إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
İnna kezalike neczil muhsinın
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّا
şüphesiz biz
كَذَٰلِكَ
işte böyle
نَجْزِي
mükafatlandırırız
الْمُحْسِنِينَ
güzel davrananları

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Şüphe yok ki biz, böyle mükâfatlandırırız iyilik edenleri.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İşte biz, iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İşte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Doğrusu biz muhsinleri (müşahedelerinde Hak’tan gayrı bulunmayanları) böylece cezalandırırız!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İşte biz iyilik edenleri böyle mükâfatlandırırız.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Gerçekten Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  İşte biz, güzel söz söyleyib güzel iş yapanları böyle mükafatlandırırız.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İşte biz, iyi iş yapanları böyle ödüllendiririz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Iste Biz iyi davrananlari boyle mukafatlandiririz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Şüphesiz ki biz, iyiliği, yararlı işleri huy edinenleri böyle mükâfatlandırırız.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (80-81) İşte biz güzel davrananları böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mü`min kullarımızdandı.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  İşte biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  İşte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İşte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Gerçekten biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İşte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Şübhesiz biz iyi hareket edenleri böyle mükâfatlandırırız.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (80-81) Muhakkak ki biz, iyilik edenleri böyle mükâfâtlandırırız. Çünki o, bizim mü`minkullarımızdandır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Biz, ihsan edenleri; işte böyle mükafatlandırırız.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Güzel davrananları biz böyle mükafaatlandırırız.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki Biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Gerçekten biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  İşte Biz güzel işler yapanları böyle ödüllendiririz;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Elbet Biz, iyi olup güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (79-80) Selâm Nûh’a, bütün âlemler içinde. İşte şüphe yok, Biz muhsin olanları böylece mükâfaata nâil kılarız.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İşte biz muhsinleri böyle mükâfatlandırırız.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Biz, iyi davrananları, işte böyle ödüllendiririz!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İşte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İşte biz güzel davrananları böyle mükâfâtlandırırız.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Gerçekten biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İşte böyle ödüllendiririz biz, güzel davrananları.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Thus indeed do we reward those who do right.