قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ
Kalu inneküm küntüm te’tunena anil yemın
Kelime
Anlamı
Kökü
قَالُوا
dediler ki
إِنَّكُمْ
şüphesiz siz
كُنْتُمْ
تَأْتُونَنَا
bize gelirdiniz
عَنِ
-dan
الْيَمِينِ
sağ-

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Gerçekten de derler, siz sağımızdan çıkagelir, iyilik ediyor görünürdünüz bize.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Bakın" diyecek. "Siz bize ayartma niyetiyle, sağdan yaklaşır, bizi şaşırtırdınız."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Muhakkak ki siz bize sağdan (sanki hakikati bildirirmiş gibi) gelirdiniz?"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Doğrusu siz bize sağdan geliyordunuz.’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Gerçekten sizler bize sağdan (sağ duyudan ve haktan) yana gelip yanaşıyordunuz." derler.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Yardakçılar, öncülerine şöyle) diyecekler: "- Siz, bize sağdan (en sağlam taraftan) gelirdiniz."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Siz, bize sağdan geliyordunuz” diyecekler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ileri gelenlerine: «Dogrusu siz bize sureti hakdan gorunurdunuz» derler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Siz bize sağ taraftan (dinî açıdan) geliyordunuz, derler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (27-28) (Onlarda) birbirlerine dönüp sitem etmeye kalkışırlar. (Kötülükte kendilerine uyanlar, uydukları kimselere:) “Siz bize sağdan (en sağlam taraftan) gelirdiniz (bize haktan yana görünürdünüz).”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şöyle derler: "Siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yana görünürdünüz."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Siz bize sağ yanımızdan yaklaşıyordunuz" derler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Onlar: «Siz bize (uğurlu görünerek) sağdan gelir dururdunuz» derler.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  «Doğrusu siz bize sağdan gelirdiniz» derler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Gerçekten sizler bize sağdan (sağduyudan ve haktan) yana gelip yanaşıyordunuz" derler.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Siz bize sağdan gelirdiniz derler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Hakıykat siz, derler, biz sağdan (suret-i hakdan) gelirdiniz».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Tâbi` olanlar, elebaşlarına:) `Doğrusu siz, bize sağdan gelirdiniz (hayrımıza çalışır görünürdünüz)!` derler.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ve derler ki: Doğrusu siz, bize sağdan gelirdiniz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Siz, bizi en güçlü tarafımızdan yakaladınız" derler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  "Gerçekten siz bize, sağ taraftan (Allah taraftarıymış gibi) geliyordunuz." dediler (derler).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Doğrusu siz, bize sağdan (nasihat edercesine) gelirdiniz" derler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Onların) bir kısmı: "Bakın" diyecek, "Siz bize (ayartma niyetiyle) sağdan yaklaşırdınız!"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (Bir kısmı) şöyle diyecek: "Siz bize hep suret-i haktan görünerek yanaşırdınız."

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (Tâbi olanlar) Derler ki: «Şüphe yok, siz bize sağdan gelir olmuştunuz.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Siz bize sağdan gelir, sureti haktan görünürdünüz!" derler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Derler ki: "Gerçekten bize ‘iyilik yapıyoruz’ diye gelenler sizdiniz."

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  «Doğrusu siz bize sağdan gelirdiniz» derler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Tâbi olanlar önderlerine: "Siz, derler, bize (en çok önem verdiğimiz taraftan), sağ cihetten gelir, ısrarla size tâbi olmamızı isterdiniz?"

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Uyanlar, uydukları adamlara) Dediler ki: "Siz bize sağdan gelir (güvendiğimiz yandan bize sokulup vesvese verir)diniz."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  - Siz bize sağdan geliyordununuz, derler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Gerçekten sizler bize sağdan (sağduyudan ve haktan) yana gelip yanaşıyordunuz» derler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Dediler: "Siz bize sağ taraftan geliyordunuz."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  They will say: "It was ye who used to come to us from the right hand (of power and authority)!"