1. YaSin Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hükümlerle dolu Kur’an’a and olsun ki Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sen (insanlara) gönderilen elçilerden birisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğru yol üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (O doğru yol) Güçlü ve merhametli olan tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Atalarının uyarıldığı şeyler (Hesap günü, azap, ateş, cennet, cehennem v. s. ) ile bir toplumu (Mekkelileri) uyarman için (indirilmiştir). Onların (gelecekle ilgili) hiçbir bilgileri yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Elbette ki onların pek çoğunun üzerine (Rabbinin vaat ettiği hesap günü) gerçekleşecek. Zaten onlar buna inanacak değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onların çenelerine kadar boyunlarına geçecek halkalar hazırladık ki, kafalarını dik tutsunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Önlerine ve arkalarına bir engel koyduk ve onları çepe çevre kuşattık. Artık göremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onları uyarsan da uyarmasan da (fark etmez) onlar için eşittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sen, yalnızca bu öğüt (Kur’an)’e tabi olanları ve görmediği halde Rahman’dan korkanları uyarırsın. Onları bağışlanma ve büyük mükâfatlarla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz ölüleri biz diriltiriz; onların önden takdim ettiklerini ve eserlerini de biz yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta sayıp yazmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlara şehir halkının misalini anlat. Onlara elçiler gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biz onlara iki elçi göndermiştik ve kasabanın halkı, o iki elçiyi de yalanlamışlardı. Bizde üçüncü bir elçi ile o iki elçiyi desteklemiştik. Onlar kasaba halkına "Biz size gönderilen elçileriz" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kasaba halkı da "Siz yalnızca bir insansınız. Rahman hiç bir şey indirmiş değilken, sizler ancak yalan söyleyenlersiniz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar da "Rabbimiz biliyor ki biz onun gönderdiği elçileriz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Bize düşen görev yalnızca açık açık gerçekleri söylemek" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kasaba halkı "Biz sizin gelmenizle beraber uğursuzluğa uğradık. Eğer uyarılardan vazgeçmez iseniz, sizi kesinlikle taşlayacağız veya bizden size can yakıcı bir azap dokunacak" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Elçiler "Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraber (kendi tutumunuzdan). Gerçekler size hatırlatıldı diye mi? (taşlayacaksınız) Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kasabanın uzak bir yerinden koşarak gelen bir adam "Ey Kavmim! Gelen bu elçilere uyun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Sizden hiçbir ücret istemeyen ve doğru yolda olanlara uyun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Bana ne oluyor ki, beni yaratana kulluk etmeyeyim. Sonra dönüşünüz O’na dır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Ben şimdi Allah dan başka bir ilah mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermeyi dilese, o sahte ilahların hiçbirisinin aracılığı, bana hiçbir şekilde fayda vermez ve beni kurtaramazlar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "O zaman bende açıkça sapıklık etmiş olurum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Şüphesiz ben Rabbinize iman ettim. Beni dinleyin (sizde iman edin)" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O’na "Gir cennete" denildi. O da cennette "Keşke kavmim (ne ile karşılaşacaklarını) bilselerdi" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikramlarda bulunulanlardan eylediğini bir bilselerdi" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Biz onun kavmine ondan sonra, gökten bir ordu indirecek değildik. Zaten indirmedik de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yalnızca (yüksek frekanslı) bir ses dalgası ve birden bire ateşin bıraktığı küller gibi yere yayılıverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yazıklar olsun o kullara ki, onlara ne zaman bir elçi gelse, hemen onunla alaya ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onlar çevrelerine bakmıyorlar mı? Onlardan önce nice şehirleri yok ettik. O yok olanlar, onlara asla dönmeyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onların hepsi bizim yanımızda hazır bir vaziyette toplanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ölü hale gelmiş yeryüzünde, onlar için alınacak dersler var. Biz ölü haldeki yeryüzüne hayat veririz ve ondan sizin yediğiniz, taneli bitkileri çıkartırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yeryüzünde hurmalardan ve üzümlerden bahçeler yaptık ve yeryüzünde su kaynakları çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bunları ellerinizle yetiştirdiğiniz meyveleri yemeniz için yaptık ki, belki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yeryüzünde yetişen nebatların hepsini, kendi nefislerini ve bilmedikleri daha nice canlıları, çiftler halinde yaratan Allah, her türlü noksan sıfatlardan yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Kendisinden gündüzü çekip çıkardığımız gecede de onlar için alınacak ibretler var. Gündüzün ışığı alındığında, birden bire karanlık içinde kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Güneşin belli bir kararlılıkla (yörüngesinde) akıp gitmesi, her şeyi bilen, çok güçlü ve her şeyi bir plan dahilinde yapan Allah tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Aya da çeşitli zamanlarda farklı yerler takdir ettik, öyle olur ki kurumuş hurma dalı gibi eğri hale gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bu öyle bir planlama ki, güneş hiçbir zaman ay’a yetişmez, zaten gereklide değildir. Gece de hiçbir zaman gündüzü geçecek değildir. Hepsi bir yörüngede (felekte) akıp gitmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onların önceki nesillerini dolu bir gemide taşımamız, onlar için bir ibret sahnesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Binmiş olduklarının bir benzerini onlar için yaratmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Eğer biz dileseydik onları suda boğardık, sonra yardım çığlıklarına cevap veren olmazdı ve onlar kurtarılamazdı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ancak kurtarılanlar bizden bir rahmete kavuştular ve belli bir zamana kadar yaşamaları sağlanmış oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara "Yapıp önünüze koyduklarınızdan ve henüz geride yapmadıklarınız, ama yapabileceğiniz yanlış şeylerden dolayı Allah dan sakının, belki merhamet olunursunuz" denildiğinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sende, Rabbinin mesajlarından bir mesajı onlara getirdiğinde, o mesajdan hemen yüz çevirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlara "Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden ihtiyaç sahiplerini rızıklandırın" denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere "Dilediğinde Allah’ın doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız" dediler. Ey İnkârcılar! "Siz ancak apaçık bir sapıklık içerisindesiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlar "Bu vaat (kıyamet) ne zaman olacak? Eğer doğru söyleyenlerden iseniz (başımıza getirin)" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar elçinin vaatlerine karşı gelirlerken, bekledikleri tek bir ses onları yakalayıverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Geride bıraktıklarına, bir tek tavsiyede bulunmaya dahi güçleri yetmez ve bir daha ailelerine de dönemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Diriliş işareti verildiğinde, hemen kabirlerinden kalkarak Rablerine doğru (hesap vermek için) toplu olarak akıp giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Yazıklar olsun bize! Yattığımız (uykumuzdan) yerlerden bizi kim kaldırdı. Herhalde Rahmanın vaat ettiği ve elçilerin doğruladığı bu olsa gerek" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yalnızca tek bir çığlık olur; artık onların hepsi huzurumuzda hazır bulunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bu gün hiçbir nefse haksızlık yapılmaz. Yalnızca yaptıklarının karşılığı o nefse ödenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Cennet ahalisi bu gün meyvelerin tadını çıkarmakla meşguller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlar ve eşleri gölgelerin altında koltuklar üzerine uzanmışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onlara meyveler ve istedikleri her şey var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Merhamet sahibi Rablerinden onlar için "Selam (güvenlik içinde yiyin için)" sözü vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. "Ey günah işlemiş suçlular! Bu gün ayrılın bakalım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. "Ey Adem oğlu! Şeytan’a kulluk etmeyin. O sizin açıkça düşmanınızdır" diye sizinle antlaşma yapmadım mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. "Yalnızca bana kulluk edin en doğru yol budur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. "O şeytan sizden pek çoğunuzun soyunu saptırmıştı. Akıllarını kullanmayanlardan mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. "Size vaat edilen cehennem işte bu" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. " Bu gün doğruları inkâr edip reddetmenizden dolayı, girin o cehennemin içine" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Bu gün inkar edenlerin ağızlarını kapatırız. Bize elleri konuşur, kazandıklarına ayakları şahitlik eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Biz istesek gözlerinin görmemelerini sağlardık ve sonra onlar doğru yolu bulmak için koşuşturup dururlardı. Ancak onlar (bu halleriyle gerçek doğruları) nasıl görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Biz isteseydik onları oturdukları mekânlardan siler atardık da, kaçıp gitmeye güçleri yetmezdi ve geri de dönemezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Biz, kime yaşaması için ömür vermişsek, yaratılışta onun hiçbir şeyini eksik tutmayız. Akıllarını kullanmıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Biz o elçiye şiir öğretmedik. Zaten şiir okumak ona hiç yakışmazdı. O (vahiy) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an olup. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yaşayan dirileri uyarmak için (inmiş) dir. Doğruları inkâr edip reddedenlere (azap) sözü gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlar görmüyorlar mı? Onlar için, görüp tanıdıkları hayvanları kendi ellerimizle biz yarattık ve onlar o hayvanlara sahip olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. O hayvanları onların faydalanması için emirlerine biz verdik. İçlerinden binek olarak kullandıkları hayvanlar olduğu gibi, etlerinden yedikleri de var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O hayvanlardan çok çeşitli faydalar sağlar ve onlardan içecekler elde ederler. Artık şükretmeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Belki, kendilerine yardım olunsun diye, Allah dan başka bir ilah edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O sahte ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Ama müşrikler, o sahte ilahların hazır ordusu olarak beklerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların içlerinde sakladıklarını da, açıkça söylediklerini de biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. İnsan bir damla atılmış sudan yaratıldığını görmedi mi? Buna rağmen hemen (Rabbinin) emirlerine hasım kesiliveriyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Yaratılışını unutarak, kalkmış birde bize misaller anlatmaya çalışıyor. "Toprağın içinde darma dağın olmuş kemik tozlarını kim yeniden diriltecek" diyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Deki "Daha önce o kemikleri kim bir araya getirip inşa ettiyse, yeniden hayat verecek olan da O dur. O yaratılmış olan her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O Allah ki, sizin için yeşil ağaçlardan ateş yapmış ve sizde onu yakıp hemen ısınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Gökleri ve yeri bir ölçü dahilinde yaratan, yeniden onların bir benzerini yaratamaz mı? Evet, O her şeyin sürekli yaratıcısı ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. O Allah bir şeyi yaratmayı dilediğinde, ona "ol" der, o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Her şeyin yönetimi elinde olan Allah, bütün noksanlıklardan uzaktır ve dönüşünüz O’na dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster