1. Gökleri ve yeri yaratan; melekleri ikişer, üçer, dörder korumalı/boyutlu elçiler kılan ALLAH’a övgüler olsun. Yaratmada dilediğini güçlendirir. ALLAH her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ALLAH’ın insanlara bağışladığı bir rahmeti engelleyebilecek yoktur. Onun alıkoyduğunu da O’ndan başka gönderebilecek yoktur. O Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ey insanlar, ALLAH’ın size olan nimetlerini hatırlayın. Sizi gökten ve yerden rızıklandıran ALLAH’tan başka bir yaratıcı mı var? O’ndan başka tanrı yoktur. Nasıl da saptırılıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Seni yalanlarlarsa, senden önceki elçiler de yalanlandı. Tüm işlerin kontrolü ALLAH’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ey insanlar ALLAH’ın sözü gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Kandırıcı, sizi ALLAH hakkında kandırmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sapkın sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman edinin. O partisini sadece cehennem halkı olmaya çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnkar edenler çetin bir cezaya mahkûm olmuştur. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar ise bir bağışlanma ve büyük bir ödül haketmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kötü işi, kendisine süslenip de onu güzel gören kimseye ne dersin? ALLAH dileyeni saptırır ve dileyeni yola iletir. Öyleyse onlar için kendini üzüp durma. ALLAH onların yaptıklarını iyi Bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ALLAH, bulutları karıştıran rüzgarları gönderendir. Daha sonra onları ölü bir toprağa süreriz de ölümünden sonra toprağı diriltiriz. Diriliş de böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onuru arzulayanlar, bilsin ki tüm onur ALLAH’a aittir. Güzel söz O’na çıkar, iyi iş de O’nu yükseltir. Kötülük planlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların planı başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ALLAH sizi topraktan, sonra bir damlacıktan yaratmış ve sonra da sizi çiftler halinde üretmiştir. Bir dişinin gebe kalması ve doğurması ancak O’nun bilgisiyledir. Bir canlının uzun ömürlü olması da ömrünün kısa tutulması da ancak bir kitaptaki kayda göredir. Bu, ALLAH’a kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İki deniz birbirine eşit değildir. Bu taze ve tatlı olup içimi yumuşaktır, şu ise tuzlu ve acıdır. Hepsinden taze et yersiniz ve takınacağınız mücevherleri çıkarırsınız. O’nun lütfunu arayan gemilerin onu yararak aktığını görürsün. Belki artık şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Belirlenmiş bir süreye kadar akıp giden güneşi ve ayı emri altına almıştır. Efendiniz ALLAH işte böyledir; egemenlik O’na aittir. O’nun dışında çağırdıklarınız ise bir çekirdek zarını bile yönetemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onları çağırsanız sizin çağrınızı işitemezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Diriliş gününde de sizin ortak koşmanızı inkâr ederler. Her şeyden Haberi Olan gibi kimse sana haber veremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey insanlar, siz ALLAH’a muhtaçsınız, ALLAH ise hiç kimseye muhtaç değildir, Övülendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilerse sizi götürür ve yerinize yeni yaratıkları getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bu, ALLAH için zor değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Günahla yüklenmiş birisi yükünü taşımak üzere akrabalarını bile çağırsa onun yükünden hiçbir şey taşınmaz. Sen yalnızca, kendi başlarına iken Rab’lerini sayan ve namazı gözeten kişileri uyarabilirsin. Kim kendisini arındırırsa kendisi yararına arınmıştır. Dönüş ALLAH’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kör ile gören bir olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ne karanlıklar ile ışık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ne gölge ile sıcaklık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ne de diriler ile ölüler birdir. ALLAH, kim/kimi dilerse ona işittirir. Sen mezarlarda bulunanlara işittiremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sen ancak bir uyarıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Seni bir müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Her toplum içinde mutlaka bir uyarıcı gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Seni yalanlıyorlarsa, senden öncekiler de yalanlamışlardı. Elçileri kendilerine apaçık belgeler, ilahiler ve aydınlatıcı kitaplar getirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra ben de inkâr edenleri yakaladım. Beni inkâr da nasılmış! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ALLAH’ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? Onunla çeşitli renklerde ürünler çıkarırız. Hatta dağlarda bile beyaz, kırmızı, rengarenk veya kuzgun karası katmanlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Aynı şekilde, insanlar, hayvanlar, çiftlik hayvanları da çeşitli renklerdedir. Bundan dolayıdır ki kulları arasında ALLAH’ı gereği gibi sayanlar bilim adamlarıdır. ALLAH Üstündür, Bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ALLAH’ın kitabını okuyanlar, namazı gözetenler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık yardım için verenler, tükenmeyen bir kazanç umarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Çünkü onların ücretlerini tam verecek ve onlara olan lütfunu arttıracaktır. O Bağışlayandır, Takdir Edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bu kitapta sana vahyettiklerimiz, kendisinden öncekileri doğrulayan gerçektir. ALLAH kullarından Haberdardır, Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Onlardan kimi kendilerine zulmedenlerdir, kimi orta yolu tutar, kimi de ALLAH’ın izniyle iyi işlerde öncüdür. İşte büyük lütuf budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonsuzluğa dek süren bahçelere gireceklerdir. Orada altın bilezikler ve inciler takacaklardır, oradaki elbiseleri ise ipektendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve derler: "Endişelerimizi gideren ALLAH’a övgüler olsun. Efendimiz gerçekten Bağışlayandır, Takdir Edendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "O ki lütfuyla bizi durulacak yurda yerleştirdi. Orada ne bir yorulma ne de bir bıkkınlık duyarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnkar edenler için cehennem ateşi vardır. Ne ölmelerine izin verilir, ne de onlardan cehennem cezası hafifletilir. Nankörleri böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Orada, "Efendimiz, bizi çıkar da yapmış olduğumuzdan farklı işler yapalım" diye feryat ederler. Öğüt alabilecek bir kişinin öğüt alabileceği kadar uzun bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ALLAH göklerin ve yerin geleceğini ve gizemlerini bilendir. O, göğüslerin gizlediğini Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O ki sizi yeryüzünde yöneticiler kıldı. Kim inkâr ederse kendi zararına inkâr etmiştir. İnkarcıların inkârı, Rab’leri katında nefretten başka bir şey arttırmaz. İnkarcıların inkârı kayıptan başka bir şey artırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. De ki: "ALLAH’ın dışında çağırdığınız ortaklarınızı düşündünüz mü; onlar yeryüzünde neyi yaratmışlar bana gösterin?" Yoksa onların gökte bir ortaklıkları mı var? Veya onlara bir kitap verdik de ondaki bir delile mi dayanıyorlar? Doğrusu, zalimler birbirlerine ancak aldatıcı sözler verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ALLAH, gökleri ve yeri kaos içine girmekten alıkoymaktadır. Kaosa girseler O’ndan başka kim onu engelleyebilir? O Şefkatlidir, Bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Kendilerine bir uyarıcı gelse, tüm topluluklardan daha doğru yolda olacaklarına dair var güçleriyle ALLAH’a yemin ettiler. Kendilerine bir elçi geldiğinde, bu durum, onların ancak nefretini artırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yeryüzünde büyüklendiler, kötülük planladılar. Halbuki kötü plan sahibine geri teper. Geçmişlere uygulanan sünnet(yasa)den başkasını mı bekliyorlar? ALLAH’ın sünnetinde bir değişiklik göremezsin; ALLAH’ın sünnetinde bir sapma göremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünü dolaşmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde hiçbir şey ALLAH’ı aciz bırakamaz. O, Bilendir, Güçlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. ALLAH insanları yaptıkları yüzünden cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir yaratık bırakmazdı. Fakat, onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. Ne zaman ki süreleri biter, işte o zaman ALLAH kullarının (hesabını) görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster