1. Andolsun saf saf dizilenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Önlerindekini sürdükçe sürenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Zikir okuyanlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphe yok ki sizin ilâhınız bir tektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların da Rabbidir, doğuların da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz yakın göğü bir ziynetle, yıldızlarla süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve onu azgın her şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar Melei âlâ’ya kulak verip, olup bitenleri aslâ dinleyemezler. (Dinlemeye kalkışsalar) her yönden sürülüp atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kovularak onlara sürekli bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hele bir tek söz kapan olursa delici bir alev onun peşine düşüverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şimdi sor onlara! Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa bizim (diğer) yaratmış olduklarımızı yaratmak mı? Biz insanı özlü ve yapışkan bir çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hayır! Sen onlara şaşıyorsun. Onlar ise alay ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir âyet (mucize) gördüklerinde alaya kalkışırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve derler ki: "Bu apaçık bir büyüdür. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Öldüğümüzde, toprak ve kemik olduğumuz da mı, biz mi diriltileceğiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Önceki atalarımız da mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. De ki: "Evet, hem de hor ve hakir olarak!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O sadece korkunç sesten ibarettir. O anda gözleri birden bire açılıp etrafa bakarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Eyvah bize! İşte bu hesap günüdür!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bu, işte sizin yalanladığınız ayırt etme günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Zâlimleri ve onların eşlerini toplayın, onların taptıklarını da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’tan başka. Ve onları cehennem yoluna götürün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Durdurun onları! Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara: "Size ne oldu ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır! Onlar o gün teslim olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar birbirlerini suçlayıp çekişirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Siz bize sağdan gelir, sureti haktan görünürdünüz!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Dediler ki: "Hayır! Zaten siz inanan kimseler değildiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu, siz kendiniz azgın bir topluluk idiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Artık Rabbimizin sözü bize hak oldu. (Azabımızı) muhakkak tadacağız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Evet biz sizi kışkırttık. Çünkü kendimiz azgındık. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O halde o gün hepsi azapta müşterektirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz suçluları böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlara: "Allah’tan başka ilâh yoktur. " denildiği zaman büyüklük taslarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Cinlenmiş bir şâirin hatırı için biz ilâhlarımızı terk mi edeceğiz?" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hayır! Doğrusu o, gerçeği getirmiş ve peygamberleri de doğrulamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şüphesiz ki siz o pek acıklı azabı tadacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve ancak kendi yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak Allah’ın hâlis kulları (bu azaptan) istisnâ edilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar için bilinen bir rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Türlü meyveler kendilerine ikram edilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Naim cennetlerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Tahtlar üzerinde karşılıklı oturmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kendilerine kaynaktan (doldurulmuş) kadehler dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O berraktır ve içenlere lezzet verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O içkide ne sersemletme vardır, ne de onunla sarhoş olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yanlarında da, yalnız kendilerine göz dikmiş, iri gözlü huriler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurta gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Birbirlerine dönüp sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İçlerinden bir sözcü der ki: "Benim bir arkadaşım vardı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Derdi ki: "Gerçekten sen de tasdik edip inananlardan mısın?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, biz mi sorguya çekileceğiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (Sonra yanındakilere): "Acaba arkadaşımın nerede olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Baktı ve onu cehennemin ortasında gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. "Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de (oraya) getirilenlerden olurdum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. "Biz ölmeyecek miymişiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. "İlk ölümümüz hariç. Ve azap görmeyecek miymişiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İşte bu en büyük kurtuluşun tâ kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Çalışanlar böyle ebedi bir saâdet için çalışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Böyle bir nimete konmak mı daha hayırlıdır, yoksa zakkum ağacı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Biz o ağacı zâlimler için bir fitne kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Şüphesiz ki o, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Meyveleri şeytanların başları gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Cehennemlikler ondan yerler ve karınlarını onunla doyururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sonra bunun üzerine onlar için kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sonra dönecekleri yer yine cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Doğrusu onlar atalarını sapıklıkta buldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Kendileri de onların izlerinde koşturup gidiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Andolsun ki onlardan önce gelip geçenlerin de çoğu sapıtmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ululuğum hakkı için biz onlara, uyarıcılar göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Bak! O uyarılanların sonu nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ancak Allah’ın ihlâsa erdirilmiş kulları müstesnâdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Andolsun ki Nuh bize duâ edip niyazda bulunmuştu da duâsına ne güzel icabet etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onu ve âilesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Yalnız onun zürriyetini kalıcılar kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Sonra gelenler arasında ona (iyi bir ün) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Âlemler içinde Nuh’a selâm olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. İşte biz muhsinleri böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Doğrusu o bizim inanmış kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Sonra diğerlerini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Şüphesiz ki İbrahim de onun yolunda olanlardan idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Zira o Rabbine kalbi selim (temiz bir kalp) ile geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Babasına ve kavmine dedi ki: "Siz nelere tapıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. "Allah’tan başka bir takım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Âlemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "Ben hastayım. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Ona arkalarını dönüp gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Gizlice putlarının yanına vardı. "Sundukları yemekleri yemiyor musunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. "Neden konuşmuyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Bunun üzerine üzerlerine yürüyüp sağ eliyle kuvvetle vurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Putperestler koşarak ona geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Dedi ki: "Kendi elinizle yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. "Oysa sizi de yonttuklarınızı da Allah yarattı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Dediler ki: "Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz de onları alçak düşürdük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Dedi ki: "Ben Rabbime gideceğim, O beni doğru yola iletecek. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlât ver. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Çocuk kendisi ile beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: "Ey oğulcuğum! Rüyâda ben seni boğazladığımı görüyorum. Bir (düşün) bak, ne dersin?" dedi. O da: "Ey babacığım! Emrolunduğun şeyi yap! İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Her ikisi de Allah’ın emrine ram oldular. Babası oğlunu alnı üzerine yatırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Biz ona: "Yâ İbrahim!" diye seslendik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. "Rüyana sadakat gösterdin, işte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Biz oğluna bedel olarak ona büyük bir kurbanlık verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Sonra gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Bizden selâm olsun İbrahim’e! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. İşte biz muhsinleri böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Biz ona sâlihlerden bir peygamber olacak İshak’ı müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. İbrahim’e de İshak’a da bereketler verdik. Lâkin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendisine açıktan açığa zulmedenler de olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Andolsun ki Musa ve Harun’a da lütuflarda bulunduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Hem onları hem kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Kendilerine yardım ettik de üstün gelmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Her ikisine de, apaçık anlaşılan bir kitap vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Her ikisini de doğru yola eriştirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Ve sonra gelenler arasında onlara iyi bir nam bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Musa ve Harun’a bizden selâm olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Doğrusu biz muhsinleri böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. İkisi de şüphesiz mümin kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. İlyas da şüphe yok ki gönderilmiş peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Hani kavmine: "Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. "Ba’l putuna tapıp yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. "Allah sizin de Rabbiniz, önce geçen atalarınızın da Rabbidir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. İlyas’ı yalanladılar, onların hepsi (cehenneme) götürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Allah’ın ihlâsa erdirilmiş kulları hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Biz sonra gelenler içinde ona bir ün bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. İlyas’a selâm olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Doğrusu biz muhsinleri böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Lut da şüphe yok ki gönderilmiş peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Biz de onu ve âilesini kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Yalnız bir koca karı geridekiler (helâke uğrayanlar) arasında kaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Sonra diğerlerini hep helâk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Siz onların yerlerinden (yurtlarından) sabahları geçip gidiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Akşamları da. Hâlâ akıllanmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Hani o bir vakit dolu bir gemiye kaçmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Gemide olanlarla karşılıklı kur’a çekmişti ve kaybedenlerden olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Onu çıplak bir sahile attık, o hasta idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Onun için geniş yapraklı bir bitki yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Onu yüzbin veya daha fazla bir topluluğa peygamber olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Onlar iman ettiler. Biz de onları, bir vakte kadar nimetlendirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Sor onlara: "Kızlar Rabbinin de, oğullar onların mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Yoksa, biz melekleri dişi olarak mı yarattık, onların şahit oldukları bir sırada? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Dikkat edin! Gerçekten onlar uydurmalarından dolayı diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. "Allah doğurdu. " Hiç şüphesiz ki onlar yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Hiç düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Yoksa sizin açıkça bir deliliniz mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Eğer doğru sözlü iseniz kitabınızı getirin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Bir de O’nunla cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Andolsun ki cinler de bilirler ki, onlar götürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Ancak Allah’ın ihlâsa erdirilmiş kulları müstesnâdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Şüphesiz ki siz de taptıklarınız da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. O’na karşı kimseyi kandırıp saptıramazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Cehenneme girecek kimse hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. "Bizden her birimiz için belirli bir makam vardır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. "O saf saf dizilenler biziz biz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. "O tesbih edenler de biziz biz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Onlar diyorlardı ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. "Evvelkilere verildiği gibi bize de kitap verilseydi. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. "Elbette Allah’ın ihlâslı kullarından olurduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Böyle iken onu inkâr ettiler. Amma ileride bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Gönderilen peygamber kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Mutlaka kendilerine yardım edilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Şüphesiz ki bizim ordumuz galip gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Bir süreye kadar sen onlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Onlara (inecek azabı) gözetle, onlar da görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Yoksa azabımızı acele mi istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Fakat o, yurtlarına indiğinde, o uyarılanların sabahı ne kötü olur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Bir süreye kadar sen onlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. (İnecek azabı) gözetle, onlar da görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Kudret ve şeref sahibi Rabbin onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. (181182) Gönderilen peygamberlere selâm olsun! Âlemlerin Rabbi olan Allah’a da övgüler olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Ve hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allah’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster