قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ
Kale tellahi in kidte le türdın
Kelime
Anlamı
Kökü
قَالَ
dedi
تَاللَّهِ
tallahi
إِنْ
كِدْتَ
sen az daha
لَتُرْدِينِ
beni de alçaltacaktın

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah’a andolsun ki der, az kalmıştı, beni de helâk edecektin.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve "Aman Allah’ım!" der. Ey eski arkadaşım! Neredeyse beni de mahvedecektin.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  "Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Dedi ki: "TAllâhi, az kalsın beni de bu çukura yuvarlayacaktın."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Allah’a yemin olsun, sen az kalsın beni de helâke götürecektin.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Dedi ki: "Andolsun Allah’a, neredeyse beni de (şu bulunduğun yere) düşürecektin."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Ona şöyle) der: "-Vallahi, doğrusu sen, az daha beni helâk edecektin.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Allah`a andolsun ki, az kalsın beni de helâk edecektin.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ona der ki: «Allah’a and olsun ki, az kalsin beni de mahvedecektin.»

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  «Allah’a yemin olsun ki, neredeyse beni de mahvedecektin,» der.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (56-57) Ona şöyle der: “Allah`a andolsun, neredeyse beni de helâk edecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı şimdi ben de cehenneme götürülmüş olacaktım.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Ona şöyle der: "Allah’a andolsun, neredeyse beni de helâk edecektin."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (56-57) «Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de (cehenneme) getirilenlerden olurdum» dedi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "ALLAH’a andolsun, az kalsın sen beni de mahvedecektin" der.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ona şöyle der: «Allah’a yemin ederim ki, doğrusu sen az daha beni helak edecektin.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ona der ki; «Yemin ederim ki, sen az daha beni helâk edecektin.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Dedi ki: "Andolsun Tanrı’ya, neredeyse beni de (şu bulunduğun yere) düşürecektin."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Ve ona) dedi ki: «Allaha yemîn ederim, sen az kaldı beni de muhakkak helak edecekdin».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Dedi ki: `Allah`a yemîn olsun ki, (sen) nerede ise gerçekten beni (de) helâk edecektin!`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Dedi ki: Allah’a andolsun ki; az kaldı beni de mahvedecektin.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Allah’a yemin olsun ki, neredeyse beni de (cehenneme) yuvarlayacaktın. "

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  "Allah’a yemin olsun ki, sen az daha beni de gerçekten helâk edecektin?" dedi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Der ki: "Andolsun Allah’a, şüphesiz sen az daha beni helâk edecektin."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve "Aman Allahım!" der, "(Ey eski arkadaşım), neredeyse (beni de) mahvedecektin!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  "Aman Allah`ım!" der, "Az kalsın beni mahvedecektin!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Der ki: «Vallahi sen az kaldı elbette beni helâk edecek idin.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Dedi ki: "Allah’a yemin olsun ki, az kalsın sen beni de mahvedecektin!..

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ona der ki; «Yemin ederim ki, sen az daha beni helâk edecektin.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (54-57) "Şimdi ister misiniz onu size göstereyim?" Onlar da arzu edince, derhal bir tarama yapıp onu cehennemin tam ortasında bulur. "Vallahi, nerdeyse beni de düştüğün o helâke sürükleyecektin! Rabbimin hidâyet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip o azaba atılanlardan olacaktım!"

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Tallâhi, dedi, sen az daha beni de alçaltacaktın."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Allah’a yemin ederim ki, sen, neredeyse beni de mahvedecektin! der.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Dedi ki: «Andolsun Allah’a, neredeyse beni de ( şu bulunduğun yere) düşürecektin.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Dedi: "Vallahi, az kalsın sen beni de buralara düşürecektin."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  He said: "By Allah! thou wast little short of bringing me to perdition!