1. Sen ey insanoğlu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Düşün bu hikmetle dolu Kuran’ı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçek şu ki, sen Allah’ın elçilerinden birisin, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. dosdoğru bir yol üzeresin, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kudret Sahibi ve Rahmet Kaynağı’ndan indirilmiş olan(ın sayesinde), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ataları uyarılmamış ve bu nedenle kendileri (doğru ile eğrinin ne olduğundan) habersiz kalmış bulunan insanları uyarasın diye (sana indirilmiş olanın) (sayesinde). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onların çoğuna karşı (Allah’ın gazap) sözü mutlaka gerçekleşecektir; çünkü onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onların boyunlarına çenelerine kadar uzayan demir halkalar geçirdik ki kafalarını dik tutmak zorunda kalsınlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. önlerine ve arkalarına setler çektik ve göremesinler diye üzerlerine perdeler geçirdik: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. artık onları uyarsan da uyarmasan da onlarca birdir, inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sen ancak (ilahi) uyarıyı can kulağıyla dinleyen ve insan kavrayışının ötesinde bulunmasına rağmen Rahman’dan korkan kişiyi uyarabilirsin, işte böylelerine (Allah’ın) mağfiretini ve en güzel ödülü müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Gerçek şu ki Biz, ölüyü yeniden hayata döndüreceğiz ve onların gelecek için yaptıkları her türlü (eylemi) ve geride bıraktıkları bütün (iyi ve kötü) izleri kayda geçireceğiz. Zira biz, her şeyin apaçık kaydını tutarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlara, elçilerimizi gönderdiğimiz o şehir halkı(nın hikayesin)i örnek olarak anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biz onlara iki (elçi) gönderdik, ikisini de yalanladılar; bunun üzerine (onları), üçüncü biri ile destekledik; ve bu (elçi)ler, "Bakın, biz (Allah tarafından) size gönderildik!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Berikiler): "Siz de bizim gibi ölümlü insanlarsınız!" diye cevap verdiler, "Ayrıca Rahman, herhangi bir (vahiy) de göndermiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Elçiler,) "Rabbimiz bilir ki" dediler, "biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Fakat (bize emanet edilen) mesajı size açıkça tebliğ etmekten başka bir şey ile yükümlü değiliz". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Ötekiler,) "Doğrusu," dediler, "bize uğursuzluk getirdiniz! Eğer bundan vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlayacak ve başınıza bir bela saracağız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Elçiler) şöyle cevap verdiler: "Kaderiniz, iyi de kötü de olsa, sizinle birlikte (olacak)tır! (Hakikati) can kulağıyla dinlemeniz isteniyorsa (bu sizce kötü bir şey mi?) Hayır, fakat siz kendinize yazık etmiş bir toplumsunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kentin en uzak ucundan bir adam koşarak geldi (ve) "Ey kavmim!" dedi, "Bu elçilere uyun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sizden hiçbir karşılık beklemeyen ve kendileri doğru yolda olan bu kimselere uyun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "(Bana gelince,) neden beni yaratmış olan ve hepinizin dönüp varacağı Allah’a kulluk etmeyeyim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Neden) O’ndan başka ilahlar edineyim? (O zaman) Rahman bana bir zarar vermek isterse ne onların şefaati zerre kadar fayda getirir, ne de (bizzat kendileri) beni koruyabilirler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. işte o zaman ben apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "(Ey kavmim,) ben sizin Rabbinize iman ediyorum, öyleyse bana kulak verin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Ve) ona: "Cennete gir(eceksin)!" denildiğinde "Keşke" dedi, "kavmim bilseydi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Rabbimin beni(m geçmişteki günahlarımı) bağışladığını ve beni saygın kişiler arasına dahil ettiğini!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve ondan sonra biz kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirme gereği de duymadık: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. hiçbir şey (gerekmiyordu), bir (ceza) çığlığından başka! Ve sonunda sessiz ve hareketsiz bir kül yığınına dönüverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ah! Yazık şu insanlar(ın çoğun)a! Kendilerine hangi elçi geldiyse onu alaya aldılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kendilerinden önce kaç nesli yok ettiğimizi; (ve) bu (yok olup gide)nlerin bir daha onlara dönüp gelemeyeceklerini görmüyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve (sonunda) hep birlikte huzurumuzda toplanacaklarını? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar, ölü toprağa can vermemizde ve beslenmeleri için topraktan ürünler çıkarmamızda (yaratma ve diriltme gücümüzün) işaretini görürler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. orada (nasıl) hurmalıklar ve üzüm bağları (yetiştirmiş) ve içlerinden (nasıl) pınarlar fışkırtmıştık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. ki onları meydana getiren kendileri olmadığı halde meyvelerini yiyebilsinler. Buna rağmen hala şükretmeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Toprağın verdiği her türlü ürünü, insanların bizzat kendilerini ve hakkında (henüz) bilgi sahibi olmadıkları şeyleri çift çift yaratan Allah ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve (bütün evren üzerindeki hakimiyetimizin bir parçası olan) gecede de onlar için bir işaret vardır: Biz ondan gün (ışığı)nı çekip alırız; ve birden karanlıkta kalıverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve güneş(te de onlar için bir işaret vardır): o, kendine ait bir yörüngede akıp gider; bu, kudret sahibi ve her şeyi bilen (Allah)ın iradesinin bir sonucudur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ve ay(da da bir işaret vardır ki) Biz onu, kuru ve eğik bir hurma dalını andırır hale gelinceye kadar çeşitli safhalardan geçirdik: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ne güneş aya erişebilir, ne de gece gündüzü yok edebilir, çünkü hepsi uzayda (yasalarımız doğrultusunda) hareket ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar için bir işaret de, soylarını/hemcinslerini dolu gemilerle (denizlerde) taşımamızda Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ve (yolculuklarında) binek olarak kullanabilecekleri benzer araçlar yaratmamız da (bulunmakta)dır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. dilersek onları suda boğabiliriz, kimse de yardımlarına gelemez, işte (o zaman) onlar için bir kurtuluş yoktur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. meğer ki Biz onlara katımızdan bir rahmet ve (biraz daha fazla) hayat bağışlayalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara: "Gözlerinizin önünde olan ve sizden gizli tutulan (her şeyin Allah’ın bilgisi dahilinde olduğu gerçeğini unutmadan) dikkat edin ki Allah’ın rahmetine nail olabilesiniz!" denildiğinde (çoğu duymazlıktan gelir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ve onlara Rablerinden hiçbir mesaj ulaşmamıştır ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Kendilerine, "Allah’ın size verdiği rızıktan başkaları için harcayın!" denildiğinde, hakikati inkara şartlanmış olanlar, inananlara, "Rabb(iniz) dileseydi (Kendisinin) besleyebileceği kimseleri biz mi besleyelim? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz!" derler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. ve şöyle devam ederler: "Bu (yeniden dirilme) vaadi ne zaman gerçekleşecek? Eğer doğru söylüyorsanız (buna cevap verin!)" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Ve bilmezler ki) (yeniden dirilmeye) itiraz edip dururlarken, (ceza olarak) kendilerini sarsıp yok edecek bir tek patlama sesi onlara yeter! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve (akibetleri öyle ani olacaktır ki) ne bir vasiyette bulunabilirler, ne de yakınlarına sığınabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve (sonra yeniden diriliş) suru üflenecek; işte o zaman tümü kabirlerinden çıkarak Rablerine doğru koşacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Eyvah!" diyecekler, "Kim bizi (ölüm) uykumuzdan uyandırdı?" (Bunun üzerine onlara şöyle denecek:) "İşte Rahman’ın vaad ettiği budur! Demek ki O’nun elçileri doğru söylemişlerdi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yalnızca bir tek patlama olur ve derken tümü önümüzde sıralanırlar (ve onlara şöyle denir:) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "Bugün hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacak ve (yeryüzünde) yaptıklarınız dışında hiçbir şeyden sorumlu tutulmayacaksınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kuşkusuz cenneti hak edenler bugün yaptıkları her şeyden hoşnut olacaklardır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. onlar ve eşleri sedirler üzerinde mutlu bir şekilde yatıp uzanacaklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. orada (yalnızca) sevinç ve mutluluğu tadacaklar ve istedikleri her şey onların olacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. rahmet saçıcı Rabbin sözüyle gelen katıksız bir huzur ve rahatlık içinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. "Ey suçlular, siz bugün şöyle ayrılın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Siz ey Ademoğulları, size demedim mi?: Şeytan’a tapmayın, o sizin apaçık düşmanınızdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve (yalnız Bana ibadet edin!) Dosdoğru yol budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (Şeytana gelince,) o bir çoğunuzu saptırmıştır; neden aklınızı kullanmıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. "İşte tekrar tekrar uyarıldığınız cehennem: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. hakkı ısrarla inkar etmenizin sonucu olarak bugün oraya girin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O gün ağızlarına mühür vuracağız, fakat elleri dile gelecek ve ayakları (hayatta iken) yapmış oldukları her şeye tanıklık edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Eğer (insanların doğru ile yanlışı ayırd edememelerini) dilemiş olsaydık, onları görüp anlama melekesinden yoksun bırakırdık da (doğru) yoldan hep şaşarlardı, ama (öyle olsaydı) onlar (doğruyu) nasıl görebilirlerdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Eğer (doğru ile yanlış arasında seçim yapma özgürlüğünden yoksun olmalarını) dilemiş olsaydık, onları kesinlikle farklı bir tabiatta yaratırdık ve bulundukları yerde (kökleştirirdik ki) ne ileri gidebilsinler, ne de geri dönebilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ama (şunu daima hatırlasınlar ki) Biz bir insanın ömrünü uzatırsak, aynı zamanda onun güç ve yeteneklerinde (yaşlandıkça) bir azalma meydana getiririz; (buna rağmen) hala akıllarını kullanmazlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ve (işte böyle:) Biz bu (Peygamber’e) şiir (yeteneği) bahşetmedik, zaten (şiir) bu (mesaj)a uygun düşmezdi: o yalnızca bir uyarı ve öğüttür; ve o özünde apaçık olan ve gerçeği dosdoğru gösteren bir (ilahi) hitabedir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. ki (kalben) diri olanları uyarabilsin ve (Allah’ın) sözü hakikati inkara şartlanmış olanlara karşı tanıklık yapabilsin diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Görmezler mi ki, eserlerimizden biri olarak kendileri için (bugün) kullanıp yararlandıkları evcil hayvanlar yarattık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ve onları insanların iradesine tabi kıldık ki bir kısmını binek olarak kullanabilsinler, bir kısmını da yiyebilsinler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. ve onlardan (başka) faydalar sağlayabilsinler ve içecek (süt) alabilsinler! Buna rağmen hala şükretmeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ama (tam tersine,) onlar, kendilerine yardım edecekleri (ümidiyle) Allah’tan başka ilahlar edindiler, (oysa bilmezler ki) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. bunlar bağlılarına yardım eli uzatamazlar, hatta onlara (yardım için) çağrılmış askerler ol(arak görün)seler bile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ama o (hakikati inkar eden)lerin sözlerinden üzüntüye kapılma; şüphe yok ki Biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. İnsan bilmez mi ki, kendisini bir sperm damlasından yaratırız; ve o anda kendisini düşünme ve tartışma yeteneği ile donatılmış görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ama o hem (Bizi tartışmakta ve) Bizim hakkımızda karşılaştırmalar yapmakta, hem de bizzat kendisinin nasıl yaratılmış olduğundan gafil bulunmaktadır! (Ve bunun şaşkınlığıyla da) "Kim, çürüyüp toz olmuş kemiklere hayat verebilir?" diye sormaktadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. De ki: "Onları yoktan var eden, (yeniden) hayat (da) verir, çünkü O, her tür yaratma eyleminin bilgisine sahiptir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O, yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarır ve onunla (kendi ateşinizi) yakarsınız". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, (yok olanların) yerine onlar gibi (yeni)lerini yaratmaya muktedir olamaz mı? Elbette olur! Zaten O her şeyin bilgisine sahip olan Yaratıcı’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. O, Tek’tir, Biricik’tir, öyle ki bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece "Ol!" der; ve o (şey hemen) oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Her şeyin üstünde tasarruf sahibi olan Allah, ne yücedir; ve hepiniz O’na döndürüleceksiniz!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster