1. Bu kitabın indirilmesi; üstün/çok güçlü, hâkim olan/doğru karar veren Allah tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şüphesiz biz sana, gerçekleri haber veren kitabı indirdik. Öyleyse (başkalarına değil, yalnız) Allah’a kul ol, dini yalnız Allah’tan (Kur’an’dan) öğren! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Iyi bilin ki, hâlis/yegâne din yalnız Allah’ındır. O’ndan başkasını evliya/dostlar edinenler: "Onlar bizi Allah’a daha yaklaştırıcı olsunlar diye, onlara kulluk ediyoruz/etraflarında toplanıyoruz" (derler). Elbette ki Allah; aralarında ihtilâfa düştükleri konuyla ilgili kararını/hükmünü verecektir. Şüphesiz Allah; yalancı, kâfir (gerçekleri bilerek gizleyen) kişiyi doğru yola iletmez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şayet Allah; bir çocuk edinmek/sahibi olmak isteseydi, yaratmakta olduklarından dilediğini seçerdi. O, böyle bir şeyden uzaktır/yücedir. O, tek olan, kahredici Allah’tır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökleri ve yeryüzünü hak ile/herşeye haklar vererek yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine sarıyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneş’i ve Ay’ı buyruğu altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar (dönerek) akıp gider! İyi bilin ki O; üstün olandır, çok çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sizi, bir tek nefisten/hücreden/döllenmiş yumurtadan yarattı, sonra da ondan (hücreden) eşini var etti/belirledi. Ve sizin için hayvanlardan da sekiz çift oluşturdu. Sizi annelerinizin karınlarında; bir yaratıştan bir yaratışa geçirerek, üç katlı karanlık içinde (evreden evreye geçirerek) yaratıyor! Sizin Rabbiniz Allah işte budur! Mülk O’nundur. O’ndan başka İlâh yoktur. Nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer nankörlük ederseniz; şüphesiz Allah size muhtaç değil zengindir! O, kulları için inkâra/küfre razı olmaz! Eğer şükrederseniz, sizin için onu kabul eder. Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez! Sonra, dönüşünüz Rabbinizin huzurunadır. O size, yapmış olduklarınızı haber verecektir. Çünkü O, gönüllerin saklamakta olduklarını çok iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Işte (böyle): İnsana bir darlık dokunduğu zaman; Rabbine içtenlikle yönelerek O’na yalvarır. Sonra, ona katından bir nimet verdiğinde; daha önce O’na yalvarmış olduğunu unutur! Ve Allah’a, O’nun yolundan sapmak/saptırmak için ortaklar koşar. De ki: "İnkârınla biraz daha zevklenerek yararlan! Şüphesiz sen ateş halkındansın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hiç bu (inkârcı/nankör) kimse; gece saatlerinde secde ederek, ayakta durarak ibadet eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir? De ki: ‘Hiç bilen(iman eden)lerle bilmeyen(iman etmeyen)ler bir olur mu?’ Doğrusu ancak, aklını doğru kullananlar anlar/düşünüp öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. De ki; "(Allah şöyle buyurur): Ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkup sakının. Bu dünyada iyi davranan kimselere iyilik vardır. Allah’ın arzı/yeri/toprağı geniştir! Ancak sabredenlere, ücretleri hesapsız olarak ödenecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: "Şüphesiz bana; dini O’na özgü kılarak, Allah’a ibadet etmem emredildi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve bana; (aklederek, anlayarak, içtenlikle) Allah’a itaat edenlerin/teslim olanların ilki olmam emredildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. De ki: "Eğer Rabbime isyan edersem; doğrusu büyük bir günün azabından korkarım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. De ki: "Ben hiçbir baskı altında olmaksızın Allah’a ibadet ediyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Siz de O’nun yanında dilediğiniz şeye ibadet ediyorsunuz!" De ki: "Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kendilerini ve ailelerini kıyamet günü hüsrana uğratan kimselerdir. Dikkat edin, işte bu apaçık hüsrandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların üstlerinden kendileri için ateşten gölgeler ve altlarından da öyle gölgeler vardır! İşte Allah kullarını bununla sakındırıyor. "Ey kullarım! Öyleyse, Benden korkup sakının!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Tağut’a (insanları kendine kul edinene), kulluk etmekten kaçınan ve Allah’a yönelenlere müjde var! Müjdele kullarımı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar sözü dinlerler, onun en güzeline uyarlar! İşte onlar, Allah’ın önerdiği yolda giden kimselerdir. Temiz akıl sahipleri, işte onlardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üzerine azap sözü hak olmuş kimseyi, ateşte iken sen mi kurtaracaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Fakat, rablerinden korkanlara gelince; onlar için üst üste yapılmış, altlarından nehirler akan yüksek konaklar vardır. Bu Allah’ın sözü! Allah sözünden caymaz!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Görmedin mi/gözünde canlandırmadın mı? Allah gökyüzünden bir su indirdi, onu yerin içindeki menbalara/kaynaklara geçirdi. Sonra onunla, rengarenk/renkleri çeşitli ekinler çıkarıyor. Sonra ekin kurur, sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra onu kuru çöp yapar. Şüphesiz bunda temiz akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah’ın göğsünü İslâm’a açtığı kimse (Peygamber), Rabbinden bir ışık/yol gösterici (Kur’an) üzere olmaz mı? Allah’ın zikrine (Kur’an’a) karşı önyargılı olanlara, yazıklar olsun! Apaçık bir sapıklık içinde olanlar, işte onlardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah kitabını/kur’an’ını en güzel kelamla/sözün en güzeliyle, ikişerli (olumlusu olumsuzuyla) örnekler vererek indirdi. Rablerinden korkan kişiler (onu ve anlamını okuyorlarken onun etkisinde kalırlar), ondan derileri ürperir! Sonra derileri ve kalpleri Allah’ın zikri (Kur’an) ile huzur bulur. İşte bu, Allah’ın yol göstermesidir! Onunla, dileyen (doğru yola gelmek isteyen) kimseyi doğru yola iletir. Allah; sapıklığı seçip (o yönde) birşeyler yapanı da, sapkınlığında bırakır. Artık onun doğru yolu gösteren bir kılavuzu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kim yüzünü kıyamet günü azabın en kötüsünden koruyabilir? Zalimlere: "Kazanmış olduğunuzu tadın!" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Fakat azap onlara farkına varmadıkları bir yönden geldi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah onlara, dünya hayatı içinde rezilliği tattırdı. Elbette ahiretin azabı daha büyüktür. Şayet bilmiş olsalardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Işte biz, ant olsun ki, insanlar için; bu Kur’an’ın içinde her türlü misali verdik. Düşünüp ibret alsınlar, diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Arapça (anladıkları dilde) bir Kur’an olarak. Eğrisi büğrüsü olmayan çelişkisiz (bir Kur’an!) Umulur ki, korunup sakınırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allah; birbiriyle çekişip duran ortakları olan bir adam ile, yalnız bir kişiye bağlı bir adamı örnek verdi. Örnek olarak, o ikisi hiç bir olur mu? Övgü yalnız Allah içindir. Fakat onların birçoğu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz, sen öleceksin. Şüphesiz, onlar da ölüp gidecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra sizler, kıyamet günü mutlaka Rabbinizin huzurunda duruşmaya çıkacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah hakkinda yalan uyduran ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim/hain kim olabilir? Cehennemde kâfirler için yer mi yok? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğruyu getirene ve onu doğrulayana gelince; işte onlar, korunup sakınanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlara, rablerinin katında diledikleri herşey vardır. İyi davrananların mükâfatı, işte budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah onların önceden yaptıklarının en kötüsünü örtsün ve onları yapmış olduklarının en güzeli ile ödüllendirsin... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah kuluna kâfi/yeterli değil mi? Seni, O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar! Allah kimi (yanlış hayat tarzını seçenleri) sapıklığında bırakırsa, artık onun için doğru yola getiren yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah; kimi (Rasûlleri ve düzelmek isteyenleri de) doğru yola iletirse, artık onun için saptıran olamaz. Allah; üstün olan, intikam alan değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Eğer onlara: "Gökleri ve yeryüzünü kim yarattı?" diye sorsan, elbette; "Allah!" diyeceklerdir. De ki: "Peki öyleyse, Allah’tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? (Bana haber verin!) Allah bana bir zarar vermek istese, onlar O’nun vereceği zararı kaldırıp uzaklaştırabilirler mi? Ya da bana bir rahmet/iyilik vermek istese, onlar O’nun rahmetini/vereceği iyiliği durdurabilirler mi?" De ki: "Allah bana yeter! Güvenenler, yalnız O’na dayanıp güvenirler!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. De ki: "Ey halkım! Durumunuza göre yapacağınızı yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum. Yakında bileceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Rezil edici azap kime geliyor? Bitmeyen azap kimin üzerine iniyor?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz biz kitabı sana, insanlar için hak ile/gerçekleri bildiren olarak indirdik. Artık, kim doğru yolu seçerse, kendi lehinedir! Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapmış olur! Sen onların üzerinde bir vekil/onlardan sorumlu değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah; ölmekte olan(insanlar)ın canlarını alır, ölmeyenlerin de uykularında (ruhlarını yanına/katına alır). Sonra (uyuyorken), ölümüne hükmettiğini(n ruhunu) yanında tutar ve diğerlerini (uykuda öldürmediklerini) yaşama sürelerince (ruhlarını bedenlerine tekrar) salıverir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa Allah’tan başka birtakım aracılar/şefaatçiler mi edindiler? De ki: "Onlar hiçbir şeye sahip olamayan ve aklını kullanamayan varlıklar olsalar da mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. De ki: "Bütün şefaat (aracılara ihtiyacı olmayan) Allah’ındır. Göklerin ve yeryüzünün egemenliği/mülkü/krallığı O’nundur. Sonra O’nun katına döndürülürsünüz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allah tek olarak/tek başına anıldığı zaman; ahirete inanmayan kimselerin kalpleri nefretle kasılır! Ama, O’nun dışındakiler anıldığı zaman, onlar hemen sevinirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. De ki: "Ey gökleri ve yeryüzünü yaratan, görülmeyeni/gaybı ve görülebileni/şehadeti bilen Allah’ım! Sensin Sen, kullarının arasında; ihtilâf ederek ayrılığa düştükleri şeyler hakkında doğru hüküm/karar verecek olan!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Eğer, yeryüzünde bulunanların tümü, zulmedenlere/yanlış yapanlara/hainlere ait olsaydı ve beraberinde bir o kadarı da onlara ait olsaydı mutlaka onu, kıyamet gününün kötü azabından (kurtulmak için), fidye olarak verirlerdi. Çünkü Allah tarafından, hiç hesap edemedikleri şeyler karşılarına çıkarılmıştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Kazanmış oldukları şeylerin karşılığı, onlara görünmüştür. Ve alay ediyor oldukları şey onları kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Işte (böyle): İnsana bir darlık/zarar dokunduğu zaman Bize yalvarır. Sonra, ona Bizden bir nimet/iyilik verdiğimiz zaman; "Elbette bu bana sadece bilgim sayesinde verildi" der. Hayır, öyle değil! Bu bir açığa çıkar(ıl)madır! Fakat onların birçoğu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlardan öncekiler de bunu demişlerdi. Ama onlara, kazanmış oldukları şeyler hiçbir fayda sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonunda, kazandıkları şeylerin karşılıkları onlara isabet etti. Onlardan da zulmedenlere/hainlere, kazandıkları şeylerin karşılığı/kötülükleri isabet edecektir. Buna engel olucu değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bilmediler mi ki? Allah rızkın yaratılmasını, dilediği kimseler için genişletip yayar ve (dilediği kimseler için) kısıp daraltır da!.. Şüphesiz bunda, inanan bir toplum için ayetler/ibretler/dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. De ki: "(Allah şöyle buyurur): Ey kendi zararlarına sınırı/haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, bağışlayandır, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Rabbinize yönelip dönün ve O’na teslim olun! Size azap gelmeden önce! Sonra size yardım edilmez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur’an’a) uyun! Size azap ansızın ve hiç farkına varamayacağınız bir sırada gelmeden önce! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bir nefsin şöyle demesinden çekinin: "Allah’a karşı aşırı gitmem yüzünden vah başıma gelenlere! Gerçekten ben, alay edenlerden idim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Veya şöyle demesinden: "Eğer Allah bana hidayet etseydi, elbette, ben de korunup sakınanlardan olurdum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ya da azabı gördüğü an şöyle demesinden: "Benim için tekrar dönmek olsaydı, ben de güzel işler yapanlardan olsaydım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Hayır öyle değil! Ayetlerim/delillerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkârcılardan oldun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kiyamet günü, Allah’a yalan isnat edenleri/uyduranları görürsün; onların yüzleri simsiyah kesilmiş haldedir! Cehennemde büyüklenenler için yer mi yok? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allah başarılarıyla korunup sakınanları kurtarır. Onlara bir fenalık/kötülük dokunmaz ve onlar (o gün) üzülmezler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah herşeyin/varlığın yaratıcısıdır. O, herşey/varlık üzerine vekildir/hak/tasarruf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Göklerin ve yeryüzünün anahtarları/yönetimi O’ndadır. Allah’ın ayetlerini inkâr edenler, işte onlar; hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. De ki: "Bana, Allah’tan başkasına, kulluk (kayıtsız şartsız itaat) etmemi mi emrediyorsunuz, ey cahil/bilgisiz/tutarsız kimseler!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Kuşkusuz sana ve senden öncekilere de şu vahyedilmiştir: "Eğer şirke saparsan yaptıkların kesinlikle boşa çıkar! Ve mutlaka zarara uğrayanlardan olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hayır, yalnızca Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Allah’ı, gereğince takdir edemediler/tanıyamadılar. Kıyamet günü; yeryüzü tamamen O’nun tasarrufundadır/emri altındadır. Ve gökler de O’nun emri altındadır/kudreti ile dürülmüştür. O, yaratıklara benzemez, egemenliği sınırsızdır! O, onların ortak koştuklarından yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sûr’a üflenir, göklerde veyeryüzünde kim varsa hepsi düşüp bayılır. Allah’ın dilediği kimseler hariç! Sonra ona bir daha üflenmiştir; bir de ne göresin hepsi birden ayağa kalkmış bakıyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yeryüzü rabbinin ışığı ile parıldamış, (tüm yapılanların kayıtlı olduğu) kitap ortaya konmuş; peygamberler ve şahitler getirilmiş, aralarında adaletle hüküm verilmiştir. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Herkese, yaptığının tam karşılığı verilmiştir. O, onların ne yaptıklarını daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Inkâr edenler bölük bölük cehenneme sürülürler! Nihayet oraya geldikleri zaman cehennemin kapıları açılır ve cehennemin bekçileri onlara derler ki: "Size içinizden elçiler gelmedi mi? Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşmanız hususunda sizi uyaran!" "Evet!" derler. "Lakin kâfirler (gerçekleri bildikleri halde gizleyenler), azabı hak ettiler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Denilir ki: "Cehennemin kapılarından girin. Orada (hiç ölmeden) sonsuz kalıcılar olarak!.. Kibirlenenlerin barınağı ne de kötüymüş!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Rablerinden korkup sakınanlar da, zümreler halinde/bölük bölük cennete sevkedilirler! Sonunda oraya geldikleri zaman ve kapılar açıldığında cennetin bekçileri onlara: "Size selâm olsun! Tertemizsiniz! Haydi (hiç ölmeden) sonsuz kalıcılar olarak oraya girin!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ve şöyle derler: "Bize sözünü yerine getiren ve dilediğimiz yerinde konaklayacağımız, bu cennet yurduna bizi mirasçı kılan Allah’a övgüler olsun! Çalışıp üretenlerin karşılığı/ücreti ne de güzelmiş!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Ve arş’ın çevresinde dönen melekleri görürsün; Rablerini övgü ile tesbih ederler. Aralarında adaletle hüküm verilmiştir. Ve şöyle denilmiştir: "En güzel övgüler, Evrenin/Alemlerin Sahibi olan Allah’a yapılır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster