1. Bütün övgü, gökleri ve yeri yaratan, ikişer üçer ve dörder kanatlı olan melekleri elçiler yapan ve yarattığı varlıklarda dilediği şeyleri artıran Allah’a aittir. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah, insanlar için rahmetinden ne kadarını açarsa, O’nun rahmetini engelleyecek kimse yoktur. Eğer rahmetini tutmayı dilerse, rahmetini kendisinden başka insanlara ulaştıracak da yoktur. O çok güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ey İnsanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Allah dan başka göklerden ve yerden sizi rızıklandıracak yaratıcı mı var? O’ndan başka ilah yok. Nasılda uydurmalara kanıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer seni yalanlarlarsa, senden önceki elçilerde yalanlanmıştı. Bütün işler Allah’a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ey İnsanlar! Allah’ın vaat ettiği söz mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve kendi nefsiniz sizi Allah’a karşı gururlandırmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Aldatıcı güç şeytan sizin düşmanınızdır. Şeytanı düşmanınız ilan edin. Şeytan kendi taraftarlarını, ateşli azaba girmeleri için çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Doğruları reddedip inkâr edenler için çok şiddetli bir azap var. Ancak iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar içinde, bağışlanma ve büyük mükafaatlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yaptığı kötülükleri kendisine süslü gösterilen, sonrada yaptığı çirkinlikleri güzel gören kimse (şeytanın yolunda değil midir)? Elbetteki Allah dileyen kimseyi sapıklıkta bırakır ve dileyen kimseyi de doğru yola iletir. Sen kendi nefsini onlar için üzüntüye sokma. Elbetteki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve Allah, o (zât)tır ki, rüzgârları göndermiştir. Sonra (onlar) bulutu harekete getirir, derken onu bir ölmüş beldeye sevketmişizdir. Sonra onunla yeri öldükten sonra hayata kavuşturmuşuzdur. İşte ölüleri diriltmek de böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kim güç ve şeref istiyorsa, (bilsin ki) bütün güç ve şerefin tamamı Allah’a aittir. Güzel, iyi sözler ve yararlı, doğru işler Allah’a ulaşır, Allah da onları yüceltir. Kötülükleri tuzak olarak hazırlayanlar için çok şiddetli bir azap ve tuzak var. Yaptıkları yok olup gider. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah sizi topraktan, sonra atılmış bir damla sudan yaratmış, sonra sizi çiftler haline (erkekdişi) getirmiştir. Dişi olan taşıdığı yükünü, O’nun izni olmadan bırakamaz (doğuramaz). Kendisine yaşayacağı ömür biçilen kimsenin ömründen kısaltılma olmaz, ancak onun ömrü, kitapta belirlenen kadardır. Bunları belirlemek, Allah için çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biri tatlı, lezzetli ve içimi çok kolay, diğeri tuzlu ve acı olan, iki ayrı deniz eşit değildir. Siz her ikisinden de taze et yer ve takı eşyası olarak da süsler çıkarırsınız. Üzerinde Allah’ın lütfundan aramak için gemilerin o suların üzerinde yüzerek gittiklerini görürsün. Umulur ki Allah’ın bu nimetlerine şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Geceyi gündüzün içine, gündüzü de gecenin içine sokan ve güneşi ve ayı belli bir vakte kadar yörüngesinde değişmeden hareket etmesini sağlayan O dur. İşte Rabbiniz Allah bunları yapar ve var olanların tümü O’na aittir. O’ndan başka kulluk etmek için dua ettikleriniz ise, en ufak bir şeye dahi sahip değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ne zaman onları çağırsanız sizi duymazlar, duysalar bile size cevap veremezler ve kıyamet gününde de sizin kendilerini Allah’a ortak koşmanızı kabullenmeyip, reddederler. Sana, gelecekte olacak bu haberlerin bir benzerini, hiç kimse haber veremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey İnsanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, zengin ve övülmeye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Eğer dilerse, sizin hepinizi yok eder ve sizin yerinize yeniden yaratılmış birilerini getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah için bunu yapmak zor değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiçbir günahkâr diğer bir günahkârın yükünü yüklenmez. Günahlarından dolayı yükü kendisine ağır gelen birisi, bir başkasının yükünü almasını istese, yükünü almak isteyen yakın akrabası dahi olsa, ondan hiçbir şey eksiltilmez. Sen ancak Rablerini görmedikleri halde, O’ndan korkanları ve namazını kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan kendini arındırırsa, yalnızca kendisini arındırmış olur. Dönüş Allah’a dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kör olanla gören bir değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Gölge ile sıcaklık da bir değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yaşayanlar ile ölüler de bir değildir. Allah dilediği kimseye işittirir, ama sen mezarlarda ki ölülere işittiremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sen ancak bir uyarıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Gelip geçmiş her toplumun mutlaka bir uyarıcısı olduğu gibi, Biz, seni de Kur’an (kendi toplumuna Hak) ile müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Eğer seni yalanlarlarsa, onlardan öncekilerde, kendilerine açıklayıcı delilleri, sahifeleri ve onların önlerini aydınlatan kitapları getiren elçileri yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra, elçilerin getirdiklerini inkâr edenleri yakaladım. (Bakın bakalım) İnkâr etmek nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Görmedin mi? Allah gökten su indirmiş ve o suyla renkleri farklı farklı meyveleri çıkarmış, dağlarda beyaz ve kırmızı farklı renklerde ve simsiyah yollar meydana getirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İnsanlardan, canlılardan ve hayvanlardan çok çeşitli renkte olanlar var. İşte böylece Allah dan (en çok bunları) bilenler korkar. Allah çok güçlü ve bağışlayıcı olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allah’ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli veya açıkça, ihtiyaç sahiplerine verenler (Allah dan) hiç tükenmeyecek bir kazanç bekleyebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah da onların yaptıklarının karşılığını ödesin ve onların derecelerini artırsın. Muhakkak ki O, bağışlayan ve yalnızca kendisine şükredilecek olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kitaptan sana vahyettiğimiz, kendinden önceki kitapları doğrulayan bir gerçektir. Elbetteki Allah kullarından haberdar olan ve onları görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize mirasçı yaptık. Onların içinde kendilerine zulmedenler olduğu gibi, yalnızca orta yolu takip edenler (Allah’ın koyduğu sınırları aşmayan ve geride kalmayanlar) var. Birde Allah’ın izniyle hayırlarda yarışanlar var. Bu, Allah’ın en büyük lütfu dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar kıyamet günü adn cennetlerine girerler ve orada, altından yapılmış süsler ve inciler takarlar. Giysileri de ipektendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar "Bütün övgü, üzüntüye sebep olacak şeyleri bizden gideren, Allah’a aittir. Muhakkak ki Rabbimiz çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını verendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Bize lütfundan, hiçbir sıkıntının dokunmayacağı ve gereksiz boş şeylerinde uğramayacağı kalınacak yurtları veren (Allah yüceler yücesidir)" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Doğruları inkâr edenlere gelince, onlar için cehennem ateşi var. Onların orada ölüp yok olmaları ve cehennem azabının onlardan hafifletilmesi için asla bir karar çıkartılmaz. Bütün inkar edenlerin cezası işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar ateşin içinde "Rabbimiz bizi buradan çıkar, daha önce yapmış olduklarımızın dışında, iyi ve doğru ameller yapalım" diye bağırarak yardım isterler. Sizi uyaran ve öğüt verenin gelmesinden sonra, düşünüp öğüt alacak kadar ömür verilmedi mi? Azabı tadın. Zalimlerin hiç bir yardımcısı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Göklerin ve yerin bütün bilinmeyenlerini Allah bilir. Allah göğüslerde olanları bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sizi yeryüzünün sahipleri (halife) yapan O dur. Kim doğruları inkâr ederse, inkar etmesi kendi aleyhinedir. Onların inkârları yalnızca Rablerinin onlar üzerindeki öfkesini artırır. Yine onların inkârı, yalnızca kendi başlarına gelecek azap karşısındaki pişmanlıklarını artırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlara deki "Allah dan başka kulluk edip yalvardıklarınızı görüyor musunuz? Yeryüzünde neyi yarattılar? Bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortakları mı var? Veyahut onlara yazılı bir belge verdik de, onlar ondaki açıklamalara mı dayanıyorlar? Hayır! Zalimler, yalnızca kendileri gibi haksızlık yapan bazılarını aldatıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Göklerin ve yerin düzeninin bozulmaması için ikisini kontrolü altında tutan Allah dır. Eğer göklerin ve yerin düzeni bozulursa, ikisinin düzenini Allah dan başka kim sağlayabilir ki? O kullarına çok şefkatli ve bağışlayıcı olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bütün güçleriyle Allah’a yemin ederek "Eğer bize bir uyarıcı gelirse, diğer iman eden toplumlardan daha doğru yolda oluruz" diyorlar. Hâlbuki uyarıcılar onlara geldiği zaman, yalnızca onların nefretleri artıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlar yeryüzünde büyüklendiler ve sadece kötülükleri planladılar. Ancak yaptıkları kötülük planları, onu yapanların başlarına geldi. Onlar, daha önce kendileri gibi yanlış davrananların başına gelenlere bakmıyorlar mı? Allah’ın koyduğu kurallarda (sünnetinde) asla bir değişiklik bulamazsın ve yine Allah’ın koyduğu kurallarda asla bir çelişki bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Kendilerinden daha önce yaşamış, güçlü ve onlardan daha kuvvetli olanların sonları nasıl olmuş, bakmıyorlar mı? Göklerde ve yerde Allah’ı zor durumda bırakabilecek hiçbir şey yoktur. Çünkü O, her şeyi bilen ve her şeyin planını kendisine ait ölçülere göre yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Eğer Allah insanların yaptıklarından dolayı hemen yakalasaydı, yeryüzünde canlılardan hiçbir şey kalmazdı. Ancak onları belirlenmiş bir vakte kadar erteler. Sonra onların vakitleri dolduğu zaman (hemen yakalar). Allah kullarını (her yaptığını) görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster