1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu Kitab, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bilen bir toplum için ayetleri açıklanmış; arapça okunan bir Kitab’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu onu düşünüp kabul etmekten yüz çevirmiştir. Onlar işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. «Ey Muhammed! Bizi çağırdığın şeye karşı kalbimiz kapalıdır, kulaklarımızda bir ağırlık ve seninle bizim aramızda bir perde vardır. Sen istediğini yap, biz de istediğimizi yapıyoruz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. «Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. O’na yönelerek işlerinizi düzeltin, O’ndan mağfiret dileyin. O’na ortak koşanların vay haline!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar zekat vermezler ve ahireti de inkar ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnanıp iyi işler yapanlara gelince; onlar için kesintisiz mükafat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. «Siz mi yeryüzünü iki günde yaratana nankörlük ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O alemlerin Rabb’idir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Onda bereketler yarattı ve orada rızıklarını arayanlar için dört günde düzene koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. «İsteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin» dedi. «İsteyerek geldik» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece onları, iki gün içinde yedi gök var etti ve her göğün görevini vahyetti. Yakın göğü ışıklarla donattık ve bozulmaktan koruduk. İşte bu bilen, güçlü olan Allah kanunudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. «Ben sizi Ad ve Semud kavimlerinin başlarına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara «Allah’tan başkasına kulluk etmeyin» diyerek önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği vakit, «Rabb’imiz dileseydi melekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz» demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. «Bizden daha kuvvetli kim var?» dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah’ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi kasten inkar ediyorlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını taddırmak için o uğursuz günlerde, üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da kepazeliktir ve onlara hiç yardım edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik; fakat onlar, körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yaptıkları yüzünden alçaltıcı azab yıldırımı onları yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İnananları ve Allah’a karşı gelmekten sakınmış olanları kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın düşmanları ateşe sürüldükleri gün toplanıp bir araya getirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Nihayet oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları hakkında onların aleyhine şahitlik ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. «Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı, işte O’na döndürülüyorsunuz» cevabını verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize şahidlik etmesinden sakınmıyordunuz, yaptıklarınızdan çoğunu Allah’ın bilemeyeceğini sanıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte Rabb’inize karşı beslediğiniz bu zannınız, sizi helak etti, ziyana uğrayanlardan olup çıktınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İster sabretsinler ister etmesinler, onların durağı ateştir. Hoş tutulmalarını isteseler de artık hoş tutulmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. şüphe yok ki onlar, daima kaybeden taraf oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. «Bu Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki ona galip gelirsiniz» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İnkar edenlere şiddetli bir azab taddıracağız ve onları, yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle; Allah’ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmeleri karşılığı orası onların temelli kalacakları yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. «Rabb’imiz cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları göster, onları ayaklarımızın altına alalım. Ki altta kalanlar olsunlar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz Rabb’imiz Allah’tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara «Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin!» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz dünya hayatında da ahiret hayatında da sizin dostlarınızız. Orada canlarınızın çektiği ve istediğiniz her şey sizindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bütün bunlar, O bağışlayan ve esirgeyen Allah’tan bir ağırlama olarak size lûtfedilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnsanları Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve «Ben müslümanlardanım» diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir tavırla sav! O zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu haslete ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırda büyük pay sahibi olan kimse kavuşturulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın. Çünkü O, işiten ve bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece, gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Eğer Allah’a kulluk ediyorsanız, güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Eğer büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabb’inin yanında bulunanlar (melekler), gece gündüz O’nu tesbih ederler ve onlar hiç usanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sen toprağı boynu bükük kupkuru görürsün. Onun üzerine suyu döktüğümüz zaman titreşir ve kabarır. Onu dirilten Allah elbette ölüleri de diriltir. O’nun herşeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşin içine atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın, O, yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kendilerine gelen Kur’ân’ı inkar ettiler. Halbuki o yüce bir Kitab’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Geçmişte ve gelecekte ona batıl karışmaz. Her yaptığını bir hikmete göre yapan ve övülmeye layık Allah katından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ey Muhammed! Sana söylenen, senden önceki elçilere söylenmiş olandan başka birşey değildir. Senin Rabb’in hem bağışlama sahibi, hem de acı azap sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. «O mü’minler için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifadır.» İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an, onlara bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Andolsun ki Musa’ya kitap vermiştik de onda ayrılığa düşmüşlerdi. Rabb’inin verilmiş bir sözü olmasaydı, aralarında hükmedilmiş olurdu. Doğrusu onlar, onun hakkında şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Rabb’in kullara zulmedici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. «Sana arz ederiz ki bizde hiçbir gören yok» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Önceden yalvarıp durdukları tanrıları onlardan uzaklaşmıştır. Kendilerinin kaçacak yerlerinin olmadığını anlamışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsan hayır istemekten yorulmaz. Ancak kendisine bir şer dokundu mu hemen üzgündür, ümitsizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. «Bu benim hakkımdır; kıyametin kopacağını sanmıyorum. Rabb’ime götürülmüş olsam bile muhakkak O’nun yanında benim için güzel şeyler vardır» der. Biz inkar edenlere, yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve mutlaka onlara acı azabdan taddıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İnsana bir nimet verdik mi yüz çevirir; yan çizer. Ona bir şer dokundu mu yalvarıp durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. «Kur ân Allah katından gelmiş olup da sizde onu inkar etmişseniz, söyleyin bana derin bir çıkmazda bulunan kimseden daha sapık kim vardır?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Biz onlara iç ve dış alemdeki ayetlerimizi göstereceğiz ki, o Kur’an’ın gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun. Rabb’inin her şeye şahit olması yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İyi bil ki onlar, Rabb’ine kavuşmaktan kuşku içindedirler. İyi bil ki O, herşeyi kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster