1. Hâ. Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitab’ın indirilmesi Azîz ve her şeyi en iyi bilen Allah katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O; günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli, lütfu bol olandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş yalnız O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kâfirlerden başkası Allah’ın âyetleri hakkında mücadele etmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlardan önce Nuh kavmi ve onlardan sonraki topluluklar da (peygamberlerini) yalanlamış, her ümmet kendi peygamberini yakalamaya azmetmişti. Bâtılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişlerdi. Bunun üzerine ben de onları yakaladım. Cezalandırmam nasılmış gör! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kâfirlerin cehennemlik olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Arş’ı taşıyan ve onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. O’na iman ederler ve müminler için de mağfiret dilerler. (Şöyle derler): "Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Ey Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olan kimseleri de kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz Azîz ve Hakîm olan sensin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Onları kötülüklerden koru! Sen kimi kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş olursun. İşte bu en büyük kurtuluştur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kâfirlere şöyle seslenilir: "Allah’ın buğzu, sizin kendi kendinize olan buğzunuzdan elbette daha büyüktür. Çünkü siz imana dâvet edilirdiniz de inkâr ederdiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar: "Ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha (bu ateşten) çıkmaya yol var mıdır?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bunun sebebi şudur: "Zira siz bir Allah’a çağırıldığınız zaman inkâr ederdiniz, O’na ortak koşulunca inanırdınız. Bugün hüküm, yücelerin yücesi ulu Allah’ındır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O Allah ki, size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. Fakat O’na yönelmiş olanlardan başkası ibret almaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kâfirlerin hoşuna gitmese de, siz Allah’a, dini yalnız O’na hâlis kılarak duâ edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dereceleri yükselten Arş’ın sahibi Allah, kavuşma gününün dehşetini haber vermek için, kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün onlar meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah’a gizli kalmaz. Bu gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah’ındır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün kimseye haksızlık yapılmaz. Şüphesiz ki Allah hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Resulüm! Onları o yaklaşan güne karşı uyar. Öyle bir gün ki, yürekleri ağızlarına gelir ve kederlerinden yutkunur dururlar. Zâlimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenecek bir şefaatçısı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah gözlerin hâin bakışını, göğüslerin gizlediği her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah hak ile hüküm verir. O’nu bırakıp taptıkları ise, hiçbir şeyle hüküm veremezler. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin nasıl bir âkibete uğradıklarını görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetli ve eserler bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Böyleyken Allah onları günahları ile yakaladı ve onları Allah’tan koruyan da olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bunun sebebi, peygamberleri kendilerine apaçık delillerle geldikleri halde, inkâr etmeleri idi. Allah da onları tutup yakalayıverdi. Muhakkak ki O kuvvetlidir, cezalandırması pek şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun ki biz Musa’yı âyetlerimizle ve apaçık bir delil ile gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Firavun’a, Hâmân’a ve Kârun’a. Onlar: "Bu çok yalancı bir sihirbazdır!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O, katımızdan kendilerine hakkı getirince: "Onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın. " dediler. Halbuki kâfirlerin tuzağı ne olursa olsun daima boşa çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Firavun: "Bırakın beni, Musa’yı öldüreyim! (O varsın) Rabbine yalvarsın! Çünkü ben onun, sizin dininizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Musa dedi ki: "Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığınırım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Firavun’un âilesinden olup imanını gizleyen mümin bir adam dedi ki: "Rabbim Allah’tır, diyen bir adamı mı öldüreceksiniz? Halbuki o Rabbinizden size apaçık mucizelerle gelmiştir. Eğer yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru sözlü ise, sizi tehdit ettiklerinin bir kısmı başınıza gelebilir. Doğrusu Allah, haddi aşan, yalancı olan kimseyi doğru yola iletmez. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ey kavmim! Bugün memlekette hükümranlık sizindir, başta olanlar sizsiniz. Amma Allah’ın hışmı bize gelip çatarsa, kim bizi Allah’ın hışmından kurtarır?" Firavun dedi ki: "Ben size yalnızca kendi görüşümü söylüyorum ve size ancak doğru yolu gösteriyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İman eden adam dedi ki: "Ey kavmim! Doğrusu sizin için, (peygamberleri yalanlayan) toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Nuh kavminin, Âd, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi. Allah kullarına zulmetmek istemez. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Ey kavmim! Âhu figân gününden sizin hesabınıza korkuyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Arkanıza dönüp kaçacağınız gün, Allah’a karşı sizi himaye eden bulunmaz. Allah’ın saptırdığını doğru yola getirecek yoktur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller (mucizeler) getirmişti. Onun size getirdiği şeyler hakkında da kuşkulanıp durmuştunuz. Hatta o vefat edince: "Bundan sonra Allah aslâ bir peygamber göndermez. " dediniz. İşte Allah, haddi aşan şüpheci kimseleri böyle şaşırtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah’ın âyetleri hakkında tartışırlar. Gerek Allah katında gerek iman edenlerin yanında bu davranışa karşı kızgınlık ve öfke büyümüştür. Allah, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Firavun dedi ki: "Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap. Belki yollara erişirim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Göklerin yollarına erişirim de Musa’nın ilâhını görürüm. Doğrusu ben onu yalancı sanıyorum. " Böylece Firavun’a yaptığı kötü iş güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun’un tuzağı tamamen boşa çıktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İman eden adam dedi ki: "Ey kavmim! Siz bana uyun ki size doğru yolu göstereyim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak geçici bir menfaattan ibarettir. Ahiret ise, devamlı olarak durulacak yerdir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kim bir kötülük işlerse, ancak onun misliyle cezalandırılır. Erkek olsun kadın olsun, kim de inanmış bir mümin olarak ameli sâlih işlerse, işte onlar cennete girerler ve orada hesapsız olarak rızıklandırılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Ey kavmim! Bu başıma gelen nedir? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Siz beni Allah’ı inkâr etmeye ve hakkında bilgim olmayan şeyi O’na ortak koşmaya çağırıyorsunuz; ben ise sizi Aziz olan, bağışlaması çok olan Allah’a çağırıyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Sizin beni kendisine ibadete çağırdığınız şeylerin, ne dünyada ne de âhirette hiçbir dâvet gücü yoktur. Hepimizin dönüşü Allah’adır. Bütün haddi aşanlar şüphesiz ki cehennemliktirler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Size söylemekte olduklarımı yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını görmektedir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Nihayet Allah onu, onların kurmak istedikleri tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun’un kavmini ise o kötü azap kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar (kabirlerinde kıyamet gününe kadar) sabahakşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu gün de: "Firavun hanedânını azabın en çetinine sokun!" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ateşin içinde birbirleriyle çekişip tartışırlarken; güçsüz ve zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara: "Biz size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını olsun bizden savabilir misiniz?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O büyüklük taslayanlar: "Doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi. " derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ateşte bulunanlar cehennemin bekçilerine: "Rabbinize yalvarın, hiç değilse bir gün olsun azabımızı biraz hafifletsin. " derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bekçiler: "Size peygamberleriniz açık açık delillerle (mucizelerle) gelmemiş miydi?" derler. Onlar da: "Evet gelmişti. " derler. Bekçiler: "O halde kendiniz yalvarın. " derler. İnkârcıların yalvarışı şüphesiz boşunadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şüphesiz ki biz peygamberlerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem de şâhitlerin dikildiği günde yardım ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O gün zâlimlere özür beyan etmeleri hiçbir fayda sağlamaz. Lânet onlaradır, en kötü yurt da onlarındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Andolsun ki biz Musa’ya hidayet verdik ve İsrâiloğullarına da o Kitab’ı miras bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sağlam akıl sahipleri için bir doğruluk rehberi ve bir öğüt olmak üzere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Resulüm! Sabret! Çünkü Allah’ın vaadi gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste! Rabbini akşam sabah hamd ile tesbih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine verilmiş kesin bir delil ve salâhiyet olmaksızın, Allah’ın âyetleri üzerinde tartışanların gönüllerinde hiç şüphe yok ki aslâ erişemeyecekleri bir büyüklük taslamaktan başka bir şey yoktur. Öyleyse sen Allah’a sığın. Şüphesiz ki O işitendir, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Göklerin ve yerin yaratılması, elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Körle gören, iman edip sâlih amel işleyenlerle kötülük yapan bir olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kıyamet saati mutlaka gelecektir, bunda aslâ şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Rabbiniz buyurdu ki: "Bana duâ edin, duânıza icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler, alçaltılmış olarak cehenneme gireceklerdir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rabbiniz Allah O’dur ki, geceyi dinlenesiniz diye, gündüzü de görmeniz için yaratmıştır. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte Rabbiniz Allah budur. O her şeyin yaratıcısıdır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah’ın âyetlerini inkâr edenler işte böyle döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. O Allah ki yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü de kubbeli bir çatı yaptı. Size şekil verdi, sonra da şekillerinizi güzelleştirdi. Temiz şeylerden size rızık verdi. İşte Rabbiniz olan Allah budur, âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O Hayy’dır (ezelî ve ebedî hayat ile bâkidir). O’ndan başka ilâh yoktur. O halde dinde ihlâs ve samimiyet erbabı olarak O’na duâ edin. Hamd âlemlerin Rabbine mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. De ki: "Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, ben sizin Allah’ı bırakıp da o taptıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men olundum ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O Allah ki, sizi topraktan yarattı. Sonra nutfeden, sonra kan pıhtısından meydana getirdi. Sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarıyor. Sonra güçlü kuvvetli bir çağa erişiyorsunuz. Sonra da yaşlanıp ihtiyarlıyorsunuz. Kiminiz daha önce vefat ettirilirsiniz, kiminiz de belli bir süreye ulaşırsınız. Belki artık düşünürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Dirilten ve öldüren O’dur. Bir işin olmasını diledi mi, ona sadece "Ol!" der, o da oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah’ın âyetleri üzerinde tartışanları görmez misin? Nasıl da döndürülüyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlar Kitab’ı (Kur’an’ı) ve peygamberlerimizle gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Pek yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sürükleneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kaynar suyun içinde. Sonra da ateşte yakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sonra da onlara denilecektir ki: "Ortak koştuklarınız nerede?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. "Allah’tan başka. " Derler ki: "Bizden uzaklaştılar. Zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk. " İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan, aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ebedî olarak içinde kalmak üzere girin cehennemin kapılarından! O kendini beğenmişlerin yerleşip kalacakları yer ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Resulüm! Onun için sen sabret! Allah’ın vaadi şüphesiz ki gerçektir. Onlara vâdettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de veya seni alsak da, nihayet onların dönüşü bize olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık. Hiçbir peygamber Allah’ın izni olmadan herhangi bir âyeti (mucizeyi) kendiliğinden getiremez. Allah’ın emri gelince de hak ile hükmolunur ve bâtılı seçenler o zaman hüsrana uğrarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Allah kimine binesiniz, kiminden yiyesiniz diye sizin için hayvanları yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onlarda sizin için daha başka faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Hem onların hem gemilerin üstünde taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah size âyetlerini (delillerini) gösteriyor. Artık Allah’ın âyetlerinden (delillerinden) hangisini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden önce geçmiş kimselerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Onlar bunlardan daha çok, daha kuvvetli ve yeryüzündeki eserleri bakımından daha sağlam idiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine aslâ fayda vermemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Peygamberleri onlara apaçık delilleri getirince, kendilerinde olan ilim ile gururlandılar. Alaya aldıkları şey onları kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Artık o çetin azabımızı gördüklerinde: "Bir olan Allah’a inandık, O’na ortak koştuğumuz şeyleri de inkâr ettik. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Fakat çetin azabımızı gördükleri zaman iman etmiş olmaları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Kulları hakkında Allah’ın önceden beri geçmiş olan sünneti (âdeti) budur. İşte kâfirler o zaman hüsrana uğramışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster