1. Y. S. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bilge Kuran’a and olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sen elbette elçilerden birisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dosdoğru bir yol üzerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu, Üstün ve Rahim olanın indirdiği bir vahiydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ataları uyarılmadığından tümüyle habersiz kalmış bir toplumu uyarman için… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çoklarının gerçeği onaylamayacağına dair söz gerçekleşmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Boyunlarına, çenelerine kadar varan prangalar taktık da kafaları yukarıya dikilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çekerek onları perdeledik; artık göremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; gerçeği onaylamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sen ancak, mesaja uyan ve yalnız başına iken Rahman’a karşı saygılı olan bir kimseyi uyarabilirsin. Onu bağışlanma ve bol bir ödülle müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ölüleri biz, evet biz diriltiriz, onların yaptıklarını ve (ölümlerinden sonraki) sonuçlarını yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta saymışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlara, bir kent halkının kendilerine gelen elçilere gösterdiği tavrın örneğini ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara iki elçi göndermiştik, ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü biriyle desteklemiştik. "Biz size gönderilen elçileriz" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dediler ki, "Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman ise hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalan söylüyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dediler ki, "Efendimiz bilir ki biz size gönderildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Bizim görevimiz, açıkça duyurmaktan ibarettir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Dediler ki, "Sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer son vermezseniz sizi taşlarız/kovarız ve bizden size acı bir ceza dokunacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Dediler ki, "Uğursuzluğunuz sizden kaynaklanmaktadır. Size uyarıda bulunulduğu için mi? Siz gerçekten sınırı aşan bir topluluksunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kentin en uzak yakasından bir adam koşarak, "Ey halkım" dedi, "Elçilere uyun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Sizden bir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Beni yaratana ne diye hizmet etmeyeyim? Siz de O’na döneceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "O’nun dışında tanrılar mı edineyim? Eğer Rahman bana zarar vermek dilese, ne onların şefaati bana bir yarar sağlayabilir ne de beni kurtarabilirler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "O zaman tümüyle sapıtmış olurum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Ben sizin Efendinizi onayladım; lütfen beni dinleyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Ölüm anında) Kendisine, "Bahçeye gir" denir. "Keşke benim halkım bir bilseydi…" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Efendimin beni bağışladığını ve beni ağırladığını…" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ondan sonra biz, halkının üzerine gökten bir ordu indirmedik; indirmeye gerek duymadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sadece bir patlama… Hemen donakaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Halkın durumu pek yazık. Kendilerine her ne zaman bir elçi gelse onunla alay ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi ve onların bir daha kendilerine dönmediklerini görmezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hepsi toplanıp huzurumuza getirileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ölü toprak onlar için bir ayettir: Onu diriltiriz ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Orada hurma ağaçları ve üzümlerden oluşan bağ ve bahçeler yetiştirdik ve pınarlar fışkırttık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ki onun ürünlerinden ve elleriyle yetiştirdiklerinden yesinler. Şükretmeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yerin bitirdiklerinden, kendi cinslerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden türlü çiftleri yaratan pek yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece de onlar için bir ayettir: Ondan gündüzü soyarız da onlar karanlıkta kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Güneş belirlenmiş olan rotasında akıp gitmektedir. Bu Üstün ve Bilgin olanın kurduğu bir düzendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Aya da çeşitli evreler belirledik. Nitekim eski ve eğri bir hurma dalı gibi döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece, gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar için bir başka ayet de insan soyunu yüklü gemide taşımamızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Aynı şekilde, onlar için buna benzer (başka) ulaşım araçları da yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Dileseydik onları boğardık; ne bir çığlıklarına yetişen olurdu, ne de kurtulabilirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bunun yerine, bizden bir merhamet görürler ve belli bir süreye kadar yaşatılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kendilerine, "Geçmişinizden ibret alıp geleceğiniz için sakının ki merhamet edilesiniz" denilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rab’lerinin ayetlerinden bir ayet kendilerine geldiğinde, ondan yüz çevirmeyi adet edinmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Kendilerine, "ALLAH’ın size verdiği rızıklardan verin" denildiğinde, inkâr edenler gerçeği onaylayanlara, "ALLAH’ın, dilediği taktirde besleyebileceği kimseleri mi besleyelim? Siz gerçekten iyice sapıtmışsınız" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Aynı zamanda, "Doğru sözlü iseniz o söz ne zaman gerçekleşecek?" diye meydan okurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek patlamayı beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ne bir vasiyet bırakmaya vakit bulurlar ne de ailelerine dönebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Boruya üflenince, onlar mezarlarından kalkıp Rab’lerine koşacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Vay halimize" derler, "Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Bu, Rahman’ın söz verdiği şeydi. Demek elçiler doğru söylemişti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Sadece bir patlama… Hemen huzurumuza toplanıp getirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bugün hiç kimseye en ufak bir haksızlık edilmez ve yaptığınızın karşılığından başkasını da görmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bahçe halkı o gün zevk ve eğlence ile meşguldürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Eşleriyle birlikte gölgeliklerde, koltuklara yaslanmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Rahim olan Rab’den söz olarak "selam" vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey suçlular, siz bugün ayrılın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ey Adem’in çocukları, sapkına hizmet etmeyeceğinize dair sizden söz almamış mıydım? O sizin açık düşmanınızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Bana hizmet edin. Bu en doğru yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Buna rağmen o, sizden birçok nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmaz mıydınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte, size söz verilen cehennem budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İnkarınızın bir sonucu olarak orada yanınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O gün ağızlarına mühür vururuz da, bizimle elleri konuşur ve yapmış olduklarına da ayakları tanıklık eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Dilesek gözlerini büsbütün kör ederdik. Yolu bulmaya çalıştıklarında göremezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Dilesek onları oldukları yerde dondurur ne ileri gidebilir ne de geri dönebilirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Kime çok ömür verirsek, yaratılışını tersine çeviririz. Anlamaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ona şiir öğretmiş değiliz, zaten ona uygun düşmez. Bu, ancak bir mesaj ve apaçık bir Kuran’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dirileri uyarır ve inkârcıları açığa çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Görmezler mi, kendi ellerimizle onlar için çiftlik hayvanlarını yarattık da onlara sahip olmaktadırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onları kendilerine boyun eğdirdik; bir kısmına binmekte bir kısmından da yemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ve onlar için onlarda başka yararlar ve içecekler vardır. Şükretmeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. ALLAH’tan başka tanrılar edindiler. Belki kendilerine yardım ederler diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Oysa onlara yardım edemezler; hatta tam tersine kendileri onları korumak için nöbet bekleyen askerlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Sözleri seni üzmesin. Gizledikleri ve açıkladıkları her şeyi çok iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. İnsan, kendisini bir damlacıktan yarattığımızı görmez mi ki bize karşı apaçık bir düşman kesilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ve yaradılışını unutarak bize örnekli bir soru yöneltti: "Çürüdükten sonra kemikleri kim diriltecek?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. De ki: "Kim onları ilk kez yarattıysa onları yine O diriltecek. O her türlü yaratmayı bilendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O ki, size yeşil (klorofilli) ağaçtan ateş çıkarandır. Nitekim onu yakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? Gerçekten O, Yaratandır, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Bir şeyi dilediği zaman, ona sadece "Ol!" der ve o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Her şeyin yönetimini elinde bulunduran çok yücedir ve siz de O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster