1. Hâ, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Alîm olan Allah’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ğafir’dir, günahı affedendir. Tövbeyi kabul eden, azabı çetin, lütfu bol olandır O. İlah yoktur O’ndan gayrı. Yalnız O’nadır varış ve dönüş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah’ın ayetleri hakkında, küfre sapmış olanlardan başkası çekişip didişmez. Onların beldelerde dolaşıp durmaları seni aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlardan önce Nûh kavmi yalanlamıştı. Onlardan sonra gelen oymaklar da. Her ümmet kendilerine gelen elçiyi yakalasınlar diye uğraştı. Ve hakkı işlemez kılmak için yanlışı/tutarsızlığı esas alarak mücadele ettiler; nihayet onları yakaladım. Nasıl olmuştu azabım?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte böyle! Rabbinin, nankörlüğe sapanlar hakkındaki, "onlar ateş yâranıdır" sözü tam gerçekleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Arşı yüklenip taşıyanlar ve onun çevresindeki şuurlular Rablerinin hamdi ile tespih ederler ve ona inanırlar. İman sahipleri için de şöyle af dilerler: "Rabbimiz! Sen herşeyi rahmet ve ilim halinde kuşattın. Tövbe edip senin yoluna uymuş olanları bağışla. Ve onları cehenem azabından koru!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Ey Rabbimiz, onları kendilerine vaat etmiş olduğun Adn cennetlerine koy! Atalarından, eşlerinden, zürriyetlerinden barışa yönelenleri de. Azîz ve Hakîm olan, hiç kuşkusuz sensin, sen!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Koru onları kötülüklerden! O gün kötülüklerden koruduğuna mutlaka rahmet etmişsindir sen. İşte budur o en büyük kurtuluş ve eriş." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Küfre batmış olanlara şöyle haykırılır: "Allah’ın öfkesi, sizin kendi benliklerinize öfkenizden elbette ki daha büyüktür. Hani, siz imana çağrılıyordunuz da inkâr ediyordunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Dediler: "Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmak için bir yol daha var mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bu halinizin sebebi şu: Allah’a, yalnız O’na çağrıldığınızda inkâr etmiştiniz. O’na ortak koşulduğunda ise iman ediyordunuz. Artık hüküm o en yüce, o en büyük olan Allah’ın... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O odur ki size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten bir rızık indiriyor. O’na yönelenden başkası öğüt alamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kâfirler hoşlanmasa da siz, dini yalnız O’na özgüleyerek, Allah’a dua edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O Refî’dir, dereceleri yükseltendir; arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için emrinden olan Rûh’u kullarından dilediğine indirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün onlar ortaya çıkarlar. Hiçbir şeyleri Allah’a gizli kalmaz. Kimindir bugün mülk/saltanat? O Vâhid ve Kahhâr olan Allah’ın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bugün her benlik kazandığıyla cezalandırılır. Zulüm yok bugün! Allah, hesabı çabucak görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onları, yaklaşan felaket günü hakkında uyar! Yürekler gırtlaklara dayanmıştır; habire yutkunurlar. Zalimlerin ne bir dostu vardır ne de sözü dinlenir bir şefaatçıları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O bilir gözlerin hain bakışını ve göğüslerin sakladığını. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah, hak ile hükmeder! O’nun dışında yakardıkları ise hiçbir şeyle hükmedemezler. Allah’tır mutlak Semî’, mutlak Basîr... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonları nice olmuş görsünler? Onlar, hem kuvvetçe hem de yeryüzündeki eserler bakımından bunlardan daha zorlu idiler. Ama Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Ve Allah’a karşı bir koruyanları da olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sebep şuydu: Resulleri onlara açık seçik mesajlar getirirdi de onlar inkâr ederlerdi. Sonunda Allah hepsini yakaladı. O çok güçlüdür, azabı da şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yemin olsun, Mûsa’yı da ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Firavun’a, Hâmân’a ve Karun’a göndermiştik de onlar şöyle demişlerdi: "Tam yalancı bir sihirbazdır bu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Mûsa, katımızdan hakkı onlara getirince, şöyle dediler: "Onunla beraber iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın!" Ama inkârcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Firavun dedi ki: "Bırakın, şu Mûsa’yı öldüreyim de Rabbine yalvarsın. Çünkü onun, dininizi değiştirmesinden yahut yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Mûsa dedi: "Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olana sığındım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Firavun hanedanından, imanını gizleyen bir adam şöyle konuştu: "Rabbim Allah’tır, dediği için bir adamı öldürüyor musunuz? Üstelik size, Rabbinizden açık seçik deliler de getirdi. Eğer yalancıysa yalancılığı kendi aleyhinedir. Eğer doğru sözlü ise size vaat ettiklerinden bir kısmı başınıza gelir. Kuşkusuz, Allah, haddi aşan yalancıları doğruya ulaştırmaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ey toplumum, bugün bu toprakta, birbirine destek veren insanlar olarak mülk ve yönetim sizin. Peki, karşımıza dikildiği zaman Allah’ın azabından bizi kim kurtaracak?" Firavun şöyle dedi: "Ben size kendi fikrimden başkasını göstermem. Ve ben, aydınlık/doğruluk yolundan başkasına da kılavuzlamam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İman etmiş olan bir adam dedi: "Ey toplumum, sizin üzerinize, diğer topluluklarınki gibi bir günün gelmesinden korkuyorum; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Nûh kavminin, Âd’ın, Semûd’un ve onların ardından gelenlerin serüvenleri gibi. Allah, kulları için zulüm istemiyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Ey toplumum, sizin adınıza o bağırıp-çağrışma gününden korkuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Bir gündür ki o, sırtınızı dönerek kaçmaya çalışırsınız fakat Allah’a karşı sizi koruyacak kimse olmaz. Allah’ın saptırdığının, yol göstereni yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yemin olsun, daha önce Yûsuf da size açık seçik mesajlar getirmişti de onun size getirdikleri hakkında hep kuşku duymuştunuz. Daha sonra o ölünce de şöyle demiştiniz: "Allah ondan sonra bir daha asla resul göndermez." Allah, sınır tanımaz kuşkucuları işte böyle saptırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Kendilerine gelmiş bir kanıt olmaksızın Allah’ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin durumu, hem Allah katında hem de inananların katında büyük bir öfke konusu olmuştur. Allah, tüm zorba, kibirli kalpler üzerine işte böyle mühür basıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Firavun dedi ki: "Ey Hâmân, sebeplere ulaşabilmem için bana yüksek bir kule yap!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Göklerin sebeplerine ulaşırsam, Mûsa’ın tanrısına, da ulaşırım. Ben onun yalancı biri olduğunu düşünüyorum." Firavun’a, yaptığı işin kötülüğü bu şekilde süslü gösterildi de yoldan saptırıldı. Firavun’un tuzağı hep kayıptadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O iman eden kişi dedi ki: "Ey toplumum! Bana uyun, sizi doğru yola götüreyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Ey toplumum, şu iğreti dünya hayatı, geçici bir nimetlenmeden ibarettir. Âhiretse sürekli durulacak yurdun ta kendisidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Kötü bir iş yapan, sadece yaptığı kadarıyla cezalandırılır. Erkek ve kadından mümin olarak iyi bir iş yapana gelince, işte böyleleri cennete girerler ve orada hesapsız bir biçimde rızıklandırılırlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Ey toplumum! Sebep ne ki; ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe çağıryorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Siz beni, Allah’a nankörlük etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyi O’na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi o Azîz ve Gaffâr olana davet ediyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Sizin beni çağırdığınız şeye, ne dünyada ne de âhirette asla ve asla dua edilemez/onun dünyada ve âhirette çağrı hakkı yoktur. Dönüşümüz-varışımız Allah’adır. Aşırılığa sapanlarsa ateş halkının ta kendileridir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Size söylemekte olduklarımı yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Allah, kullarını iyice görmektedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allah, o adamı ötekilerin kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini de azabın en beteri kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sabah akşam, ateşe arz olunurlar. Kıyamet koptuğu gün de şöyle denir: "Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O vakit onlar ateş içinde çekişir dururlar. Horlanan takım, böbürlenen takıma şöyle der: "Biz sizin uydularınız olmuştuk. Şimdi şu ateşin bir kısmını olsun bizden uzak tutabilir misiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Böbürlenen takım şöyle konuşur: "Gerçek şu ki, hepimiz ateşin içindeyiz. Allah, kullar arasında hüküm vermiş." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ateştekiler, cehenem bekçilerine şöyle der: "Rabbinize yakarın da azabı bizden bir gün olsun hafifletsin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bekçiler derler ki: "Resulleriniz size açık seçik mesajlar getirmezler miydi?" Derler ki: "Elbette getirirlerdi!" Bekçiler: "O halde yalvarın durun; inkârcıların yakarışları çıkmazda kalıp gitmiştir." diye cevap verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şu bir gerçek ki, biz, resullerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında hem de tanıkların ayağa kalkacakları gün mutlaka yardım edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O gün ileri sürdükleri özürleri, zalimlere yarar sağlamayacaktır. Lanet var onlar için ve yurtların en kötüsü onların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yemin olsun ki, Mûsa’ya o hak kılavuzu verdik ve İsrailoğullarını Kitap’a mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Akıl ve gönül sahipleri için bir yol gösterici, bir hatırlatıcıdır o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öyleyse sabret! Kuşkun olmasın ki, Allah’ın vaadi haktır. Günahın için af dile. Akşam ve sabah, Rabbini överek tespih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine gelmiş hiçbir kanıt olmadan, Allah’ın ayetleri hakkında tartışıp duranlar var ya, onların göğüslerinde, asla ulaşamayacakları bir büyüklüğün kuruntusu vardır. Artık Allah’a sığın! O’dur Semî, O’dur Basîr. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Göklerin ve yerin yaratılışı/yarattıkları, insanların yaratılışından/insanlar âleminden elbette daha büyüktür. Ne var ki insanların çokları bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Körle gören, iman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlarla kötülük üretenler bir olmaz. Ne kadar da az düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O saat elbette gelecektir; kuşku yok bunda. Fakat insanların çokları inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Rabbiniz buyurmuştur ki: Dua edin bana, cevap vereyim size! Kibre saparak bana ibadetten uzaklaşanlar, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allah, içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi yarattı. Gündüzü de aydınlık kıldı. Şu bir gerçek ki, Allah, insanlara her halde lütufkâr davranıyor fakat insanların çokları şükretmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte o Allah’tır sizin Rabbiniz! Her şeyin yaratıcısıdır O. Tanrı yok O’ndan başka. Durum bu iken, nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah’ın ayetlerine kafa tutanlar, işte böyle döndürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Allah odur ki, yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü bir bina yaptı; sizi yaratıp donattı ve görünüşünüzü güzel yaptı, sizi temiz ve güzel nimetlerle rızıklandırdı. İşte bu Allah’tır sizin Rabbiniz! Âlemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Hayy O’dur! Tanrı yoktur O’ndan başka. Dini kendisine özgüleyerek dua edin O’na. Hamt olsun âlemlerin Rabbi’ne! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. De ki: "Ben, Rabbimden bana açık seçik ayetler gelince, sizin, Allah’ın berisinden yakardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım. Ben, âlemlerin Rabbi’ne teslim olmakla emrolundum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O, O’dur ki; sizi önce topraktan, sonra bir spermden, sonra bir embriyodan yarattı. Sonra sizi bebek olarak annelerinizin karnından çıkarıyor, sonra güçlü çağınıza ulaşasınız ve nihayet ihtiyarlar olasınız diye sizi yaşatıyor. İçinizden bir kısmı daha önce vefat ettiriliyor. Tüm bunlar, belirlenen bir süreye ulaşasınız ve aklınızı işletesiniz diyedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. O, O’dur ki, hem hayat veriyor hem öldürüyor. Bir iş ve oluşa hükmedince, ona sadece "Ol!" der; o hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Bakmadın mı Allah’ın ayetleri hakkında tartışanlara, nasıl döndürülüyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Kitap’ı ve resullerimiz aracılığıyla gönderdiğimizi yalayanlayanlar, yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. O zaman, boyunlarında bukağılar, zincirler, sürüklenecekler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kaynar suyun içine. Sonra da ateşte yakılacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sonra onlara şöyle denecek: "Ortak koştuklarınız nerede?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. "Allah’ın berisinden taptıklarınız nerede?" Diyecekler ki: "Bizden uzaklaşıp kayboldular. Doğrusu biz, daha önce hiçbir şeye yakarmıyormuşuz." Allah, inkâr edenleri işte böyle saptırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Bütün bunlar, yeryüzünde haksız yere sevinç şımarıklığına düşmeniz, kasılıp kabarmanız yüzündendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Girin cehennemin kapılarından; sürekli kalacaksınız içeride. Kibirlenenlerin barınağı ne de kötüymüş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Sen sabret! Çünkü Allah’ın vaadi haktır. Onları tehdit ettiğimiz şeyin bir kısmını belki sana gösteririz, belki de seni vefat ettiririz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Yemin olsun, biz senden önce de resuller gönderdik. Onların bir kısmının hayat ve hatırasını sana anlattık, bir kısmının hayat ve hatırasından sana bahsetmedik. Hiçbir resulün, Allah’ın izni olmaksızın herhangi bir mucize getirmesi söz konusu olamaz. Allah’ın emri geldiğinde, hakla hükmedilir ve gerçeği hükümsüz kılmaya çalışanlar orada hüsrana uğrarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Bir kısmından binek edinesiniz, bir kısmından yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratan, O Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O hayvanlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Onları binek yaparak, gönüllerinizdeki arzuya ulaşırsınız. Hem onlar üzerinde hem gemiler üzerinde taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah’ın ayetlerinden hangisini inkâr ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş diye bakmıyorlar mı? Öncekiler bunlardan sayıca daha çok, kuvvetçe daha zorlu ve yeryüzündeki eserler bakımından daha üstün idiler. Ama kazanmış oldukları şeyler, kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Resulleri onlara açık seçik beyyineler getirdiklerinde, onlar yanlarındaki bilgiyle sevinip övündüler. Ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Hışmımızı gördüklerinde, "Allah’a, yalnızca O’na inandık, O’na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Ne var ki, şiddetimizi gördüklerinde, ettikleri iman kendilerine yarar sağlamadı. Allah’ın, kulları hakkında işleyip duran yolu yöntemidir bu. İnkârcılar orada hüsrana uğradılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster