1. Sad. Zikr dolu Kur’an’a yemin olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hayır, o küfredenler boş bir gurur ve bir parçalanma içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik de onlar, çığlıklar kopardılar. Halbuki kurtulmak vakti değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Küfredenler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşırmışlardı da demişlerdi ki: Bu, çok yalancı bir sihirbazdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tanrıları bir tek tanrı mı kıldı? Doğrusu bu, şaşırtıcı bir şey. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onların elebaşlarından bir grup; yürüyün ve tanrılarınız üzerinde direnin. Şüphesiz ki bu; sizden istenen bir şeydir, diyerek çıkıp gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz, bunu diğer dinde de işitmedik. Bu, ancak bir uydurmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Aramızdan zikir ona mı indirilmiştir? Hayır, onlar zikrimden şüphededirler. Hayır, onlar henüz azabımı tatmamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa O Aziz, Vehhab Rabbının rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yahut göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların mülkü onların mıdır? Öyleyse sebeblere tevessül etsinler de yükselsinler bakalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar, burada derme çatma gruplardan olma bozguna uğratılmış bir ordudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce, Nuh kavmi, Ad ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Semud, Lut kavmi ve Eyke halkı da. İşte onlar, ayrı topluluklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hepsi de peygamberleri yalanladılar. Ve bu yüzden azabı hak ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunlar, bir tek çığlık beklemektedirler ki, onun bir an bile gecikmesi yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve dediler ki: Rabbımız; hesab gününden önce bizim payımızı çabuklaştırıver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onların söylediklerine sabret... Ve güçlü kulunuz Davud’u hatırla. Muhakkak ki o, hep Allah’a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz, gerçekten dağları onun buyruğuna vermiştik. Sabah ve akşam tesbih ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kuşları da toplu olarak. Her biri ona yönelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onun mülkünü pekiştirmiş, kendisine hikmet ve kesin söz söyleme hakkı vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sana davacıların haberi ulaştı mı? Hani onlar ma’bedin duvarına tırmanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Davud’un yanına girmişlerdi de o, kendilerinden ürkmüştü. Demişlerdi ki: Korkma, iki davacı; birimiz birimizin hakkına tecavüz etti. Sen, aramızda hak ile hüküm ver. Ve ondan ayrılma. Bizi, doğru yolun ortasına ilet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçekten bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz dişi koyunu, benim de bir tek dişi koyunum var. Onu bana ver, dedi ve söyleşmede beni yendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O da dedi ki: Senin dişi koyununu, kendi dişi koyunlarına katmak için istemekle sana zulmetmiştir. Doğrusu ortakçıların çoğu birbirinin hakkına tecavüz eder. Ancak inanmış olup salih ameller işleyenler müstesnadır. Ama onlar pek azdır. Davud, kendisini imtihan ettiğimizi zannederek Rabbından mağfiret diledi. Rukua kapanarak Allah’a yöneldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunun üzerine Biz de onu bağışladık. Onun için şüphesiz ki katımızda yüksek bir makam ve güzel bir sonuç vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ey Davud; seni gerçekten yeryüzüne halife kıldık. O halde insanlar arasında hak ile hükmet. Heveslere uyma ki bu, seni Allah’ın yolundan saptırır. Şüphesiz ki Allah’ın yolundan sapanlara; onlara hesab gününü unuttuklarından ötürü, şiddetli bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz; göğü, yeryüzünü ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bu, küfretmiş olanların zannıdır. Vay o küfretmiş olanlara, cehennem ateşinden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yoksa Biz; iman etmiş ve salih amel işlemiş olanları, yeryüzünde bozgunculuk edenler gibi mi kılarız? Yoksa Biz; muttakileri, facirler gibi mi tutarız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ayetlerini düşünsünler ve akıl sahibi olanlar öğüt alsınlar diye, sana mübarek bir kitab indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Davud’a da Süleyman’ı lutfettik. O ne güzel bir kuldu ve muhakkak ki o, Allah’a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Hani ona bir akşam, çalımlı ve cins koşu atları sunulmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Demişti ki: Doğrusu ben, Rabbımı zikretmek için mal sevgisine düştüm. Nihayet perdenin arkasına gizlenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onları bana geri getirin, dedi, bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Andolsun ki; Biz, Süleyman’ı denemiştik. Tahtının üstüne bir ceset attık. Sonra eski haline döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Dedi ki: Rabbım; bağışla beni. Ve bana öyle bir mülk ver ki; benden sonra hiç bir kimse ulaşamasın. Muhakkak ki en çok bağışta bulunan Sensin, Sen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bunun üzerine Biz de rüzgarı emrine verdik. Emri ile istediği yere kolayca giderdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şeytanları da. Her bina ustasını ve dalgıcı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Demir halkalarla bağlı diğerlerini de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bu, bizim bağışımızdır. Artık ister hesabsızca ver, ister tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Doğrusu katımızda onun için yüksek bir makam ve güzel bir netice vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kulumuz Eyyub’u da hatırla. Hani Rabbına: Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azab verdi, diye seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Vur ayağını yere. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Katımızdan bir rahmet, akıl sahipleri için de bir öğüt olmak üzere ona, ailesini ve onlarla birlikte olanların bir mislini lutfettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eline bir demet sap al da onunla vur ve yemini bozma. Biz, onu gerçekten sabırlı bulmuştuk. Ne iyi kuldu. Muhakkak ki o, Allah’a yönelirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kuvvetli ve basiretli kullarımız; İbrahim, İshak ve Ya’kub’u da hatırla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Doğrusu Biz, onları ahiret yurdunu samimiyetle düşünen kimseler kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve gerçekten onlar, katımızda seçkinlerden ve hayırlılardandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İsmail’i, El-Yesa’ı ve Zülkifl’i de hatırla. Hepsi de iyilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bu bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler için güzel bir sonuç vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kapıları kendilerine açılmış Adn cennetleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Orada tahtlara yaslanmış olarak birçok meyveler ve içecekler isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yanlarında gözlerini yalnız eşlerine dikmiş aynı yaştan güzeller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İşte hesab günü için size vaadolunan budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Doğrusu bu, Bizim rızkımızdır, onun için bitip tükenme yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bu böyle. Azgınlar için de sonucun en kötüsü vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Cehennem. Oraya girerler. Ne kötü bir konaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İşte şu, kaynar su ve irin. Tatsınlar onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bunlara benzer daha başkaları da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte bu topluluk, sizinle beraber göğüs gerenlerdir. Rahat yüzü görmesin onlar. Muhakkak cehenneme gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Dediler ki: Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin. Bizi buraya siz sürdünüz. Ne kötü bir duraktır burası. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Dediler ki: Rabbımız; bizi buraya kim sürdüyse ona ateşteki azabını kat kat arttır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ve dediler ki: Bizim kendilerini kötülerden saydığımız adamları niçin burada görmüyoruz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onları alaya almıştık. Yoksa şimdi gözlere görünmez mi oldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İşte bu, hakkın kendisidir. Cehennem ehlinin birbiriyle tartışması. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. De ki: Ben, sadece bir uyarıcıyım. Vahid, Kahhar olan Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbı Aziz’dir, Gafur’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. De ki: Bu, büyük bir haberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ama siz, ondan yüz çeviriyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Mele-i A’la’da olan tartışmalar hakkında benim bir bilgim yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Bana, sadece vahyolunur. Ben, ancak apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Hani Rabbın meleklere demişti ki: Ben, çamurdan bir insan yaratacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onu yapıp ruhumdan kendisine üflediğim zaman; derhal secde edin ona. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Bütün melekler topluca secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Yalnız İblis, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Buyurdu ki: Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden mi oldun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Dedi ki: Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Buyurdu ki: Çık oradan. Şüphesiz sen, artık kovulmuş birisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ve muhakkak ki din gününe kadar la’netim senin üzerinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Dedi ki: Rabbım, diriltilecekleri güne kadar beni ertele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Buyurdu ki: Sen, şüphesiz ertelenensin, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Belli bir vaktin gününe kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Dedi ki: Senin izzetine yemin olsun ki ben, onların hepsini muhakkak azdırırım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Ancak içlerinden ihlasa erdirilmiş kulların müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Buyurdu ki: İşte bu, haktır ve Ben, hakkı söylerim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Muhakkak cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. De ki: Ben, buna karşı sizden bir ücret istemiyorum ve ben, kendiliğimden bir şey iddia edenlerden de değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Bu, ancak alemler için bir zikirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun haberini bir müddet sonra öğreneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster