli azaptan korumaya çalışan kimse, (bu azaptan kurtulan) kimse gibi midir? Zâlimlere: "Kazandığınızı tadın!" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlardan öncekiler de (peygamberlerini) yalanladılar da, hiç ummadıkları bir yerden onlara azap geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Böylece Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gerçekten bu Kur’an’da öğüt alsınlar diye insanlar için her türlü temsili anlatmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O, eğriliği bulunmayan (pürüzsüz) Arapça bir Kur’an’dır. Belki korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allah bir misal verir: Bir adamın huysuz ve birbiriyle ortak bir kaç efendisi var. Bir diğer adamın da bir tek efendisi var. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah’a mahsustur, fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Resulüm! Elbette sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme olacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah’a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelmiş olan doğruyu yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için bir yer yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler, işte onlar takvâ sahipleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu, muhsinlerin mükâfatıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah bununla onların yaptıklarının en kötülerini bile örtecek ve yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlarını verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah kuluna kâfi değil mi? Seni O’ndan başkaları ile korkutuyorlar. Allah kimi dalâlette bırakırsa ona hidayet edecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah’ın hidayete erdirdiğini de dalâlete düşürüp saptıracak yoktur. Allah Azîz ve intikam alıcı değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun ki onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, elbette: "Allah’tır!" derler. De ki: "Öyle ise söyleyin bana; eğer Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse, O’nun bu rahmetini önleyebilirler mi?" De ki: "Allah bana yeter. " Tevekkül edenler ancak O’na tevekkül etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. De ki: "Ey kavmim! Durumunuzun gerektirdiğini yapın. Doğrusu ben de yapıyorum. Yakında bileceksiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Kendisini rezil edecek azap kime gelecek, sürekli azap kime inecek!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Resulüm! Şüphesiz ki biz bu Kur’an’ı insanlar için sana hak olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi yararınadır. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerine vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah öleceklerin ölümleri anında, ölmeyeceklerin de uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölmelerine hükmettiği kimselerin ruhunu yanında tutar, diğerlerini belli bir süreye kadar (bedenlerine) gönderir. Şüphesiz ki bunda iyi düşünen kimseler için âyetler (öğütler ve ibretler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onlar Allah’tan başka şefaatçılar mı edindiler? De ki: "Onlar hiçbir şeye sahip olmadıkları, akıl da erdiremedikleri hâlde mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. De ki: "Bütün şefaat (hakkı) Allah’ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Sonra O’na döndürüleceksiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allah ortaksız olarak zikredildiği zaman ahirete inanmayanların kalpleri nefretle çarpar. O’ndan başkaları anıldığı zaman ise, hemen yüzleri güler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de âşikârı da bilen Allah’ım! Kullarının arasında ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen verirsin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Eğer yeryüzünde bulunanların hepsi ve bir o kadarı daha o zâlimlerin olsaydı, kıyamet günü o kötü azaptan kurtulmak için hepsini de fedâ ederlerdi. O gün Allah tarafından, hiç hesaba katmadıkları şeyler karşılarına çıkacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Kazandıkları şeylerin (yaptıkları işlerin) kötülükleri o gün karşılarına çıkmış ve alaya aldıkları azap onları çepeçevre kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsana bir zarar dokunduğu zaman, (başına bir sıkıntı gelince) bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimizde: "Bu bana bilgimden dolayı verilmiştir. " der. Hayır! O bir imtihandır, fakat çokları bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlardan öncekiler de bunu söylemişlerdi. Amma kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bunun için yaptıkları kötülüklerin vebâli onları yakaladı. Bunlardan da zulmedenlerin işledikleri kötülükler başlarına gelecektir. Bu hususta Allah’ı âciz bırakamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bilmiyorlar mı ki Allah, rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz ki bunda iman etmiş bir kavim için âyetler (ibretler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. De ki: "Ey kendilerine kötülük edip haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Rabbinize yönelin, size azap gelip çatmadan evvel O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Siz farkında değilken ansızın başınıza azap gelmezden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ki, hiçbir kimse: "Allah’a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim!" demesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Veya: "Allah bana hidayet etseydi, elbette takvâ sahiplerinden olurdum. " demesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Yahut da azabı gördüğü zaman: "Keşke benim için dönüş imkânı bulunsa da iyilerden olsam!" demesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Hayır! Sana âyetlerim gelmişti de sen onları yalanlamış, büyüklük taslayıp kâfirlerden olmuştun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kıyamet gününde, Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerini simsiyah kesilmiş görürsün. Büyüklük taslayanlar için cehennemde barınacak yer yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allah takvâ sahiplerini imanları (ve amelleri) sebebiyle kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir kötülük dokunmaz, onlar mahzun da olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Allah’ın âyetlerini inkâr edenler var ya, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Resulüm! De ki: "Siz bana Allah’tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz ey cahiller?!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Andolsun ki sana da senden öncekilere de şu vahyolunmuştur: Eğer Allah’a şirk koşarsan, amelin mutlaka boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hayır! Yalnız Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar Allah’ı lâyıkıyla takdir edip bilemediler. Yer kıyamet günü O’nun avucundadır. Gökler ise sağ eliyle dürülmüştür. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yüce ve münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sur’a üflenince, Allah’ın diledikleri bir yana, göklerde olanlar yerde olanlar hepsi düşüp ölmüş olacaktır. Sonra bir daha üflenince, hemen ayağa kalkıp bakışır dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Mahşer yeri Rabbinin nuru ile aydınlanır. Kitap konulur. Peygamberler ve şâhitler getirilir. Sonra aralarında hak ve adaletle hükmolunur ve onlar aslâ haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Çünkü Allah onların ne yaptıklarını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İnkâr edenler bölük bölük cehenneme sürülürler. Oraya vardıklarında cehennem kapıları açılır. Bekçiler onlara: "Size içinizden Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bu gününüzle yüzyüze geleceğinize dair sizi uyaran elçiler gelmedi mi?" derler. Onlar da: "Evet geldi, lâkin azap sözü kâfirler üzerine hak oldu. " derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Ebedî olarak içinde kalmak üzere girin cehennemin kapılarından! O kendini beğenmişlerin yerleşip kalacakları yer ne kötüdür!" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete götürülürler. Oraya geldiklerinde cennet kapıları açılır. Bekçiler onlara derler ki: "Selâm olsun size! Hoş geldiniz! Ebedî olarak içinde kalmak üzere buraya girin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar da derler ki: "Bize verdiği sözü yerine getiren ve bizi cennete vâris kılan Allah’a hamdolsun. Cennette istediğimiz yerde oturuyoruz. (Allah için) çalışanların mükâfatı ne güzelmiş!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Melekleri görürsün ki, Rablerini hamd ile tesbih ederek Arş’ın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve: "Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun!" denilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster