فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın
Kelime
Anlamı
Kökü
فَأَرَادُوا
ve istediler
بِهِ
ona
كَيْدًا
bir tuzak kurmak
فَجَعَلْنَاهُمُ
biz de onları kıldık
الْأَسْفَلِينَ
aşağılıklardan

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ona bir düzen yapmak istemişlerdi de biz onları alçaltmıştık.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Onlar İbrahim’e kötülük yapmak istediler, ama biz onların planlarını bozduk ve onları küçük düşürdük.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ona tuzak irade ettiler... Biz de onları esfelîn (en aşağılar) kıldık.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Böylelikle ona bir tuzak kurmak istediler. Ama biz kendilerini aşağılık kıldık.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Böylelikle ona bir tuzak hazırlamak istediler. Oysa Biz, onları alçaltılmışlar kıldık.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Biz de tuttuk onları çok alçak duruma düşürdük.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Ona tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçaklardan kıldık.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ona duzen kurmak istediler, ama Biz onlari altettik.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Böylece Ona bir tuzak kurmayı plânladılar. Biz de onları alaşağı edip daha da alçalttık.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de (onu kurtarıp) onları en alçak kimseler kıldık.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onun için bir plan düşündüler, fakat biz onları altettik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de kendilerini daha alçak düşürdük.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İbrahim’e bir tuzak kurmak istediler, biz de onların tuzaklarını boşa çıkardık, onları alçalttık.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Böylelikle ona bir tuzak hazırlamak istediler. Oysa biz, onları alçaltılmışlar kıldık.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Böylelikle ona bir tuzak hazırlamak istediler. Biz de onları en aşağılıklar kıldık.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bunun üzerine ona bir tuzak kurmak arzu etdiler. Biz ise (Bil’akis) kendilerini (zeliller ve) sefiller etdik.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Böylece ona tuzak kurmak istediler, fakat onları en alçak kimseler kıldık.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ona hile yapmak istediler. Biz de onları en aşağılar kıldık.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İbrahim’e bir tuzak hazırlamak istediler. Sonra bizde onları (kavmini) aşağılıklardan yaptık.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelîn (en çok sefil olanlar) kıldık.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Böylelikle ona bir tuzak hazırlamak istediler. Oysa biz, onları alt olmuşlar kıldık.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ona kötülük yapmak istediler, ama Biz (onların planlarını bozduk ve böylece) onları küçük düşürdük.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Böylece ona zarar vermek istediler, ama biz onları rezil ettik.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Onun için böyle bir hile dilediler. Artık Biz de onları pek sefil kimseler kıldık.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz de onları alçak düşürdük.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Böylece ona bir tuzak kurmak istediler, Biz de onları sefiller haline getirdik!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İbrahim’e bir tuzak kurmak istediler, biz de onların tuzaklarını boşa çıkardık, onları alçalttık.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ona tuzak hazırlamak istediler, ama Biz heveslerini kursaklarında bıraktık. Asıl kendilerini perişan ettik.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ona bir tuzak kurmak istediler, biz de (onların tuzaklarını boşa çıkardık), onları alçak düşürdük.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ona tuzak kurmak istediler. Ama biz onları alçalttık.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Böylelikle ona bir tuzak hazırlamak istediler. Oysa biz, onları alçaltılmışlar kıldık.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ona tuzak kurmak istediler ama, biz onları sefiller, reziller haline getirdik.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (This failing), they then sought a stratagem against him, but We made them the ones most humiliated!