1. Hamd gökleri ve yeri yoktan vareden, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah’adır. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah’ın insanlara açtığı bir rahmeti tutacak yoktur. O’nun tuttuğunu da ondan sonra salacak yoktur. O güçlüdür, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah’tan başka, sizi gökten ve yerden rızıklandıracak bir yaratıcı var mıdır? O’ndan başka ilah yoktur. Artık nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer seni yalanladılarsa, senden önceki peygamberler de yalanlandı. Bütün işler Allah’a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ey insanlar! Allah’ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, çok aldatıcı (şeytan) da sizi Allah hakkında aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz şeytan sizin düşmanınızdır; siz de onu düşman tanıyın. O kendi grubunu alevli ateşin halkından olmaya çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler için ise bağışlama ve büyük ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kötü ameli kendine süslü gösterilen ve böylece onu güzel gören kimse (doğru yolda olanla bir midir)? Şüphesiz Allah dilediğini sapıklığa düşürür dilediğini de doğru yola eriştirir. Öyleyse nefsin onlara karşı hasretlere (üzüntülere) kapılmasın. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah O’dur ki rüzgarları gönderir, onlar bir bulutu kaldırırlar; ardından onu ölü bir beldeye iletiriz ve böylece onunla ölümünden sonra yeri diriltiriz. İşte yeniden diriliş de böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kim yücelik istiyorsa yücelik tamamen Allah’ındır. Güzel söz O’na yükselir. Salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tuzak olarak kuranlara gelince, onlar için şiddetli bir bir azap vardır. Onların tuzakları mahvolup gider. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah sizi topraktan sonra nutfeden yarattı sonra sizi çift çift kıldı. O’nun bilgisi dışında hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şu tatlı, susuzluğu giderici ve içimi kolay, şu da tuzlu ve acıdır. Hepsinden de taze et yer ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. O’nun lütfundan (nasib) aramanız için ve olur ki şükredersiniz diye gemilerin onun içinde (suyu) yararak gittiklerini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Allah) geceyi gündüzün içine sokuyor, gündüzü de gecenin içine sokuyor; güneşi ve ayı da buyruk altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar hareket eder. İşte bunları yapan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O’nundur. O’ndan başka taptıklarınız ise bir çekirdek zarına bile sahip değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Siz onları çağırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile size cevap veremezler. Kıyamet gününde de sizin ortak koşmanızı inkar ederler. San hiç kimse her şeyden haberdar olan (Allah) gibi haber veremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilerse sizi götürür (yok eder) ve yeni bir halk getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bu Allah’a zor değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır olan biri (bir başkasını) onu yüklenmeye çağırsa, bir yakını bile olsa kendisine ondan bir şey yükletilmez. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendi yararına arınmış olur. Dönüş Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Görmeyenle gören bir olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Karanlıklarla aydınlık da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Gölge ile sıcak da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine duyurur. Sen kabirlerde olanlara duyuracak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sen ancak bir uyarıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Biz seni hak üzere müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Hiç bir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı geçmiş olmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık deliller, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Benim inkarım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah’ın gökten su indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla renkleri değişik olan meyveler çıkardık. Dağlarda da beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar varettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da böyle renkleri değişik olanlar vardır. Kulları içinde Allah’tan ancak alimler korkar. Allah yücedir, bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphesiz Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak (hayır yolunda) harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Çünkü Allah onların ecirlerini eksiksiz verir ve kendi lütfundan onlar için artırır. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bolca verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sana Kitap’tan kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak vahyettiğimiz gerçeğin kendisidir. Şüphesiz Allah kullarından haberdardır, (onları) görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra Kitab’ı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan kimi nefsine haksızlık eder, kimi orta yoldadır, kimi de Allah’ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte büyük lütuf budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Mükafatları) Adn cennetleridir. Oraya girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki giysileri de ipektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ’Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bolca verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ki O, bizi kendi lütfuyla kalınacak yurda yerleştirdi. Burada bize ne bir yorgunluk dokunur, ne de bir bıkkınlık dokunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnkar edenlere gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Orada canları alınmaz ki ölsünler. Kendilerinden onun azabı da hafifletilmez. İşte biz her bir nankörü böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. ’Rabbimiz! Bizi çıkar da yapmakta olduklarımızdan farklı olarak salih amel işleyelim’ diye feryad ederler. Size öğüt alacak olanın öğüt alabileceği kadar bir ömür vermemiş miydik? Size uyarıcı gelmişti. Artık tadın (azabı); zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilendir. O, göğüslerde olanı da bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O, sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Kim inkar ederse onun inkarı kendi aleyhinedir. İnkar edenlerin inkarları onlar için, Rableri katında sadece gazabı artırır. İnkar edenlerin inkarları onların sadece ziyanlarını artırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ’Şu Allah’tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Yerden neyi yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de ondan apaçık bir belge üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaadetmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ne var ki O cezalandırmada hiç acele etmeyendir, eşsiz bir bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Kendilerine bir uyarıcının gelmesi durumunda ümmetlerden herhangi birinden daha doğru yolda olacakları konusunda bütün güçleriyle Allah’a yemin ettiler. Ancak kendilerine uyarıcı gelince sadece onların haktan uzaklaşmalarını artırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Bu) yeryüzünde büyüklük taslamaları ve kötü tuzak kurmaları (dolayısıyladır). Kötü tuzak ise ancak sahibine dolanır. Onlar öncekiler hakkındaki uygulamadan başkasını mı bekliyorlar? Allah’ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Allah’ın sünnetinde bir sapma da bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü idiler. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah’ı aciz bırakamaz. Muhakkak ki O bilendir, güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Eğer Allah insanları işlediklerinden dolayı ele alsaydı onun üzerinde bir tek canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar ertelemektedir. Ecelleri geldiğinde artık muhakkak ki Allah kullarını görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster