لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ
Lev enne ındena zikram minel evvelin
Kelime
Anlamı
Kökü
لَوْ
eğer olsaydı
أَنَّ
kuşkusuz
عِنْدَنَا
yanımızda
ذِكْرًا
bir uyarı
مِنَ
الْأَوَّلِينَ
öncekilerden

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Katımızda evvelkilere âit bir kitap olsaydı.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Eğer yanımızda evvelkilere gelen kitaplardan bir kitap olsaydı,

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı,

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Eğer bizim yanımızda da atalarımızdan bize ulaşmış bir bilgi olsa idi..."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Eğer yanımızda öncekiler(e inenler)den bir zikir (kitap) olsaydı,

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  "- Eğer yanımızda evvelkilerin kitablarından bir kitab olsaydı,

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (167-169) Müşrikler, “Öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı, mutlaka Allah`ın ihlaslı kulları olurduk!” diyorlardı.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (167-16) 9 Putperestler: «Oncekilerde oldugu gibi bizde de bir kitap olsaydi, Allah’in O’na icten baglanan kullari olurduk» derlerdi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (167-168-169) Her ne kadar müşrikler, «yanımızda öncekilerden kalma bir kitap bulunsaydı, elbette bizler, Allah’ın hâlis kullarından olurduk» dlyorlardıysa da,

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (167-169) Onlar (inkârcılar) ise şöyle deyip duruyorlardı: “Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı elbette biz Allah`ın temiz kulları olurduk.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (167-169) Müşrikler) şunu da söylüyorlardı: "Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlâslı kullar olurduk."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (167-169) Putperestler: Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı, mutlaka Allah’ın ihlâslı kulları olurduk! diyorlardı.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Yanımızda öncekilerden bir uyarı bulunsaydı"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (167-169) (Müşrikler) şöyle diyorlardı: «Eğer yanımızda önceki (ümmet)lerden bir kitap olsaydı, elbette biz de Allah’ın ihlas ile seçilmiş kullarından olurduk.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Eğer yanımızda evvelkilere gelen bir uyarı kitabı olsaydı.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı",

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Eğer nezdimizde evvelki (ümmetlere inen) lerden bir kitab olsaydı»,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (167-169) Ve (o müşrikler) doğrusu diyorlardı ki: `Eğer şübhesiz bizim yanımızda(da) öncekiler(e verilenler)den bir kitab olsaydı, (biz de) elbette Allah`ın ihlâsa erdirilmiş kulları olurduk.`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Öncekilerde olduğu gibi bizde de bir zikir bulunsaydı;

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Önceden bizim yanımızda da bir hatırlatıcı (Kur’an) olsaydı. "

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Keşke bizim yanımızda (elimizde) evvelkilere verilenlerden bir zikir (bir kitap) olsaydı.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  "Eğer atalarımızdan (bu yönde) bir gelenek devralmış olsaydık,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Eğer geçmiş atalarımızdan bize tevarüs edilen ilahi bir uyarı devralmış olsaydık,

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (167-169) Ve elbette ki, (kâfirler, evvelce) diyorlardı ki: «Eğer bizim yanımızda evvelkilerden bir kitap bulunmuş olsa idi. Elbette ki, biz Allah’ın ihlâsa nâil olmuş kullarından olur idik.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Evvelkilere verildiği gibi bize de kitap verilseydi. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  "eğer evvelkilere verilenden bir uyarı yanımızda olsaydı,

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Eğer yanımızda evvelkilere gelen bir uyarı kitabı olsaydı.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (167-169) Müşrikler önceleri: "Eğer, derlerdi, daha önceki milletlere verilen kitap gibi bir kitap bizde de olsaydı, Biz de yalnız Allah’a ibadet eden halis kullarından olurduk."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Eğer yanımızda öncekiler(e gelen Kitap’lar)dan bir uyarı olsaydı."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Öncekilerden yanımızda bir zikir/kitap olsaydı

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı,»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Eğer katımızda öncekilere verilenlerden bir öğüt/bir düşündürücü olsaydı,

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "If only we had had before us a Message from those of old,