1. Andolsun; saf bağlayıp duranlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Haykırıp sürenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Zikir okumakta olanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki, sizin ilahınız muhakkak ki bir tektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbıdır. Ve doğruların da Rabbıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Doğrusu Biz; dünya göğünü bir süsle, yıldızlarla süsledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve onu inatçı her şeytandan koruduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar Mele-i Ala’yı dinleyemezler ve her yönden sürülerek atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kovularak. Ve onlar için sürekli bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ancak çalıp çırpan olursa; onu da hemen delip geçen yakıcı bir alev takib eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlara sor; yaratış bakımından kendileri mi daha zordur, yoksa bizim yaratmış olduklarımız mı? Doğrusu Biz; onları cıvık bir çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hayır, sen; şaşırıp kaldın, onlarsa alay edip duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendilerine öğüt verildiğinde ise öğüt dinlemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir ayet gördüklerinde, onu eğlenceye alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve derler ki: Bu, ancak apaçık bir büyüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öldüğümüzde, toprak ve kemik olduğumuzda mı, biz mi, diriltileceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Veya önceki babalarımız mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. De ki: Evet, hem de hor ve hakir olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O, sadece bir tek çığlıktır ki onların birden bire gözleri açılıverecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve dediler ki: Vay bize, bu; din günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bu, ayırdetme günüdür ki siz, onu yalanlamıştınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Zulmetmiş olanları ve onların eşlerini toplayın. Onların taptıklarını da; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’tan başka. Ve onları cehennem yoluna götürün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Durdurun onları. Çünkü onlar sorumludurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Size ne oldu ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır; onlar bugün, teslim olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bir kısmı bir kısmına dönerek soruştururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve derler ki: Doğrusu siz, bize sağdan gelirdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar da derler ki: Hayır, siz zaten iman edenler olmamıştınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bizim, sizin üstünüzde bir hakimiyetimiz de yoktu. Aksine siz, azgınlar topluluğu oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bunu için Rabbımızın sözü, üzerimize hak oldu. Doğrusu biz, tadacak olanlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sizi azdırdık; çünkü biz de azgınlardan olmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Artık o gün onlar, muhakkak ki azabda ortaktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz, suçlulara muhakkak böyle yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Çünkü onlara; Allah’tan başka ilah yoktur, denildiğinde, büyüklük taslarlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve derlerdi ki: Deli bir şair için mi ilahlarımızı terkedeceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hayır, O; hakkı getirmiş ve peygamberleri tasdik etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Elbette siz, elim azabı tadacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve yapmış olduğunuzdan başkasıyla cezalandırılmayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak Allah’ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İşte onlar için, ma’lum bir rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve meyveler. Onlar, ikram edilenlerdir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Naim cennetlerinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Karşılıklı tahtlar üzerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kendilerine kaynaktan doldurulmuş kadehler sunulur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ki bembeyazdır, içenlere zevk verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Başağrısı yoktur onda ve sarhoş da etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yanlarında el değmemiş ve bakışlarını yalnız eşlerine çevirmiş iri gözlüler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Sanki onlar, saklı bir yumurta gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bir kısmı bir kısmına dönerek soruştururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İçlerinden bir sözcü der ki: Benim bir dostum vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Derdi ki: Sen de mi tasdik edenlerdensin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Öldüğümüz, toprak ve bir yığın kemik olduğumuz zaman mı, biz mi ceza göreceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Siz, onu bilir misiniz? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bir bakar ve onu cehennemin ortasında görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Dedi ki: Allah’a andolsun ki; az kaldı beni de mahvedecektin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbımın lutfu olmasaydı, ben de oraya götürülenlerden olacaktım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz, bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ancak ilk ölümümüz müstesna, ve azablandırılmayacağız da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İşte bu, şüphesiz büyük kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Çalışanlar bunun gibisi için çalışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Konak yeri olarak bu mu hayırlıdır, yoksa zakkum ağacı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Doğrusu Biz, onu; zalimler için bir fitne yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. O, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onlar muhakkak ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sonra onlar için, üzerine kaynar su katılmış içkiler de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sonra onların dönüşü muhakkak, yine cehennemedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Doğrusu onlar, babalarını sapıklar olarak bulmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yine de onların izlerinde koşturuluyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Andolsun ki; onlardan önce geçenlerin çoğu da sapıtmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ve andolsun ki; onlara, uyarıcılar göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Bir bak; uyarılanların akıbeti nice oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ancak Allah’ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Andolsun ki; Nuh, Bize niyaz etmişti. Ne güzel icabet edenleriz Biz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ve onun soyunu süreklilerin kendisi kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Sonrakiler arasında ona da bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Alemler içinde selam olsun Nuh’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Biz, ihsan edenleri; işte böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Doğrusu o; Bizim inanmış kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Sonra diğerlerini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Muhakkak ki İbrahim de onun yolunda olanlardandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Çünkü Rabbına selim bir kalb ile gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Hani babasına ve kavmine demişti ki: Neye ibadet ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Yalancılık etmek için mi, Allah’tan başka tanrılar mı istiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Alemlerin Rabbı hakkındaki zannınız nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Derken yıldızlara bir göz atarak baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Doğrusu ben, rahatsızım, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bunun üzerine arkalarını dönüp uzaklaştılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. O da, tanrılarına yönelip dedi ki: Yemiyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Ne o, konuşmuyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Nihayet üzerlerine yürüyüp sağıyla vurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Bunun üzerine koşarak ona geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Dedi ki: Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Halbuki sizi de, yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Haydin; dediler, onun için bir bina yapın da onu alevli ateşe atın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ona hile yapmak istediler. Biz de onları en aşağılar kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. O, dedi ki: Doğrusu ben, Rabbıma gidiyorum. O beni hidayete erdirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Rabbım, bana salihlerden ihsan et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz de ona, hilim sahibi bir oğul müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. O, kendisinin yanısıra yürümeye başlayınca dedi ki: Oğulcuğum; doğrusu ben, rüyada iken seni boğazladığımı görüyorum. Bir bak, ne dersin? O da dedi ki: Babacığım; sana emrolunanı yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. İkisi de teslim olunca, babası; oğlunu alnı üzere yatırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Biz, ona şöyle seslendik: Ey İbrahim; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Sen rü’yayı gerçekleştirdin. Elbette Biz, ihsan edenleri böylece mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Muhakkak ki bu, apaçık bir imtihandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Ve ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Sonrakiler arasında ona da bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Selam olsun İbrahim’e. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Biz, ihsan edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Muhakkak ki o, mü’min kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Ona salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak’ı müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onu da, İshak’ı da mübarek kıldık. O ikisinin soyundan ihsan eden de vardır, kendisine açıkça zulmeden de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Andolsun ki; Musa ve Harun’a da lutuf da bulunmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. O ikisini de, kavimlerini de büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Onlara yardım etmiştik de galibler onlar oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Her ikisine de apaçık anlaşılan kitab vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Ve onları doğru yola hidayet etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonrakiler arasında; ikisini de bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Musa ve Harun’a selam olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Muhakkak ki Biz, ihsan edenleri böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Doğrusu o ikisi de, mü’min kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Muhakkak ki İlyas da peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Hani kavmine demişti ki: Siz, hiç korkmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Yaratıcıların en güzelini bırakıp da Ba’l’e mi taparsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Sizin de Rabbınız, önceki babalarınızın da Rabbı olan Allah’ı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Fakat bunlar, onu yalanlamışlardı. Muhakkak ki onlar da cehenneme götürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Yalnız Allah’ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Sonrakiler arasında ona da bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Selam olsun İlyas’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. İşte Biz, ihsan edenleri böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Muhakkak ki o, mü’min kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Muhakkak ki Lut da peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Hani Biz, onu ve ailesini topluca kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Geridekiler arasında kalan bir kocakarı müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Sonra diğerlerini yerle bir etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Doğrusu siz, sabahleyin onlara uğrar üzerlerinden geçersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Geceleyin de. Hala akletmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Muhakkak ki Yunus da peygamberlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Kur’a çekmişti de yenilenlerden olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Yenilgiye uğramışken, bir balık yutmuştu onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Eğer o, tesbih edenlerden olmasaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Rahatsız bir halde iken Biz, onu açıklık bir yere attık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Ve onun için geniş yapraklı bir bitki yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Onu yüz bin veya daha fazlasına elçi gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Nihayet ona inandılar, Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Şimdi sen, onlara sor, kızlar senin Rabbının da, oğlanlar onların mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Yoksa, Biz, melekleri dişi olarak yarattık da onlar buna şahid miydiler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. İyi bilin ki; gerçekten onlar, iftiralarından ötürü şöyle diyorlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Allah doğurdu. Hiç şüphesiz onlar yalancılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Kızları, oğullara tercih mi etmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Ne oluyor size, nasıl hükmediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Hiç düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Eğer sadıklardan iseniz kitabınızı getirin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. O’nunla cinnler arasında bir neseb bağı uydurdular. Andolsun ki; cinnler de, onların götürüleceklerini bilmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Allah, onların nitelendirdiklerinden münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Allah’ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Muhakkak ki sizler ve taptıklarınız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. O’na karşı hiç fitneleyebilecek değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Tabii cehenneme girecek olan müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Bizim her birimizin belirli bir makamı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Ve muhakkak ki biz; saf bağlayıp duranlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Ve muhakkak ki biz; tesbih edenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Onlar her ne kadar şöyle diyor idiyseler de; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Öncekilerde olduğu gibi bizde de bir zikir bulunsaydı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Biz de elbet Allah’ın ihlasa erdirilmiş kulları olurduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Sonunda O’na küfrettiler, ama ilerde bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Andolsun ki; Bizim, gönderilen kullarımız hakkında sözümüz geçmiştir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Onlar muhakkak yardım görenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Ve şüphesiz ki Bizim askerlerimiz; onlar galiblerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Sen, bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Gözetleyiver onları, ilerde göreceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Yoksa azabımızı mı çabucak istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Fakat o, yurtlarına indiğinde uyarılanların sabahı ne kötü olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Sen, bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Gözetleyiver, ilerde göreceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Tenzih ederiz senin izzet sahibi Rabbını, onların nitelemekte olduklarından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Selam olsun peygamberlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Hamd olsun, alemlerin Rabbı Allah’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster