بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ
Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın
Kelime
Anlamı
Kökü
بَلْ
hayır
جَاءَ
o getirmişti
بِالْحَقِّ
gerçeği
وَصَدَّقَ
ve doğrulamıştı
الْمُرْسَلِينَ
elçileri

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Hayır, o, gerçeği getirmiştir ve peygamberlerin gerçek olduğunu bildirmiştir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Hayır, asla! O peygamber gerçeği getirmiştir ve O Allah’ın önceki elçilerinin bildirdikleri hakikatı, tasdik etmektedir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Hayır! O, gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Hayır, O, Hak olarak gelmiştir ve Rasûlleri de tasdik etmiştir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Hayır o hakkı getirmiş ve (daha önce) gönderilmiş elçileri doğrulamıştı.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Hayır, o, hakkı getirmiş ve gönderilen (elçi)leri de doğrulamıştı.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Doğrusu O (Peygamber) Kur’an ile geldi ve bütün peygamberleri tasdik etti.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Hayır! O, gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Hayir; o, gercegi getirmis ve peygamberleri dogrulamisti.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Hayır, (O, deli değildir). O, hakk ile gelmiş ve peygamberleri tasdîk etmiştir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Hayır! (O ne delidir ne de şair,) o, hakkı getirmiş ve gönderilen elçileri de doğrulamıştır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Hayır, öyle değil. O, hakkı getirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdik etmiştir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Hayır! O, gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Doğrusu, o, gerçeği getirmiş ve elçileri doğrulamıştır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Hayır o, hak ile geldi ve bütün peygamberleri tasdik etti.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Hayır! O gerçeği getirmiş ve peygamberleri de doğrulamıştı.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Hayır, o, hakkı getirmiş ve gönderilen (elçi)leri de doğrulamıştı.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Hayır! O, gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Hayır, o, hak (ve hakıykat) ı getirmiş, bütün peygamberleri de tasdıyk etmişdir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hayır! (O,) hakkı getirdi ve (bütün) peygamberleri tasdîk etti.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Hayır, O; hakkı getirmiş ve peygamberleri tasdik etmişti.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Hayır, o elçi, yalnızca gerçek doğruları (hakkı) getirmiş ve (önceki elçilerin getirdiklerini) doğrulamıştı.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Hayır, o hakkı getirdi. Ve mürselleri (gönderilmiş olan resûlleri) tasdik etti.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hayır, o, hakkı getirmiş ve gönderilenleri de doğrulamıştır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Hayır, asla! (Sizin deli şair dediğiniz) o kişi hakikati getirmiştir; ve o, (Allah’ın önceki) elçilerinin (bildirdikleri) hakikati tasdik etmektedir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Hayır! Bilakis o, hakikati getirmiş ve (önceki) elçileri tasdik etmiştir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Hayır. O hak ile geldi ve peygamberleri tasdik etti.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Hayır! Doğrusu o, gerçeği getirmiş ve peygamberleri de doğrulamıştı.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Aksine o gerçeği getirmişti ve elçileri de doğrulamıştı.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Hayır! O gerçeği getirmiş ve peygamberleri de doğrulamıştı.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Hayır! o deli değildir. O size gerçeğin ta kendisini getiren ve bütün peygamberleri tasdik eden bir resuldür.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Hayır, o (ne şâirdi, ne mecnun. O) gerçeği getirmiş ve elçileri de doğrulamıştı."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Hayır, O, gerçeği getirdi ve peygamberleri doğruladı.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Hayır, o, hakkı getirmiş ve gönderilen (peygamber)leri de doğrulamıştı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Hayır, öyle değil! O, hakkı getirmişti. Diğer peygamberleri de tasdik etmişti.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Nay! he has come with the (very) Truth, and he confirms (the Message of) the messengers (before him).