ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ
Sümme demmernel aharın
Kelime
Anlamı
Kökü
ثُمَّ
sonra
دَمَّرْنَا
kırdık (geçirdik)
الْاخَرِينَ
ötekileri

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Sonra öbürlerinin kökünü kazıdık.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve sonra diğerlerini tamamen yok ettik, kökünü kazıdık.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Sonra diğerlerini yok ettik.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Sonra diğerlerini yerle bir ettik!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Sonra diğerlerini yerle bir ettik.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Sonra geride kalanları yerle bir ettik.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Sonra diğerlerini helâk eyledik.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Sonra diğerlerini helâk ettik.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Sonra digerlerini yok etmistik.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Sonra da geride kalan (ahlâksız inkarcıları) kökünden yıkıp yerle bir ettik.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (134-136) Hani geride kalan yaşlı bir kadın hariç, onu ve bütün ailesini kurtardık, sonra geride kalan (ahlaksız inkârcı)ları (isyanları yüzünden) yerle bir ettik.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Sonra da diğerlerini yok ettik.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (134-136) Geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında, Lût’u ve ailesinin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini yok ettik.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Sonra diğerlerini yok ettik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Sonra diğerlerini helak etmiştik.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Sonra diğerlerini yok etmiştik.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Sonra geride kalanları yerle bir ettik.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Sonra da geride kalanları yerle bir ettik.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Sonra biz diğerlerini kökünden helak etdik.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Sonra o diğerlerini helâk ettik.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Sonra diğerlerini yerle bir etmiştik.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Sonra Lut’a inanmayanları yok ettik.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Sonra diğerlerini dumura uğrattık (kökünü kazıdık, yok ettik).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Sonra da geride kalanları yerle bir ettik.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve sonra diğerlerini tamamen yok ettik:

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  En sonunda, diğerlerinin tamamını kahrettik;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (136-137) Sonra diğerlerini de helâk ediverdik. Ve şüphe yok ki, siz elbette onların üzerlerine sabahleyin uğrarsınız.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Sonra diğerlerini hep helâk ettik.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Sonra, ötekileri kırıp geçirdik.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Sonra diğerlerini yok etmiştik.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Sonra da ötekileri imha ettik.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Sonra ötekileri kırdık (geçirdik).

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Sonra da diğerlerini helak etmiştik (yerin dipine geçirmiştik).

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Sonra da geride kalanları yerle bir ettik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Sonra ötekileri yerle bir ettik.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Then We destroyed the rest.