1. Yâ, Sin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-4) (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur`an`a yemin olsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilen (peygamber)lerdensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-4) (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur`an`a yemin olsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilen (peygamber)lerdensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (2-4) (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur`an`a yemin olsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilen (peygamber)lerdensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Bu (Kur`an), ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de doğru ile eğrinin ne olduğundan habersiz kalmış bir toplumu uyarman için, mutlak güç sahibi, rahmeti bol olan (Allah tarafından) sana indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) Bu (Kur`an), ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de doğru ile eğrinin ne olduğundan habersiz kalmış bir toplumu uyarman için, mutlak güç sahibi, rahmeti bol olan (Allah tarafından) sana indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Andolsun ki, onların çoğu üzerine (inkâr ve isyanlarından dolayı) o söz (azap emri) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, (kötü niyetlerinden ve isyanlarından dolayı) onların boyunlarına çenelere kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu sebeple başları (ve burunları) yukarıya kalkıktır (hakka boyun eğmezler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Biz, onların hem önlerine bir set, hem de arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık onlar görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sen ancak zikre (Kur`an`a) uyan ve insan kavrayışının ötesinde bulunmasına rağmen Rahman (olan Allah`)a yürekten saygı besleyen kişiyi uyarabilirsin. İşte o kimseyi bir bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz ölüleri biz, (yalnız) biz diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini kaydederiz. (Zaten biz) her şeyi apaçık bir kütükte (Levhi Mahfuz`da) ayrıntılı olarak kaydetmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Ey Muhammed!) Onlara, elçilerin geldiği o şehir halkını örnek ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biz onlara iki (elçi) gönderdik, onları yalanladılar. Bunun üzerine (onları), üçüncü bir (elçi) ile destekledik. Bu (elçi)ler: “Bakın, biz size (Allah tarafından) gönderilen elçileriz” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlar şöyle dediler: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) (Elçiler) şöyle dediler: “Rabbimiz biliyor ki, hakikaten biz, (Allah tarafından) size gönderilmiş elçileriz. Bizim üzerimize düşen, yalnızca apaçık tebliğdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) (Elçiler) şöyle dediler: “Rabbimiz biliyor ki, hakikaten biz, (Allah tarafından) size gönderilmiş elçileriz. Bizim üzerimize düşen, yalnızca apaçık tebliğdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (O şehirliler) dediler ki: “Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işe son vermezseniz, sizi mutlaka taşlayacağız. Ve bizden size acıklı bir azap dokunacaktır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Elçiler de: “Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz)? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz!” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: “Ey kavmim! Bu elçilere uyun!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. “(Vazifelerine karşılık) sizden hiçbir ücret istemeyen (bu) kimselere uyun! Onlar doğru yoldadır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. “Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O`na döndürüleceksiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “O`nu bırakıp da başka ilâhlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, onların arka çıkması bana hiçbir fayda sağlamaz ve (onlar) beni kurtaramazlar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “(Eğer böyle yaparsam) o vakit ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “Şüphesiz ben sizin Rabbinize iman ettim; işte beni dinleyin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (26-27) (Kavmi tarafından taşlanarak ölüme giden o kimseye:) “Cennete gir” denildi. (O da:) “Keşke, Rabbimin beni bağışladığını ve cennetle ikram edilenlerden kıldığını kavmim bilseydi!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (26-27) (Kavmi tarafından taşlanarak ölüme giden o kimseye:) “Cennete gir” denildi. (O da:) “Keşke, Rabbimin beni bağışladığını ve cennetle ikram edilenlerden kıldığını kavmim bilseydi!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (28-29) Ve o(nun şehid edilmesin)den sonra kavminin üzerine (onları yok etmek için) gökten bir ordu indirmedik, indirme gereği de duymadık. Sadece korkunç bir ses oldu, hemen sönüp gittiler (kendilerinden hiçbir eser kalmadı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (28-29) Ve o(nun şehid edilmesin)den sonra kavminin üzerine (onları yok etmek için) gökten bir ordu indirmedik, indirme gereği de duymadık. Sadece korkunç bir ses oldu, hemen sönüp gittiler (kendilerinden hiçbir eser kalmadı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yazıklar olsun şu kullara ki, kendilerine ne zaman bir peygamber gelse, muhakkak onu alaya alırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi ve onların (yok olup gittikten sonra) kendilerine dönmeyeceklerini görmüyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Hem ölü toprak onlar için (insanın yeniden yaratılmasına) bir delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) Ürünlerinden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye biz orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler var ettik; (onların) içlerinde de pınarlar fışkırttık. Hâlâ şükretmeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) Ürünlerinden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye biz orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler var ettik; (onların) içlerinde de pınarlar fışkırttık. Hâlâ şükretmeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratan (Allah`)ın şanı ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece de onlar için (Allah`ın kudretini kanıtlayan) bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu da mutlak galip, (her şeyi) hakkıyla bilen (Allah`)ın iradesinin ortaya koyduğu bir düzendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ay için de (dünyanın etrafında günlük seyri için) birtakım yörüngeler tayin ettik. O, (her aylık seyrinin) sonunda (eski) hurma salkımının eğri çöpü gibi (hilal olur da geri) döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ne güneş aya erişebilir, ne de gece gündüzü yok edebilir. Hepsi uzayda (İlahi yasalar doğrultusunda) bir felekte (yörüngede) akıp giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onların soylarını dolu gemilerde taşımamız da kendileri için (Allah`ın varlığına ve rahmetine) bir delildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Biz, onlar için, gemiye benzer, daha nice binekler yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar. Ancak bizden bir rahmet olarak bir süreye kadar daha yaşasınlar diye (hayatta kalırlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (43-44) Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar. Ancak bizden bir rahmet olarak bir süreye kadar daha yaşasınlar diye (hayatta kalırlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara: “önünüzden (dünyada Allah`ın emirlerine uygun yaşayamamaktan) ve geleceğinizden (ahiret azabından) sakının ki, belki merhamet olunursunuz!” dendiği zaman yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ne zaman kendilerine Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse, ondan yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlara: “Allah`ın size verdiği rızıktan başkaları için harcayın” denilince inkâr edenler inananlara: “Allah dileseydi, doyurabileceği bir kimseyi biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz?” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (Bir de şöyle) derler: “Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gelecek?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar, birbirleriyle çekişip dururlarken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi (Sur`a ilk üfürülüşü) bekliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Artık (o zaman) ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (İkinci defa) Sur`a üflenince, kabirlerinden çıkıp koşarak Rablerine giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Şöyle derler: “Vay başımıza gelene! Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? Bu, Rahman`ın vaad ettiği şeydir. Demek peygamberler doğru söylemişler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuzda hazır olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Artık bugün hiç kimseye zerrece zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kuşkusuz cenneti hak edenler bugün yaptıkları her şeyden hoşnut olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlar ve eşleri sedirler üzerinde mutlu bir şekilde yatıp uzanacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Merhameti bol olan Rab`den (Allah tarafından) bir söz olarak onlara “Selâm” vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (Allah, şöyle diyecek:) “Ey suçlular! Ayrılın bu gün!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (60-61) “Ey Âdemoğulları! Ben size demedim mi, şeytana kulluk etmeyin, o sizin apaçık düşmanınızdır! Bana kulluk edin, doğru yol budur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (60-61) “Ey Âdemoğulları! Ben size demedim mi, şeytana kulluk etmeyin, o sizin apaçık düşmanınızdır! Bana kulluk edin, doğru yol budur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. “Andolsun ki, o (şeytan) sizden pek çok nesli saptırmıştı. Neden aklınızı kullanmadınız?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. “İşte bu uyarıldığınız cehennemdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. “İnkâr ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O gün biz onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Elleri bize konuşacak, ayakları da (hayatta iken) yapmış oldukları her şeye tanıklık edecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Eğer dileseydik, o inkârcıların (hakkı görmeyen) gözlerini büsbütün kör ederdik de (akıllarını başlarına alarak) hak yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat o zaman nasıl göreceklerdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne de geri dönebilirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (yaşlandıkça güç ve yeteneklerini azaltırız). Hala akıllarını kullan(arak bütün bu anlatılanlardan ders al)mayacaklar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. (69-70) Biz, o (peygamber)e şiir öğretmedik. Bu, ona yakışmaz da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur`an`dır. (Bu Kur`an,) yaşayan kimseler uyarılsın ve böylece ilahî hüküm inkârcılar hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. (69-70) Biz, o (peygamber)e şiir öğretmedik. Bu, ona yakışmaz da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur`an`dır. (Bu Kur`an,) yaşayan kimseler uyarılsın ve böylece ilahî hüküm inkârcılar hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Görmediler mi ki, biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onları kendilerine boyun eğdirdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Belki kendilerine yardım edilir diye Allah`tan başka ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Oysa o (kulluk ettikleri) onlara yardım edemezler. (Aksine) kendileri, o ilahlara hizmet eden ordular durumundadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (Ey Resulüm!) Öyleyse onların sözü seni üzmesin! Çünkü biz, onların (içlerinde) gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. İnsan, bizim kendisini bir damla sudan (spermden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış (bize) apaçık bir düşman kesilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Kendi yaratılışını unutarak ve “çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyerek bize örnek vermeye kalkıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her türlü yaratmayı bilir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratamaz mı? Elbette yaratır. O, (her şeyi) hakkıyla yaratandır, (her şeyi) hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Bir şey(in olmasını) istediği zaman, O`nun buyruğu sadece, o şeye: “Ol” demektir ve o şey hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Her şeyin hükümranlığı elinde olan (Allah`)ın şanı ne yücedir. Ve hepiniz ancak O`na döndürüleceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster