1. Yâ. Sin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hikmetli Kur’an’a yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sen elbette gönderilmiş peygamberlerdensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dosdoğru bir yol üzere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Kur’an) güçlü ve merhametli olan (Allah)’ın indirmesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ataları uyarılmamış bir kavmi uyarman için (gönderildin). Çünkü onlar gaflet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Andolsun ki onların çoğu üzerinde söz hak olmuştur. Onlar artık iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gerçekten biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden başları yukarı kalkıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çektik. Böylece onları örtüverdik. Artık görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onları uyarsan da uyarmasan da kendileri için birdir. İman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sen ancak zikre uyan ve görmediği halde Rahman’dan korkan kimseyi ve namaz kılanları uyarırsın. İşte onu bir bağışlama ve kıymetli bir ecirle müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz ölüleri biz diriltiriz ve onların önceden gönderdiklerini de, eserlerini de yazarız. Her şeyi apaçık bir kitapta saymışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlara elçilerin geldiği o kasabanın halkını örnek ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ’Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz’. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Siz de bizim gibi birer insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman da bir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Rabbimiz biliyor ki biz muhakkak size gönderilmiş elçileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bize düşen de sadece apaçık bir tebliğdir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer (yaptığınıza) son vermezseniz andolsun sizi taşlayacağız ve bizden size acıklı bir azap dokunacaktır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ’Sizin uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız)? Doğrusu siz çok ileri giden bir topluluksunuz’. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Ey kavmim! Elçilere uyun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sizden bir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ben niçin beni yaratana kulluk etmemeyim. Siz O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ben O’ndan başka ilâhlar edinir miyim? Rahman bana bir zarar dokundurmak istese onların şefaatleri bana bir yarar sağlamaz ve beni kurtaramazlar da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O takdirde ben apaçık bir sapıklık içinde olurum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz ben Rabbinize iman ettim; işte beni dinleyin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Âh, keşke kavmim, Rabbim’in beni affedip ikram edilenlerden kıldığını bir bilebilseydi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ondan sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik; zaten indirecek de değildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sadece bir çığlık (onlara yetti) ve böylece anında sönüverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yazıklar olsun kullara! Onlara hiç bir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi; onların bir daha kendilerine dönüp gelmediklerini görmediler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ancak onların hepsi muhakkak toplu olarak huzurumuza getirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ölü toprak onlar için bir âyettir. Biz onu dirilttik ve ondan taneler çıkardık. Böylece ondan yerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Orada hurmalardan ve üzümlerden bahçeler oluşturduk ve içlerinden pınarlar fışkırttık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O’nun ürünlerinden ve kendi ellerinin yetiştirdiklerinden. Hâlâ şükretmezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah) çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece de onlar için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp çıkarırız, böylece karanlıkta kalıverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Güneş de kendi karargâhında akıp gitmektedir. Bu güçlü olan ve bilen (Allah)’ın takdiridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ay için de belli menziller tayin ettik. Sonunda o eğri bir hurma dalına döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ne güneşin aya erişmesi mümkün olur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörünge üzerinde yüzmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Soylarını yüklü gemide taşımamız da onlar için bir ayettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve onlar için üzerine bindikleri bunun gibi şeyler yaratmamız da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Dilesek onları (suda) boğarız. Bu durumda ne onların imdatlarına yetişen olur, ne de kurtarılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sadece tarafımızdan bir rahmet ve bir süreye kadar yararlandırma dolayısıyla (onları hayatta tutuyoruz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. ’Önünüzdekinden ve arkanızda olandan korkun. Umulur ki merhamet olunursunuz’ dendiğinde (yüz çevirdiler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlara ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse mutlaka ondan yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ’Allah’ın dilediği takdirde yedireceği kimseye biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içindesiniz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. ’Eğer doğru söyleyenlerseniz bu vaad ne zamandır?’ diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar tek bir çığlıktan başka bir şey beklemiyorlar. Onlar birbirleriyle çekişip dururlarken o kendilerini yakalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Artık ne bir tavsiyede bulunmaya güç yetirebilirler ne de ailelerine dönebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sur’a üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden Rablerine doğru koşup giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. ’Eyvah bize! Bizi uyuduğumuz yerden kim diriltti? Bu Rahman’ın vaad ettiğidir. Demek ki peygamberler doğru söylemişler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Sadece bir çığlık kopmuştur. Artık hepsi toplu olarak huzurumuza getirilmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bugün hiç kimseye bir şeyle haksızlık edilmez ve siz yaptıklarınızdan başkasıyla cezalandırılmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şüphesiz cennet halkı bugün sevinç dolu bir meşguliyet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara yaslanmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Orada meyveler ve istedikleri her şey onlarındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Merhamet sahibi Rabdan onlara sözlü selâm vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey suçlular! Siz bugün ayrılın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ey Ademoğulları! Size, şeytana kulluk etmeyin; çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır diye bir and vermedim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Bana kulluk edin, doğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. O sizden pek çok nesilleri saptırmıştı. Hiç akıl etmiyor muydunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte bu size vaadedilen cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İnkâr etmenize karşılık bugün oraya girin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Bugün ağızlarını mühürleriz ve kazanmakta olduklarını elleri bize söyler, ayakları da şahitlik eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Dileseydik gözlerini silme kör ederdik de yolda koşuşup dururlardı. Ama nasıl göreceklerdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Dileseydik oldukları yerde onların kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gitmeye ne de geri dönmeye güçleri yeterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Kime uzun ömür verirsek yaratılışta onu tersine çeviririz. Hâlâ akıl etmiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Biz ona şiir öğretmedik. Ona yakışmaz da. Bu yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Diri olanı uyarması ve kâfirler hakkındaki sözün hak olması için (Kur’an ona indirildi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ellerimizin yaptıklarından kendileri için hayvanlar yarattığımızı ve böylece onlara hâkim olduklarını görmediler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onları, kendilerinin buyruklarına verdik. Böylece onlardan bazıları binekleridir ve bazılarından yiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Kendileri için onlarda daha bir çok yararlar ve içecekler var. Hâlâ şükretmezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Belki yardım görürler diye Allah’tan başka ilâhlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onlar, kendilerine yardımda bulunmaya güç yetiremezler. Aksine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Artık onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi? Şimdi o, apaçık bir hasım kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. ’Çürümüş dağılmış bir haldeyken bu kemikleri kim diriltecek?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. ’Onları ilk kez yaratan diriltecek. O her yaratmayı bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O, size yeşil ağaçtan bir ateş çıkarandır. Siz de ondan yakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Gökleri ve yeri yaratan onların bir benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? Elbette. O yaratandır, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. ’Ol’ demesidir. O da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Her şeyin hükümranlığı elinde olanın şânı pek yücedir ve siz O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster