1. Hâ, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Düşün gerçekleri apaçık ortaya koyan bu kitabı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz O Kur’ân’ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O gecede yerli yerince, her iş ayırt edilir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. katımızdan bir emir gereği olarak. Çünkü biz doğru yola ileten mesajlarımızı her zaman göndermekteyiz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz herşeyi işiten ve bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer kesin olarak inanıyorsanız bilin ki Allah, göklerin, yerin ve her ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka gerçek ilah yoktur, hayat veren ve öldüren O’dur. O sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Evet ama o inanmayanlar, kendi şüpheleriyle oyalanıp, oynayıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Artık gözetle… Gökyüzünde apaçık gözle görülür bir dumanın geleceği günü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Öyle bir duman ki, bütün insanlığı sarıp kuşatmıştır. Bu acı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İşte o zaman insanlar; Ey Rabbimiz! bizden azabı kaldır artık, biz inanıyoruz derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ama bu hatırlatma son saatte onlara ne fayda sağlar ki? Çünkü onlara daha önce gerçekleri apaçık ortaya koyan bir elçi gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ama yüz çevirip uzaklaşmışlar ve "O başkalarınca öğretilmiş biridir, bir delidir!" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz yine de bu azabı birazıcık kaldıracağız, oysa siz kendi saplantılarınıza yeniden döneceksiniz, ama Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz, büyük bir güçle, şiddetle sıkarak yakalayacağımız gün, kesinlikle lâyık olduğunuz cezayı veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Biz onlardan uzun zaman önce de, Firavun halkını aynı yolla sınadık; Onlara şerefli bir elçi de gelmiş ve Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Esaretiniz altındaki Allah’ın kullarını bana teslim edin, çünkü ben Allah’ın size gönderdiği güvene layık bir elçiyim!" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Ve Allah’a karşı büyüklük taslamayın. Çünkü ben size, O’ndan açık bir delil getirdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve bana yapacağınız tüm hakaretlerden ve beni taşlamanızdan, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığınırım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve eğer bana inanmıyorsanız, hiç olmazsa yolumdan çekilin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Bunlar gerçekten günaha batmış bir toplumdur!" diye Rabbine dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Artık kullarımla geceleyin yola düş. Şüphesiz siz, Firavun orduları tarafından takip olunacaksınız" buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizi sen ve toplumun geçtikten sonra, açılmış durumda öylece bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve onlar böylece boğularak yok olup gittiler ve arkalarında nice bahçeler bıraktılar, nice pınarlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. nice ekin tarlaları ve nice güzelim konaklar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ve hoşlandıkları ve eğlenip durdukları nice nimetler… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle oldu ve sonra başka bir toplumu, onların geride bıraktıklarına varis kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onların yok oluşlarına ne gök, ne de yer sakinleri ağlamadı ve tevbe edebilmeleri için zaman da tanınmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Biz gerçekten İsrailoğullarını alçaltıcı bir azaptan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun’un onların başına sardığı azaptan. Şüphesiz o Firavun, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayan, ululanan biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun ki, İsrailoğullarının durumunu bilerek, onları dünya milletlerinin üzerine seçip tercih ettik, onlar o devrin lider toplumu idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve onlara her birine açık birer imtihan bulunan, ayet ve ibretlerimizden de verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şüphesiz bu inkârcı sapıklar diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "İlk ölümümüzden başka ölüm yoktur ve biz tekrar dirilecek de değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Eğer bu iddianızda haklı iseniz, atalarımızı yeniden hayata döndürün ve öteki dünyanın var olduğuna, şahitlik yapmalarını sağlayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bunlar mı güç, kuvvet ve çokluk yönünden daha hayırlı ve daha iyi, yoksa ordu ve kuvvetleriyle ün salan Tübba’ kavmi ve onlardan evvelki ümmetler mi? Biz onları bile küfürleri yüzünden helak ettik, çünkü onlar da günaha batıp gitmiş kimselerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İşte böyle, biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan herşeyi, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz onları ancak değişmez bir gerçek ve şaşmaz bir düzen içinde yarattık, fakat çoğu bu gerçeği bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz o hakkı batıldan, haklıyı haksızdan ayırma günü, insanların hepsinin hesaba çekilmek üzere toplanacakları gündür Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ki, o gün dostun dosta faydası olmaz ve onlara hiçbir şekilde yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak Allah’ın yardım ettiği kimseler kurtulur, Şüphesiz O Allah, kâfirlerden intikam almaya karşı çok güçlü ve mü’minlere de çok acıyıp merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphe yok ki, o zakkum ağacı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. suçluların gıdasıdır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. erimiş madenler gibi, karınlarında kaynar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. kaynar sular gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Günaha düşkün olanı tutun, sürükleyerek cehennemin ortasına götürün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sonra başından aşağı kaynar su azabından dökün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bu azabı tat, zannına göre üstündün, güçlüydün, saygı değerdin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşte sizin şüphe edip durduğunuz gerçekten de bu idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Buna karşılık yollarını Allah ve kitabıyla bulanlar, gerçekten güvenilir bir konumdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bahçeler ve pınarlar arasında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. ince ve kalın ipekten elbiseler giyerler ve karşı karşıya otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte böyle olacak, biz onları siyah iri gözlü hûrilerle de evlendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada güven içinde canlarının çektiği her türlü meyveyi isteyip getirtirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ve orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmayacaklar ve böylece Allah onları yakıcı ateşin azabından korumuş olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbinin bir lütfudur bu ve en büyük zafer de budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Böylece ey peygamber! Biz bu kitabı senin kendi dilinde, kolay anlaşılır kıldık ki, insanlar düşünüp ondan ders alabilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Öyleyse gözetleyip bekle, başlarına ne geleceğini… Şüphe yok ki onlar da ne olacak diye beklemekteler… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster