فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
Felemma eslema ve tellehu lil cebın
Kelime
Anlamı
Kökü
فَلَمَّا
ne zaman ki
أَسْلَمَا
ikisi (Allah’ın emrine) teslim oludu
وَتَلَّهُ
ve (çocuğu) yıktı
لِلْجَبِينِ
alnı üzerine

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İkisi de teslîm olunca onun alnını yere koymuştu.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Böylece her ikisi de, Allah’ın emrine teslim olup, İbrahim O’nu yüzüstü yatırınca,

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca:

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İkisi de (hükme) teslim olup Onu (İsmail’i) yüzüstü yatırdığında...

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Böylece ikisi de (Allah’ın emrine) teslim olunca ve onu şakağı üzerine yatırınca,

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Sonunda ikisi de (Allah’ın emrine ve takdirine) teslim olup (babası, İsmail’i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Vakta ki, bu suretle ikisi de, (baba-oğul Allah’ın emrine) teslim oldular. İbrahim, çocuğu yanı üzerine yıktı.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Her ikisi de Allah`ın emrine teslim olunca, babası onu yan üstü yatırdı.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (103-10) 5 Boylece ikisi de Allah’ a teslimiyet gosterip, babasi oglunu alni uzerine yatirinca Biz: «Ey Ibrahim! Ruyayi gercek yaptin; iste biz iyi davrananlari boylece mukafatlandiririz» diye seslendik.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bunun üzerine her ikisi de (hakkın buyruğuna) teslimiyet gösterdiler ve O, oğlunu alnı üzeri yere yatırdı.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (103-105) Böylece ikisi de teslim olup (babası, İsmail`i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı. Biz de ona: “Ey İbrahim! Rüyanın hükmünü yerine getirdin (imtihanı kazandın)” dedik. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (103-104) Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: "Ey İbrahim!"

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (103-106) Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır, diye seslendik.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Böylece ikisi de teslim oldu ve onu alnı üzerine yıktı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ne zaman ki ikisi de bu şekilde Allah’a teslim oldular, İbrahim oğlunu şakağı üzerine yatırdı.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İkisi de Allah’a teslimiyet gösterip babası, oğlunu alnı üzerine yere yatırınca.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Sonunda ikisi de (Tanrı’nın emrine ve takdirine) teslim olup (babası, İsmail’i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Böylece ikisi de teslim olup onu alnı üzerine yatırdı.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Vaktâkî bu suretle ikisi de (Allahın emrine) râm oldular, (İbrâhîm) onu alnı üzere yıkdı.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (103-106) Böylece (ikisi de) teslîm olup (İbrâhîm) onu alnının bir tarafı (yere gelecek şekilde, yanı) üzerine yere yatırınca, artık ona: `Ey İbrâhîm! Hakikaten rüyâya sadâkat gösterdin! İşte biz iyilik edenleri böyle mükâfâtlandırırız. Şübhesiz ki bu, gerçekten apaçık bir imtihandır!` diye seslendik.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İkisi de teslim olunca, babası; oğlunu alnı üzere yatırdı.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İkisi de (rüyanın yorumuna) teslim olup, oğlunu yanı üstüne yatırınca.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Böylece ikisi de (Allah’a) teslim olunca, (İbrâhîm A.S) onu alnı üzerine yatırdı.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Sonunda ikisi de (Allah’a) teslim olup (babası, İsmail’i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Fakat ikisi Allah’ın emri (olarak gördükleri)ne kendilerini teslim edince ve (İbrahim) onu yüzüstü yatırınca,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Sonunda o ikisi Allah`a teslimiyetlerinin bir gereği olarak (vardıkları sonuca) uydular ve (babası) onu yüzüstü yatırınca,

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Vaktâ ki, ikisi de inkiyâd ettiler ve O’nu alnının bir yanı üzerine yatırdı.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Her ikisi de Allah’ın emrine ram oldular. Babası oğlunu alnı üzerine yatırdı.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Böylece ikisi de teslim olup, onu (Peygamber olmayanlar rüya ile hareket edemez), yanı üzere getirdi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İkisi de Allah’a teslimiyet gösterip babası, oğlunu alnı üzerine yere yatırınca.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (103-105) Her ikisi de Allah’ın emrine teslim olup, İbrâhim oğlunu şakağı üzere yere yatırıp, Biz de ona: "İbrâhim! Rüyanın gereğini yerine getirdin (onu kurban etmekten seni muaf tuttuk)" deyince (onları büyük bir sevinç kapladı). Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İkisi de böylece (Allâh’ın emrine) teslim olup (İbrâhim, kurban etmek için) çocuğu alnı üzerine yıkınca,

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Her ikisi de teslimiyet gösterip, İbrahim oğlunu alnı üzerine yatırdığı zaman...

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Sonunda ikisi de (Allah’ın emrine ve takdirine) teslim olup (babası, İsmail’i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı;

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Böylece ikisi de teslim olup İbrahim onu şakağı üzerine yatırınca,

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  So when they had both submitted their wills (to Allah), and he had laid him prostrate on his forehead (for sacrifice),