1. H. M. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu kitabın indirilmesi, Üstün ve Her şeyi Bilen ALLAH katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Günahları Bağışlayan, Tövbeyi Kabul Eden, Cezası Şiddetli, Sonsuz Güç Sahibi… O’ndan başka tanrı yoktur. Dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnkarcılardan başkası ALLAH’ın ayetleri ve mucizelerine karşı tartışmaz. Onların görünür başarıları seni aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlardan önce Nuh’un halkı da yalanlamıştı ve onlardan sonra birçok parti de… Her topluluk elçilerini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Gerçeği gidermek için boş ve yanlış şeylerle tartıştılar. Sonunda onları yakaladım; cezalandırmam nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Efendinin, "Onlar cehennemin halkıdır" diye inkârcılar hakkında verdiği sözü böylece gerçekleşir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yönetim merkezine hizmet edenler ve etrafındakiler Rab’lerini överek yüceltirler ve O’nu onaylarlar. Gerçeği onaylayanlar için bağışlanma dilerler: "Efendimiz, rahmetin ve bilgin her şeyi içine almıştır. Tövbe edenler ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları ateşin azabından koru." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Efendimiz onları, erdemli atalarını, eşlerini ve çocuklarını söz verdiğin Adn bahçelerine sok. Kuşkusuz sen Üstünsün, Bilgesin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Onları kötülüklerden koru. O gün kimi kötülüklerden korursan onlara rahmet etmişsindir. Büyük zafer budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkar etmiş olanlara, "ALLAH’ın hoşnutsuzluğu, sizin kendi kendinize olan hoşnutsuzluğunuzdan daha büyüktür. Gerçeği onaylamaya çağrıldığınızda inkâr ederdiniz" diye seslenilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Diyecekler ki, "Efendimiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Şimdi günahlarımızı itiraf ettik. Buradan bir çıkış yolu var mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Çünkü, YALNIZ ALLAH çağrıldığı zaman inkâr ederdiniz. Ancak kendisine ortak koşulduğunda onaylardınız. Hüküm, Üstün ve Büyük olan ALLAH’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O ki size ayetlerini (kanıtlarını ve işaretlerini) göstermekte ve sizin için gökten bir rızık indirmektedir. Tümüyle yönelip teslim olandan başkası ibret almaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnkarcılar hoşlanmasa da dini sadece ALLAH’a ait kılarak O’na hizmet edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dereceleri Yükselten, Yönetim Sahibi. Buluşma gününe karşı uyarsın diye kullarından dilediğine, emirlerini içeren vahyini indirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün onlar tümüyle açığa çıkarılacaklardır. Hiçbir şey onları ALLAH’tan gizleyemez. O gün yönetim kime aittir? Tek ve En Üstün olan ALLAH’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O gün her kişiye yaptığının karşılığı ödenir. O gün haksızlık yoktur. ALLAH hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onları yaklaşan gün hakkında uyar, o zaman yürekler gırtlaklara dayanmıştır, yutkunurlar. Zalimler için ne bir dost ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gözlerin saklamaya çalıştığını ve göğüslerin gizlediğini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ALLAH adaletle yargı verir. O’ndan başka çağırdıkları ise hiçbir şeye yargı veremezler. ALLAH İşitendir, Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendilerinden öncekilerin sonucunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Onlardan daha fazla güce sahiptiler, yeryüzünde daha çok üreticiydiler. Ancak ALLAH onları günahlarıyla yakaladı. ALLAH’a karşı onları koruyabilecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Çünkü, elçiler onlara apaçık delillerle gittiklerinde inkâr ediyorlardı. Sonunda ALLAH onları yakaladı. O Güçlüdür, Cezalandırması Şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Musa’yı ayetlerimiz ve apaçık bir yetki ile gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Firavuna, Haman’a ve Karun’a… "Bu sihirbazın ve yalancının biridir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara bizden bir gerçeği götürünce, "Onunla birlikte gerçeği onaylayanların oğullarını öldürün, kadınlarını ise utandırın" dediler. İnkarcıların planı hep sapıkçadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Firavun dedi, "Beni bırakın Musa’yı öldüreyim de o da Efendisine yalvarsın. Sizin dininizi değiştireceğinden veya yeryüzünde kötülük çıkaracağından endişeleniyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Musa dedi, "Ben, hesap gününü onaylamayan her azgından Efendime ve sizin Efendinize sığındım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Gerçeği onayladığı halde Firavunun tarafından onaylamasını gizleyen bir adam dedi ki, "Siz ‘benim Efendim ALLAH’tır’ diyen bir adamı mı öldüreceksiniz? Halbuki size Efendinizden apaçık deliller getirmiş bulunuyor. Yalancı ise, bu onun problemidir; yok doğru sözlü ise onun size anlattıkları gerçekleşir. Kuşkusuz ALLAH sınırı aşan yalancıları sevmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ey halkım, yönetim bugün sizindir ve ülkede siz egemensiniz. Ancak ALLAH’ın hışmı bize gelirse kim ona karşı bize yardım edebilir?" Firavun da, "Size kendi görüşümü öğütlüyorum; size doğru yolu gösteriyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Gerçeği onaylayan adam dedi ki, "Ey halkım daha önceki partilerin günü gibi bir sonuca uğramanızdan korkuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Nuh, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Elbette ALLAH kullara haksızlık etmek dilemez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Halkım, sizin için Toplanma Gününden korkuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "O gün arkanızı dönüp kaçacaksınız; ancak sizi ALLAH’tan koruyacak yoktur. ALLAH’ın saptırdığına yol gösteren bulunmaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Daha önce Yusuf da size apaçık delillerle gelmişti; fakat size getirdiği mesajı sürekli olarak kuşku ile karşılamıştınız. Nihayet o ölünce, "ALLAH ondan sonra elçi göndermeyecektir (O son elçidir)" demiştiniz. ALLAH, kuşkuda sınırı aşanı böylece saptırır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. ALLAH’ın ayet ve mucizelerine karşı, hiçbir delile sahip olmadan tartışanlar, hem ALLAH katında ve hem de gerçeği onaylayanlar katında büyük bir öfkeye muhataptır. ALLAH her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Firavun dedi ki, "Haman, benim için bir kule dik de yollara erişeyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Göklerin yollarına… Böylece Musa’nın tanrısına bir bakayım. Onun bir yalancı olduğunu onaylıyorum." Firavunun kötü tavrı kendisine böyle süslenmişti ve böylece yoldan çıkarıldı. Firavunun planı elbette boşa çıkacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Gerçeği onaylayan adam dedi ki, "Ey halkım, beni izleyin ki size doğru yolu göstereyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Ey halkım, bu dünya hayatı geçici bir geçinmedir. Ahiret yurdu ise ebedi bir duraktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kim kötülük işlerse kendisine ancak onun kadar bir ceza verilir. Erkek veya kadın kim gerçeği onaylamış olarak erdemli işler yaparsa onlar bahçeye girerler ve orada hesapsız olarak nimetlenirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Ey halkım, neden ben sizi kurtuluşa çağırırken siz beni ateşe çağırıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Siz beni ALLAH’a karşı nankör olmaya ve hakkında bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi O Üstün ve Bağışlayıcı olana çağırıyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Kuşku yok ki, beni kendisine çağırdığınız şeyin ne dünyada ne de ahirette bir dayanağı yoktur. Dönüşümüz ALLAH’adır. Sınırı aşanlar, cehennemi boylayacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Size bu söylediklerimi ileride hatırlayacaksınız. Ben işimi ALLAH’a bırakıyorum. ALLAH kullarını Görendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. ALLAH onu, onların planladıkları kötülüklerden korudu. Firavunun taraftarlarını azabın en kötüsü kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlara gündüz ve akşam ateş sunulacaklar. Dünyanın son gününde: "Firavunun taraftarlarını azabın en çetinine sokun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ateşte tartışırlarken, güçsüzler, büyüklük taslamış olanlara, "Biz sizin izleyicileriniz idik, öyleyse bu ateşin bir parçasını olsun bizden savabilir misiniz?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Büyüklük taslamış olanlar, "Hepimiz onun içindeyiz. ALLAH kulları arasında artık hüküm vermiştir" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ateştekiler, cehennemin gardiyanlarına, "Efendinize yalvarın da bizden azabı hiç değilse bir gün hafifletsin" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar da derler ki, "Elçileriniz size apaçık delillerle gelmemiş miydi?" "Evet" derler. Bunun üzerine onlar, "Öyleyse kendiniz yalvarın. Ne var ki inkârcıların yalvarması sonuç vermez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Biz elçilerimize ve gerçeği onaylayanlara bu dünya hayatında ve tanıkların duruşmalarda bulunacakları günde yardım ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O gün zalimlere özürleri bir yarar sağlamaz. Onlar laneti ve en kötü sonu hakederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Biz Musa’ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarını kitaba varis kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Anlayış sahiplerine bir yol gösterici ve bir uyarı olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öyleyse sabret. Çünkü ALLAH’ın sözü gerçektir. Günahların için de bağışlanma iste ve Efendini akşam sabah överek yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Hiçbir delile sahip olmadan ALLAH’ın ayet ve mucizelerine karşı tartışanların göğüslerinde, erişemeyecekleri bir büyüklenme vardır. Öyleyse ALLAH’a sığın. O İşitendir, Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışından daha büyük bir şeydir. Ne var ki halkın çoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Kör ile gören bir olmaz. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlarla kötülük işleyenler de bir olmaz. Ne kadar az düşünürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O an elbette gelecektir, bunda kuşku olmasın. Ne var ki insanların çoğu gerçeği onaylamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Efendiniz der ki, "Bana yalvarın size cevap vereyim." Büyüklük taslayarak bana hizmet etmekten kaçınanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. ALLAH, geceyi dinlenmeniz için yaratan ve gündüzü de aydınlık yapandır. ALLAH halka karşı büyük lütuf sahibidir, fakat halkın çoğu şükretmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte Efendiniz ALLAH, her şeyin Yaratıcısıdır; O’ndan başka tanrı yoktur. Nasıl da çevriliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. ALLAH’ın ayet ve mucizelerini reddedenler işte böyle saptırılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. ALLAH yeryüzünü sizin için bir yerleşim ve göğü de bir yapı kılandır. Sizi biçimlendirip biçiminizi güzel yapan ve sizi besinli gıdalarla besleyendir. Efendiniz olan ALLAH budur. Evrenin Rabbi olan ALLAH ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O, Diridir; O’ndan başka tanrı yoktur. Dini sadece O’na ait kılarak O’nu çağırın. Evrenin Rabbi ALLAH’a övgüler olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. De ki: "Bana açık deliller geldikten sonra, ALLAH’ın yanında yalvardıklarınıza hizmet etmekten menedildim ve evrenin Efendisine teslim olmakla emrolundum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O ki sizi topraktan, sonra bir damladan, sonra asılı duran bir embriyodan yaratmıştır. Olgunlaşmanız ve ihtiyarlamanız için daha sonra sizi çocuk olarak dışarı çıkarır. Sizden bazılarının canı daha erken alınır. Daha önce belirlenmiş yaşa ulaşırsınız ki kavrayasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Dirilten ve öldüren O’dur. Herhangi bir işi diledi mi, ona "Ol" der, o da oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. ALLAH’ın ayet ve mucizelerine karşı mücadele edenlerin nasıl da çevrildiklerini görmez misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlar, kitabı ve elçilerimiz yoluyla gönderdiğimiz mesajı yalanladılar. İleride bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Boyunlarında prangalar ve zincirlerle sürüklenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kaynar suda, sonra ateşte yakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sonra onlara şöyle denir, "Nerde ortak koştuklarınız..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. "ALLAH’ın yanında?" Onlar da derler ki, "Bizi terkettiler. Meğer biz daha önce hiçbir şeye yalvarmıyormuşuz." ALLAH inkârcıları işte böyle saptırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Çünkü siz yeryüzünde gerçeğe dayanmadan seviniyor ve şımarıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Sürekli kalmak üzere cehennemin kapılarından giriniz. Büyüklük taslayanların yeri ne de kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Öyleyse sabret; ALLAH’ın sözü gerçektir. Onlara söz verdiğimiz (cezalandırmanın) bir kısmını sana göstersek de, ondan önce hayatına son versek de, onlar bize döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Senden önce göndermiş bulunduğumuz elçilerin bir kısmından sana söz ettik, bir kısmını da sana anlatmadık. Hiçbir elçi, ALLAH’ın izni olmadan bir mucize getiremez. ALLAH’ın emri gelince gerçeğe göre yargı verilir ve yanlışı savunanlar orada hüsrana uğrarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Binesiniz ve onlardan yiyesiniz diye çiftlik hayvanlarını sizin için yaratan ALLAH’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Sizin için onlarda çeşitli yararlar vardır. Gönlünüz dilediği gibi onlardan yararlanırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Size işaretlerini gösterir. ALLAH’ın hangi işaretini inkâr ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünü dolaşmazlar mı? Onlardan sayıca daha çok, daha güçlü olup yeryüzünde daha çok üretimde bulunmuşlardı. Ancak, kazandıkları şeyler kendilerini kurtaramadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Elçileri apaçık kanıtlarla kendilerine vardıklarında, yanlarındaki bilgiyle gururlandılar. Alaya aldıkları şey kendilerini sarıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Nihayet cezamızı gördüklerinde, "Artık SADECE ALLAH’ı onayladık ve ortak koşmuş olduklarımızı inkâr ettik" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Azabımızı gördüklerinde gerçeği onaylamaları kendilerine bir yarar sağlamaz. Bu, daha önceki kulları hakkında sürekli uygulanan ALLAH’ın sünneti (yasası) dır. İşte o zaman inkârcılar hüsrana uğramışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster