فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ
Fattalea fe raahü fı sevail cehıym
Kelime
Anlamı
Kökü
فَاطَّلَعَ
baktı
فَرَاهُ
onu gördü
فِي
سَوَاءِ
ortasında
الْجَحِيمِ
cehennemin

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Derken kendisi bakıp görür ki o, cehennemin ta ortasında.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bunun üzerine dönüp bakar ve o arkadaşını yanan ateşin ortasında görür.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşte şimdi onu yaşadılar; üstelik onu cehennemin tam ortasında gördü.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bakar ve onu cehennemin ortasında görür.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Derken, bakıverdi, onu ’çılgınca yanan ateşin’ tam ortasında gördü.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Derken (bizzat kendisi) bakmış, onu tâ cehennemin ortasında görmüştür.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Etrafına bakınıp, birden onu cehennemin ortasında görecek.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bir bakar onu cehennemin ortasinda gorur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (54-55) Bir diğeri, «onun ne durumda olduğunu bilir misiniz» Derken bakar da onu Cehennem’in ortasında görür.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (54-55) Yanındakilere: “Siz onu bilir misiniz?” diye sorar. Bakar ve onu cehennemin ortasında görür.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (54-55) (O zât, dünyâda geçmiş olan hâdiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teâlâ orada bulunanlara:) Siz işin gerçeğine vâkıf mısınız? dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Baktığında, onu cehennemin ortasında bulur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bir bakar, onu cehennemin ortasında görür.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Derken, bakıverdi, onu ’çılgınca yanan ateşin’ tam ortasında gördü.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  (İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Derken o (bizzat) bakıb bunu o çılgın ateşin ta ortasında gördü.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Derken baktı da onu Cehennemin ortasında gördü.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bir bakar ve onu cehennemin ortasında görmüştür.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  (Arkadaşını anlatan) onu ( yeniden dirilmeyi inkâr edeni) cehennemin en kötü yerinde görünce gerçeği kavradı.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O zaman (onun haline) muttali oldu. Ve böylece onu ateşin ortasında gördü.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bunun üzerine dönüp bakar ve o (arkadaşı)nı yanan ateşin ortasında görür;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bunun üzerine bakar ve onu dehşet verici bir ateşin göbeğinde görür.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Derken kendisi bakar, onu (O arkadaşını) cehennemin ortasında görür.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Baktı ve onu cehennemin ortasında gördü.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Derken baktı ve onu cehennemin tam ortasında gördü.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bir bakar, onu cehennemin ortasında görür.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (54-57) "Şimdi ister misiniz onu size göstereyim?" Onlar da arzu edince, derhal bir tarama yapıp onu cehennemin tam ortasında bulur. "Vallahi, nerdeyse beni de düştüğün o helâke sürükleyecektin! Rabbimin hidâyet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip o azaba atılanlardan olacaktım!"

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Baktı onu cehennemin ortasında gördü.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bir de bakar ki onun ateşin ortasında olduğunu görür.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Derken, bakıverdi, onu ’çılgınca yanan ateşin’ tam ortasında gördü.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Araştırdı, nihayet onu cehennemin ta ortasında gördü.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  He looked down and saw him in the midst of the Fire.