1. Ant olsun sıra sıra dizilenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Haykırarak sevk edenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Zikir (anlayarak Kur’an) okuyanlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet, sizin İlâhınız BİR TEK Allah’tır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Hem de doğuların Rabbi’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu her inatçı/azgın şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (ne kadar çabalasalar da) onlar, yüce meclisi dinleyemezler ve her taraftan atışa tutulurlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kovulurlar ve onlar için peşlerini bırakmayan bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ancak, (bir söz) kapan olursa, derhal peşine delip geçen yakıcı bir alev topu takılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve şimdi onlara sor: "Yaratılış bakımından onlar mı daha zor? Yoksa Bizim diğer yarattıklarımız mi?" Doğrusu Biz onları, yapışkan bir çamurdan yarattık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hayır sen hayranlıkla bakıyorsun, onlar ise alay ediyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendilerine öğüt verilip hatırlatıldığı zaman, hatırlamak istemiyor/öğüt kabul etmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir mucize/ayet/delil gördükleri zaman, eğleniyor/alaya alıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şöyle dediler: "Bu, apaçık büyüden başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz öldüğümüz, toprak ve kemik yığını olduğumuz zaman mı? Biz mi gerçekten diriltilecek mişiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Önceki atalarımız da mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. De ki: "Evet, hem de aşağılanmış, boyun bükmüş kimseler olarak!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Işte o, korkunç bir sestir. Onlar hemen bakıp dururlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Derler ki: "Yazıklar olsun bize! Bu, hesap günüdür!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Işte bu yalanlayıp durmuş olduğunuz ayırt edilme günüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Toplayin o zalimleri ve zalim eşlerini ve tapmış oldukları şeyleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah hariç! Artık onları, cehennemin yoluna sürün... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onları tutuklayın çünkü onlar sorguya çekilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "neyiniz var? Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Aksine, bugün onlar, teslim olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve birbirlerine dönerek, birbirlerini sorumlu tutacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Derler ki: "Gerçekten bize ‘iyilik yapıyoruz’ diye gelenler sizdiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Diğerleri de şöyle derler: "Aksine siz, inanan kişiler değildiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Aksine siz, azmış bir toplum idiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Artık rabbimizin sözü üzerimize hak oldu. Şüphesiz biz tadıcılarız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Evet, biz sizi saptırıp azdırdık. Çünkü, bizler de sapıtmış azgın kişiler idik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Muhakkak o gün onlar, azapta ortaktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Işte biz, suçlu günahkarlara böyle yaparız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Çünkü onlara: "Allah’tan başka İlâh yoktur" denildiği zaman büyükleniyorlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve diyorlardı ki: "Biz, mecnun bir şair için ilâhlarımızı terk mi edeceğiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Aksine o gerçeği getirmişti ve elçileri de doğrulamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şüphesiz siz, acıklı azabı tadıcılarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yapmış olduklarınızdan başkasıyla cezalandırılmıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak, Allah’ın samimi kulları hariç! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Işte onlar, onlar için bilinen bir rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Türlü meyveler ve ikramla ağırlananlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Nimetlerle dolu cennetlerde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Karşılıklı tahtlar üzerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Üzerlerinde kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bembeyazberrak içenlere lezzet veren. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onda sersemletme yoktur, ondan sarhoş da olmazlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yanlarında gözlerini yalnız kendilerine dikmiş, iri gözlü eşler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Tıpkı gizlenmiş yumurta gibi tertemiz eşler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Birbirlerine dönerek sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Içlerinden bir konuşmacı dedi ki: "Benim yakın bir arkadaşım vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Derdi ki: Gerçekten sen de doğrulayanlardan mısın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Öldüğümüz zaman, toprak ve kemik yığını olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz cezalandırılacak mıyız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O dedi ki: "Sizler haberdar mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Derken baktı ve onu cehennemin tam ortasında gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Dedi ki: "Allah’a yemin olsun ki, az kalsın sen beni de mahvedecektin!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Eğer rabbimin nimeti (Kur’an) olmasaydı, ben de orada hazır edilen kimselerden olurdum!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. "biz artık bir daha ölmeyeceğiz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ilk ölümümüzden başka! Ve azaba uğratılanlardan da olmayacağız!.." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Şüphesiz işte bu, büyük başarının ta kendisidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Çalışanlar, böylesi için çalışsınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ödül ve ağırlanmak için bu mu daha iyidir, yoksa zakkum ağacı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Şüphesiz biz o ağacı, zalimler için bir açığa çıkar(ıl)ma aracı yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. O, cehennemin dibinden çıkan bir ağaçtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Tomurcukları şeytanların (zararlı mahlukların) başları gibidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Mutlaka onlar bundan yiyecekler, bununla karınlarını dolduracaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sonra muhakkak onlar için, üzerine kaynar su karışımı bir içecek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sonra kesinlikle onların dönüşleri çılgın ateşedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlar atalarını sapıtmış kimseler olarak buldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Kendileri de onların izlerinde koşuyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ant olsun ki, onlardan önce evvelki nesillerin birçoğu da sapmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ant olsun ki, onların içine uyarıcılar göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah’ın muhlis/samimi olan kulları bunun dışındadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Ant olsun, Nuh Bize yalvarmıştı da Biz, ne güzel karşılık vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onu ve ailesini, o büyük sıkıntıdan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ve onun soyunu da kalıcı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ve onu gelecek nesiller övgüyle ansın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Âlemler içinde Nuh’a selâm olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Biz, iyi davrananları, işte böyle ödüllendiririz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şüphesiz o, inanan kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Sonra, diğerlerini boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Doğrusu ibrahim de onu (Nuh’u) takip edenlerden idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Hani o, tertemiz sağlam bir kalple Rabbine gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Hani o zaman babasına ve kavmine: "Siz neye kulluk ediyorsunuz?" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. "Allah’tan başka, uydurma tanrılar/ilahlar mı istiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Âlemlerin rabbi hakkındaki zannınız/düşünceniz nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Sonra yıldızlara bir bakışla baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "gerçekten ben, kendimde hastalık hali hissediyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan ayrıldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Derken gizlice, onların (tapındıkları) ilahlarına/tanrılarına yaklaştı ve dedi ki: "Yemez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Neyiniz var, neden konuşmuyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Sonunda iyice yanlarına sokulup sağ eliyle bir darbe indirdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Çok geçmeden koşarak ona geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Dedi ki: "Kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Oysa sizi ve yaptığınız şeyleri Allah yaratmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Dediler ki: "Onun için bir bina yapın ve onu ateşin içine atın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler, Biz de onları sefiller haline getirdik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Dedi ki: "Şüphesiz ben Rabbime gidiyorum. O bana kılavuzluk edecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "rabbim! bana iyilerden birini hediye et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz de ona ağırbaşlı bir oğul müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Çocuk, onunla birlikte koşma çağına erişince, "Yavrucuğum!" dedi. Ben, rüya şeklinde bana gelen vahiyde seni kestiğimi görüyorum. Bak bakalım sen ne dersin?" "Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşAllah beni, sabredenlerden bulacaksın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Böylece ikisi de teslim olup, onu (Peygamber olmayanlar rüya ile hareket edemez), yanı üzere getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ve biz de: "Ey İbrahim!" diye ona seslendik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. "sen, vahyi/rüyayı doğruladın/gereğini yerine getirdin. Biz, iyi davrananları işte böyle ödüllendiririz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Şüphesiz bu, onun için apaçık bir karşılıktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Fidye olarak ona büyük bir kurbanlık verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Sonra gelenler içinde de ona (iyi bir ün) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Ibrahim’e selâm olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Iyi davrananları, işte böyle ödüllendiririz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Çünkü o, Bizim inanan kullarımızdan idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Ona ishak’ı müjdeledik, salihlerden/iyi insanlardan bir peygamber olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Ona ve İshak’a bereketler verdik. Onların neslinden iyi davranan da var, açıkça kendi benliğine zulmeden de var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Ve ant OLSUN ki, Biz Musa’ya ve Harun’a da iyilikte bulunduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. O ikisini ve kavimlerini büyük sıkıntıdan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Onlara yardım ettik. Böylece onlar, galip gelenler oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Onlara açık net ifadeli kitabı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Her ikisini de doğru yola ilettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonradan gelenler içinde, onlara iyi bir ün bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Musa’ya ve Harun’a selâm olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Iyi davrananları işte böyle ödüllendiririz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Çünkü ikisi de mümin kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Ve şüphesiz, İlyas da elçilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Hani o kavmine demişti: "Korkup sakınmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Ba’l’e yalvarıp da ‘en güzel yaratan’ı bırakıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Sizin de evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı bırakıyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Nihayet, onu yalanladılar. Bu yüzden onlar hazır edileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Ancak, Allah’ın muhlis/samimi kulları hariç! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Sonrakiler içinde, ona iyi bir ün bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Ilyas’a selâm olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Iyi davrananları, işte böyle ödüllendiririz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. O, bizim inanan kullarımızdan idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Ve şüphesiz, Lût da gönderilen elçilerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Hani, onu ve tüm ailesini kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Ancak, yaşlı bir kadın azaba uğrayanlar arasındaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Sonra, ötekileri kırıp geçirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Siz onların yanından geçiyorsunuz, sabahleyin Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Ve geceleyin! Hâlâ aklınızı kulllanmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Ve şüphesiz, Yunus da elçilerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Hani o, dolu bir gemi ile kaçmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Ve kur’a çekildi de kaybedenlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Kendi kendisini kınarken, onu balina yuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Şayet (tövbe ederek) tesbih edenlerden olmasaydı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Biz onu çorak bir yere/sahile attık, hastabitkin bir halde iken! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Üzerine, kabak türünden (geniş yapraklı) bir ağaç bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Onu yüz bin kişiye veya daha fazla (bir topluluğa) elçi gönderdik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Onlar iman ettiler. Biz de onları, bir vakte kadar nimetlendirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Şimdi onlara sor: "Kızlar Rabbinin de, erkekler onların mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Yoksa, biz melekleri dişi olarak mı yarattık, onların şahit oldukları bir sırada? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Iyi bilin ki, onlar iftira ederek şöyle söylüyorlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. "Allah çocuk sahibi oldu" (diyorlar). Elbette onlar, muhakkak yalancıdırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Ne! o, kızları oğullara tercih mi etmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz öyle? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Artık hiç düşünüp öğüt almıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Yoksa apaçık bir deliliniz/belgeniz mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Doğru sözlüler iseniz, kitabınızı getirin öyleyse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Allah ile melekler arasında bir soy bağı uydurdular! Ant olsun ki, melekler de Allah’ın huzuruna çıkartılacaklarını bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Allah onların nitelendirmelerinden münezzehtir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Allah’ın temiz olan kulları böyle (iftiracılar gibi) değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Artık siz de kulluk ettiğiniz/taptığınız şeyler de; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. O’na karşı, insanları fitneye düşüremezsiniz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Ancak cehenneme kendi ayakları ile koşanları (düşürürsünüz!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. (melekler der ki): "Bizim içimizde herkesin belli bir makamı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. "O saf saf dizilenler biziz biz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Elbette biz, tesbih edenleriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Gerçi onlar şöyle diyorlardı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. "eğer evvelkilere verilenden bir uyarı yanımızda olsaydı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Elbette biz de, Allah’ın temiz olan kullarından olurduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Fakat, onu inkâr ettiler. Yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Ant olsun ki, gönderilen elçi kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. "şüphesiz onlar, yardım görenlerin ta kendileri olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Ve bizim ordularımız, galip gelenlerin ta kendileri olacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Bu sebeple, onlardan bir süre uzak dur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Onları gözetle! Yakında görecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Bizim azabımızı acele mi istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Fakat o yurtlarına indiğinde, uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Ve onlardan bir süre uzak dur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Onları gözetle! Artık onlar da yakında görecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Üstünlük sahibi Rabbinin şanı, onların isnat ettikleri sıfatlardan yücedir, münezzehtir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Gönderilen elçilerin üzerine selâm olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Hamd’a lâyık olan/yaptığı herşeyi yerli yerince güzel yapan, Alemlerin Rabbi Allah’tır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster